logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

42 sesja. Gigantyczna inwestycja FASE w Kołbaskowie.

fase w kolbaskowieW ostatni poniedziałek po raz czterdziesty drugi zebrała się rada gminy Kołbaskowo. Radni w komisjach dyskutowali o budżecie i inwestycjach. Rada przyjęła także stanowisko w sprawie przebudowy linii 220kV Krajnik-Glinki. Gościem obrad był Mateusz Piwoni, właściciel prywatnej szkoły podstawowej, który przedstawił radzie koncepcję powstania w Kołbaskowie dużej szkółki piłkarskiej. W ramach inwestycji miałaby powstać bursa, profesjonalne boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem oraz budynek klubu.

 

Obrady rozpoczęły się od sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji programu profilaktyki oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas dyskusji nad budżetem gminy i wieloletnią prognozą finansową rada przesunęła z 2018 na 2019 rok kwotę 5,3 mln zł, w związku z późniejszym finansowaniem budowy domu kultury. Radni przeznaczyli 30 tys zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ambonie kościoła parafialnego w Będargowie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, a tego typu pomoc jest wpisana w zadania własne gminy.

Gościem komisji gospodarczej był właściciel szczecińskiego klubu sportowego FASE oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego FASE zainteresowany wydzierżawieniem na 30 lat ponad siedmiu hektarów w Kołbaskowie, zlokalizowanych na końcu wsi przy wyjeździe na Moczyły. Obecnie mieści się tam boisko gminne. Chcielibyśmy w Kołbaskowie postawić obiekt składający się z trzech boisk ze sztuczną nawierzchnią, jednego boiska z naturalną nawierzchnią, bursę szkolną oraz budynek klubowy wraz z zapleczem szatniowym, odnową biologiczną i pomieszczeniami biurowymi - mówi Mateusz Piwoni ze Szkoły Football Academy School of Excellence. Wszystkie cztery boiska będą oświetlone. Szacujemy koszt inwestycji na około 15-20 mln zł. Realizacja zajmie około 2-3 lat.

Szkółka piłkarska FASE jest obecnie najbardziej elitarna w naszym województwie, kształci około czterystu piłkarzy w wieku od 4 do 18 lat. Właściciel zapewnia, że z profesjonalnych obiektów będą mogły bezpłatnie korzystać wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe z gminy, klub będzie pobierał jedynie odpłatność w przypadku zajęć do których konieczne będzie uruchomienie oświetlenia.

Na koniec obrad rada przyjęła stanowisko w sprawie przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki. W ostatnim czasie w regionalnej prasie pojawiły się artykuły o tym, że Kołbaskowo prowokuje blackout i blokuje inwestycje budowy linii napowietrznej. Zdanie wójta i rady, inwestor - Polskie Sieci Energetyczne musi zapewnić wieloletnie gwarancje bankowe dla ewentualnych roszczeń, które spadną na gminę. W wielu wsiach mieszkańcy protestują przeciwko jej budowie. Czterdziestometrowe słupy miałby przebiec przez całą długość gminy, zmieniając całkowicie jej krajobraz oraz wyłączając z funkcjonalności wiele okolicznych działek.

W stanowisku czytamy :
"W związku z licznymi protestami mieszkańców i potencjalnymi roszczeniami wykupu gruntów, które powodować mogą dla Gminy następstwa natury finansowej, nie akceptujemy budowy nowego odcinka dwutorowego linii 220 kV Krajnik-Glinki, a rekomendujemy przebudowę istniejącego odcinka jednotorowego w odcinek dwutorowy. Decyzje środowiskowe w tej sprawie były wydane, a obecna linia wpisała się już w krajobraz gminy i ujęta jest w planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących te tereny."

Obecny na obradach sołtys wsi Będargowo podziękował za to stanowisko - jego miejscowość byłaby jedną z najbardziej poszkodowanych przez PSE.

Pin It