logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Przedwakacyjna sesja. Radni nie obniżyli wynagrodzenia wójta.

asolutorium 2018To była ostatnia sesja przed wakacjami samorządowymi. Radni dyskutowali o cenie wody na najbliższe trzy lata, o planie zagospodarowania przestrzennego dla Przylepu oraz o przesunięciach w budżecie gminy na ten rok. Powróciła także sprawa stawki żywieniowej w przecławskim przedszkolu. Jednak głównym tematem sesji było uchwalenie absolutorium dla wójta gminy oraz projekt uchwały obniżający jej wynagrodzenie. Na czas dyskusji i głosowania nad tą uchwałą Małgorzata Schwarz opuściła salę obrad.

 

Gościem obrad w Kołbaskowie była dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Izabela Wesołowska-Kośmider. Radni zapoznali się z informacją z działalności zakładu samorządowego. Przyjęli także uchwałę w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW "Wody Polskie" w Szczecinie. Nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nałożyła na przedsiębiorstwa wodociągowe szereg obowiązków a nam nie pozostaje nic innego jak je realizować - mówi I. Wesołowska-Kosmider. Istotna zmiana dotyczy m.in. taryfowania stawek za wodę i ścieki. Obecne przepisy pomijają decyzję rady gminy. Nasze przedsiębiorstwo złożyło taryfę do Regulatora, który zaopiniował pozytywnie stawki opłat na następne trzy lata. I tu mam dobra informację dla mieszkańców - cena wody na najbliższe trzy lata pozostanie bez zmian.

Na obradach komisji gospodarczej oraz na sesji pojawili się właściciele działek położonych w Przylepie. Powrócił po ponad trzech latach temat uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Przewidziana na tym terenie się zabudowa jedno i wielorodzinna. Po latach zostały uwzględnione wnioski, które zostały złożone przez mieszkańców i rozpatrzone przez gminę. Nie chcemy tworzyć chaosu - mówi jeden z właścicieli działek. Dążymy utworzenia układu przestrzennego, który będzie nawiązywał do otoczenia. Nasz teren ma działki znacznie większe, niż szeregowce stojące na końcu ulicy Okulickiego. Chcemy także wyczyścić jeziorko między Ostoją a Przylepem, które będzie dostępne jako teren rekreacyjny. Skorzystają na tym też mieszkańcy starego Przylepu.

Radnych mocno podzieliła uchwała dotycząca podwyższenia stawki żywieniowej w nowym przedszkolu o 1 zł dziennie więcej. Obecnie maksymalna stawka wzrośnie z 10zł na 11zł. Wynika to z ostatniego postępowania przetargowego - mówi Żaneta Sokołowska z UG Kołbaskowo. Ale także rosnących cen rynkowych żywności. Na przetargu zgłosił się tylko jeden wykonawca. Poprzedni, tańszy - zrezygnował. Wcześniejsza uchwała opiewała na 10 zł, ale w wyniku negocjacji wykonawca zgodził się na 4 miesiące obniżyć koszt o 1 zł. Jednak od 1 sierpnia musi otrzymać 11 zł zgodnie z wygraną ofertą inaczej może zrezygnować. We wszystkich placówkach w których prowadzą żywienie, także w gminie Dobra, pobierają 11 zł.
Nie rozumiem postępowania, że to ma być 11 zł - mówi radna Czesława Ratajczyk, gdzie to zostało ogłoszone przez właściciela tej firmy już na pierwszym zebraniu z rodzicami. Bez uchwalenia przez radę gminy. Rada została obecnie postawiona przed ścianą. Ten przedsiębiorca obecnie gotuje posiłki w naszym przedszkolu dla wielu firm i przedszkoli i dla nas to jest niepojęte, że korzysta z naszego nowego sprzętu i mamy tyle płacić. Poprzedni najemca też to robił, ale stawka wynosiła 7,50 zł. Rodzice byli już oburzeni pierwszą podwyżką. I teraz po czterech miesiącach podnieść trzeba jeszcze o złotówkę.
Z tego co wiem to rodzice są bardzo zadowoleni z posiłków, dzieci nie wracają głodne do domu - więc usługa jest o wiele lepsza, ale niestety droższa. Jakość jedzenia się poprawiła. Ceny żywności rosną. Sytuacja na rynku pracy dla przedsiębiorców jest trudna. W gastronomii ciężko jest znaleźć pracowników a przedsiębiorcy nie chcą zawierać nowych umów - dodaje na koniec Ż. Sokołowska.

Radni gminy uchwalili absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Małgorzaty Schwarz. Wcześniej rada otrzymała i zaopiniowała pozytywnie realizację wydatków i dochodów gminy za rok 2017. Pozytywnie wypowiedziała się także Regionalna Izba Obrachunkowa. Więcej dyskusji poświęcono uchwale w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla Wójta. Zgodnie z nowym rządowym rozporządzeniem pensje wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają być zredukowane o 20%. Przedstawiony radzie projekt uchwały obniżający wynagrodzenie zasadnicze z 5900 zł na 4700 zł nie znalazł poparcia nawet u radnych opozycyjnych. Radni argumentowali m.in że rządowe rozporządzenie o obniżce pensji dla samorządowców ma miejsce po sprawie nagród dla ministrów, a ich redukcje nie dotknęły. Wójt w opinii radnych pracuje bardzo dobrze, także wieczorami i w weekendy, jest na każdym zebraniu wiejskim i każdym wydarzeniu gminnym. W ciągu 8 lat powiększył się budżet gminy z 28 mln zł do 91 mln zł, zrealizowano setki inwestycji, których wiele z nich uzyskało dofinansowanie zewnętrzne. Wójt ponosi wysokie ryzyko przy samodzielnym zarządzaniu dużym zespołem pracowników oraz prawie stumilionowym budżetem. Podczas głosowania wszyscy radni zagłosowali przeciw redukcji wynagrodzenia. Nie podjętą uchwałą w tej sprawie zajmie się wkrótce wojewoda. Na czas dyskusji i głosowana Małgorzata Schwarz opuściła obrady i nie zabrała głosu.

Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Szczuplak na koniec obrad złożył życzenia wypoczynku na nadchodzące wakacje. Kolejne posiedzenie rady gminy odbędzie się na początku września.

Pin It