logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Przedostatnia sesja. Darmowa komunikacja i nowa droga z Przecławia do obwodnicy.

46 sesja To była pierwsza, powakacyjna sesja i przedostatnia w tej kadencji. Na obradach dyskutowano o bezpłatnej komunikacji dla wszystkich uczniów oraz o planowanej nowej drodze gminnej, która docelowo ma odciążyć ruch na zakorkowanej trzynastce. Radni jeszcze tylko raz zbiorą się w starym składzie. Niektórzy podjęli już decyzję o niestartowaniu w wyborach samorządowych, które odbędą się za miesiąc.

 

 

Rada po długich pracach w komisjach stałych, przegłosowała wszystkie uchwały zaplanowane na XLVI sesję. Z trzynastu uchwał, z pewnością najbardziej ucieszy dzieci i młodzież szkolną, uchwała dotycząca bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Gmina przystąpiła do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych biletów okresowych dla uczniów. Objęci od 1 października programem gminnego wsparcia będą nie tylko uczniowie szkół podstawowych, ale także gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpostawowych.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-29 w której pojawiły się cztery nowe inwestycje. W Warzymicach zagospodarowane zostaną ruiny kościoła, plac oraz cmentarz. W centrum wsi powstanie szkieletowa konstrukcja stalowa wielkości oryginalnego kościoła, gdzie będą mogły odbywać się okolicznościowe nabożeństwa i wydarzenia kulturalne. Plac wokół kościoła także zostanie wyremontowany i będzie pełnić funkcję muzeum pod odkrytym niebem, gdzie na tablicach pamiątkowych i gablotach zaprezentowana będzie historia tego trzynastowiecznego obiektu.

warzymice kosciol

Gmina wybuduje dwie ważne i strategiczne drogi. Pierwsza z nich, o długości 1,2km połączy tereny inwestycyjno-produkcyjne w obrębie Barnisław, gdzie ulokowane są duże tereny pod budowę przemysłową. Druga droga bardzo ucieszy mieszkańców Warzymic i Przecławia. Zaplanowany został łącznik od DK13 do planowanej obwodnicy. Rozpocznie się ona vis-a-vis "Biedronki" i pobiegnie w stronę pierwszego zjazdu za "Auchan". Dzięki temu, kierowcy wybiorą dojazd do granicy lub do Szczecina przez obwodnicę. Odkorkuje to z pewnością okolice szklarni i drogi Do Rajkowa. Na granicy gminy Szczecin, po stronie miasta, powstają nowe osiedla i z pewnością za kilka lat pojawi się tam jeszcze więcej pojazdów.

obwodnica dk13

Gmina Kołbaskowo kwotami 920 tys zł oraz 50 tys zł dofinansuje dwa zadania powiatu polickiego. Jest to odpowiednio przebudowa drogi powiatowej w Przecławiu (tzw. "ulicówka") oraz powstanie regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

Kolejny ukłon robiony jest w kierunku przedsiębiorców. Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Ustowie i Kamieńcu. Dzięki czemu powstanie kolejny salon samochodowy w okolicach ronda Hakena a działki w Kamieńcu przyciągną nowych inwestorów.

Podczas obrad dało się odczuć koniec kadencji i nadchodzącą kampanię wyborczą. W przerwach obrad niektórzy z radnych poinformowali o zakończeniu pracy w samorządzie gminnym i powiatowym. Lilianna Jeziorek była radną gminy przez 16 lat. Czuję się, że spełniłam swoją funkcję publiczną - mówi radna - z pomocą Pani Wójt wybudowaliśmy świetlicę, boisko, plac zabaw, piękną ścieżkę "Bielika" która przechodzi przez naszą wieś. Buduje się główna droga w centrum Moczył, wymieniono rury na nowe - wcześniej były azbestowe, jest nowe oświetlenie. Miejscowość się bardzo zmieniła przez te ostatnie lata, są piękne kwiaty i klomby w całej wsi. Nasza świetlica wspaniale integruje mieszkańców, dzieci mają tu zajęcia, wieczorami tutaj śpiewamy jako "Nadodrzanki". Z naszej miejscowości kandydować będzie sołtys Roman Woźniak, którego popieram i polecam w głosowaniu.

Z samorządem żegna się także Iwona Wierzbicka. Ostatnie cztery lata jako radna powiatowa, wcześniej przez 12 lat - radna gminy. Chciałam podziękować wszystkim, którzy 16 lat temu mi zaufali i chcieli bym reprezentowała ich potrzeby podczas pracy Rady Gminy - mówi Iwona Wierzbicka. W ostatnich latach w naszej gminie, działo się dużo, oprócz imprez, które stały się sztandarem gminy, powstały wiejskie świetlice, które są miejscem warsztatów, spotkań mieszkańców sołectw, wybudowano ścieżki rowerowe, zostały zamontowane lampy, tam gdzie ciemność przerażała, powstało piękne nabrzeże w Siadle Dolnym. Dużo tego. Dziękuję, że mogłam być świadkiem rozwoju Gminy pod rządami Małgorzaty Schwarz. Cieszę się, że dawno temu wpadłyśmy na pomysł włączenia się w pracę na rzecz Gminy Kołbaskowo i że się to udało. Pani Wójt życzę powodzenia i głowa do góry - jest jeszcze trochę do poprawienia w tej naszej Małej Ojczyźnie i na dzień dzisiejszy nie ma lepszej osoby do tego zadania - dodaje na koniec I. Wierzbicka.

Pod koniec sesji dyskutowano o sytuacji finansowej OSP Smolecin. Jednostce z różnych powodów brakuje w rocznym budżecie około 4700 zł. Ostatecznie Prezes OSP ma przedstawić szczegółowe rozrachunki i spotkać w celu rozwiązania problemu z wójtem i pracownikiem merytorycznym gminy. Dyskutowano także o problemach z komunikacją miejską i o kursach, które się nie odbyły. Radni i sołtysi zostali poproszeni o zgłaszanie takich kursów, ponieważ za każdy z nich gmina Kołbaskowo dopłaca gminie Szczecin.

Na koniec Wójt M. Schwarz podziękowała mieszkańcom Moczył, sołtysowi Romanowi Woźniakowi, radzie sołeckiej, Liliannie Jeziorek i Małgorzacie Dzieciniak za pomoc w organizacji "Doliny Dolnej Poezją Śpiewaną". Zaprosiła także mieszkańców na bezpłatne badania jelita grubego. Ostatnie spotkanie informacyjne odbędzie się 10 października o godzinie 17:00 w świetlicy środowiskowej w Stobnie.

 

Pin It