logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Radni dołożą z budżetu 140 tys zł do budowy ścieżki.

rosowek sciezkaTo nie była planowana sesja. Zaraz po rozpoczęciu samorządowych wakacji pojawiła się konieczność zwołania w trybie pilnym sesji rady gminy. Posiedzenie związanie było z zakończeniem drugiego przetargu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Rosówek - Granica Państwa. Oferty złożone przez wykonawców przekroczyły zaplanowane środki w tegorocznym budżecie.

 

 

Przed rozpoczęciem obrad w Kołbaskowie odbyły się w posiedzenia komisji gospodarczej i budżetowej. Radni przystąpili do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kołbaskowie, Kurowie i Rajkowie. W Kołbaskowie w okolicach obecnego boiska "Zrywu" mają powstać duże obiekty sportowe szkółki piłkarskiej "FASE". W Rajkowie obok istniejących hal magazynowych powstaną kolejne obiekty wzbogacone o możliwości nie tylko produkcyjnej, ale także usługowej. W Kurowie, zmiana planu zagospodarowania dopuści możliwość inwestowania w usługi hotelarskie, medyczne, ochrony zdrowia oraz rehabilitacji.

Każda z tych zmian ma umożliwić realizację zamiaru inwestycyjnego - mówi Dorota Trzebińska, przewodnicząca Komisji Gospodarczej. Nie będzie ona naruszać zapisów, które są zapisane w studium, stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe inwestycje zapewnią miejsca pracy i dodatkowe wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków.

Radni omówili także zmiany w budżecie gminy. Wójt M. Schwarz poinformowała o wyniku drugiego przetargu na ścieżkę pieszo-rowerową Rosówek - Granica Państwa w formule zaprojektuj i wybuduj. Pierwszy przetarg zakończył się fiaskiem. W drugim podejściu złożone zostały dwie oferty z czego najniższa przekraczała zaplanowane środki o 138.500 zł. Wszystkie zadania z całego wieloletniego projektu budowy dróg rowerowych mają wysokie dofinansowanie unijne wynoszące około 64%. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Kołbaskowo ostatecznie wybuduje ścieżkę za około 1/3 kwoty całej inwestycji, stąd konieczność uzupełnienia brakującej kwoty w pilnym terminie. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa pobiegnie bliżej drogi krajowej 13 i połączy mieszkańców Rosówka zamieszkujących przy samej granicy. Pozwoli także na dojazd do siedziby Zakładu Wodociągów i Straży Gminnej. W tym miejscu mieści się także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z oszczędności po przetargach gmina sfinansuje m.in utwardzenie pobocza drogi w Ostoi, która biegnie od granicy Szczecina do pierwszych zabudowań wsi oraz przyśpieszy o rok budowę oświetlenia ulicznego dla mieszkańców ulicy Skowronkowej oraz Pod Lasem w Kamieńcu. Gościem obrad w Kołbaskowie był sołtys Ostoi, który zaapelował o poprawki w utwardzonej drodze biegnącej w starym Przylepie. Wnioskował także o szybsze wybudowanie oświetlenia w tej miejscowości. Obecna na sesji wójt poinformowała, że gmina realizuje obecnie priorytetowe zadanie wskazane przez mieszkańców Przylepu polegające na utwardzeniu pobocza. Wcześniej takiego nie było. Nie istniało także wydzielenie geodezyjne, które właśnie się rozpoczęło. Wójt poprosiła o cierpliwość, najpierw geodezja i wyznaczenie pasa, potem pobocze, a na końcu lampy.

Radni zainteresowali się także dwoma przetargami na budową wolno stojącego kontenera socjalnego, który na stanowić zaplecze socjalne boisk sportowych przy Al. Kasztanowej w Przecławiu. Całość obiektu ma posiadać instalacje energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia zagospodarowania terenu. Zleceniodawca miałby także zająć się rozbiórką istniejącego obiektu. Jednak na kolejnym przetargu nie znalazła się chętna firma do przeprowadzenia tego zlecenia. Obecnie na rynku zamówień publicznych związanych z budownictwem istnieje marazm, firmom brakuje pracowników oraz oferowane ceny często przekraczają kosztorysowane.

Na koniec obrad wszyscy radni i goście otrzymali zaproszenie na otwarcie nadbrzeża w Siadle Dolnym. Oficjalne przecięcie wstęgi z udziałem Marszała Sejmiku Pana Olgierda Geblewicza odbędzie się 19 lipca. A dzień później, w piątkowe popołudnie, odbędzie się "miej oficjalna" uroczystość wraz z grilowaniem i biesiadowaniem do późnego wieczora.

sesja wakacyjna 001 

Pin It