logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Wyróżnienia dla sportowców. Dyskusja o drogach. Czyli co na sesji.

39 sesjaZa nami XXXIX sesja rady gminy. Zaczęła się bardzo uroczyście. Wręczono stypendia za znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu. Pięcioro sportowców otrzymało nagrody ufundowane przez Wójta Gminy. W dalszej części obrad radni zajęli się zmianami w budżecie gminy oraz pytali obecnego na obradach wicestarostę o zaplanowane inwestycje na drogach powiatowych.

 

 


Na początku obrad wójt gminy wręczyła wyróżnienia i stypendia dla młodych mieszkańców gminy za znaczące wyniki sportowe. Otrzymali je Marika z Rosówka, Michał z Kołbaskowa, Filip z Przecławia, Blanka z Siadła Dolnego i Zuzia z Warzymic. Córka od 3 lat trenuje taniec - mówi mama Blanki. Jest to taniec nowoczesny. Osiągnęła ze swoją formacją mistrzostwa Polski. Była już trzy razy na mistrzostwach świata. Raz z formacją osiągnęli pierwsze miejsce. W kolejnych dwóch latach były to dalsze miejsca - ósme i jedenaste. Mam nadzieję, że w tym roku osiągnie dużo więcej. Blanka chętnie chodzi na zajęcia, lubi tańczyć. Dziś mi powiedziała, że tak fajnie, że ona to lubi i dostanie za to pieniążki /śmiech/. Że będą jej teraz za to płacić.

Jesteśmy dumni, że nasi sportowcy z roku na rok są coraz lepsi - mówi wójt M. Schwarz. Mam nadzieję, że te nasze skromne stypendia przyczynią się do tego,że zdolności i pasje młodzi ludzie będą mogli nadal  rozwijać. Myślę również, że rodzicom tych dzieci będzie, dzięki tej kwocie trochę lżej, żeby wspierać dzieci i ich naprawdę fajne hobby.

Radni podczas obrad podjęli uchwałę o przeznaczeniu na ten rok kwoty 1,2 mln zł na remont obiektów sportowych w Przecławiu. Zadanie nie zakończyło się w 2017 roku. Jak poinformowano, obecnie warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonawcy dokończenie prac przy remoncie obiektów sportowych przy szkole podstawowej. Inspektor nadzoru z ramienia gminy wstrzymuje prace ze względu na liczne opady, które są przeszkodą w nakładaniu kolejnych warstw nawierzchni.

W Przecławiu zapowiada się ciekawa inwestycja przy drodze spacerowej w okolicach zbiornika retencyjnego. Radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia w drodze darowizny gruntu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę zlokalizowanego na tyłach hurtowni "Bims Plus". Ma tam powstać sensoryczny park edukacyjny z ekspozycjami interaktywnymi, która mają na celu umożliwienie poznawania praw przyrody i fizyki. Ścieżka polna od Przecława w kierunku "Auchan" to obecnie najbliższe tereny spacerowe i rekreacyjne dla licznych osiedli mieszkaniowych.

Rada zaopiniowała także pozytywnie przeznaczenie kwoty 1,3 mln zł w wydatkach na odszkodowania dla właścicieli działek, które wydzielone zostały pod drogi publiczne. Dotyczy to drogi od nowego ronda biszkoptowego w kierunku Smolęcina. Droga ta ma umożliwić odciążenie z ruchu kołowego centrum Kołbaskowa.

Na obradach w Kołbaskowie, obecny był wicestarosta Mariusz Sarnecki, który poinformował, że w lutym zostanie wyłoniona w przetargu firma, która ma zająć się łataniem dziur w drogach powiatowych. Radni, jak praktycznie na każdej z sesji, zgłaszali długą listę ubytków w jezdniach oraz prosili o ponowne wypompowanie wód z okolic drogi w Małym Stobnie.

Nie mogę obiecać, jakie drogi w pierwszej kolejności będą naprawiane - mówi wicestarosta policki - Musimy zacząć od wszystkich gmin równocześnie. Warunek jest jeden, musi być taka pogoda jak jest dzisiaj. Nie może być mrozów i przymrozków, bo nie możemy sobie pozwolić na robienie prowizorycznego łatania.

Wicestarosta poinformował także, że w tegorocznym budżecie zapisana została przebudowa drogi w centrum Przecławia - tzw. ulicówki, pomimo że nie otrzymał do niej dofinansowania z rządowego programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Obecnie starostwo jest w trakcie rozmów i "montażu finansowego" z gminą Kołbaskowo, która deklarowała możliwość współfinansowania tej inwestycji. Co do drogi powiatowej od ul. Okulickiego do Stobna, starostwo kończy projekt w marcu tego roku. Kosztorys opiewa na około 15 mln zł. Z RPO ma otrzymać 3 mln zł. Gmina Kołbaskowo ma także w tym remoncie pomóc. W całym budżecie tej drogi brakuje około 6 mln zł.

W sprawie obu dróg będziemy jeszcze rozmawiać z Panią Wójt i tą informację w sprawie dróg jakie są nasze uzgodnienia jako pierwsza przekaże Pani Wójt - zapewnia na koniec M. Sarnecki.

Pin It