logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Budżet na 2018 rok do A do Z.

budzet gminy 2018Jutro rada gminy Kołbaskowo przyjmie budżet na nowy rok. Znamy już jego projekt. Po kilku niewielkich poprawkach został na zaopiniowany pozytywnie przez komisje stałe rady gminy. W 2018 roku inwestycje w Gminie Kołbaskowo pochłoną ponad 27 mln zł czyli około 31% wszystkich wydatków budżetu. Prześledźmy do A do Z - na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze.


 

A - jak autobusy i komunikacja miejska. W przyszłym roku na jej dofinansowanie przeznaczymy 3,5 mln zł. Bez tych środków autobus 81 kończyłby swój bieg na stacji Szczecin Gumieńce a "siedemdziesiątka" na Elektrowni Pomorzany. To obecnie bardzo duża kwota i być może zajdzie konieczność jej powiększenia. Mieszkańcy oczekują częstszych połączeń i skomunikowania kolejnych miejscowości.

B - biblioteka. Utrzymanie biblioteki publicznej w Kołbaskowie oraz jej filii w Przecławiu kosztować nas będzie 357 tys zł.

C - jak cmentarze komunalne w Kołbaskowie i Będargowie. Utrzymanie obiektów, wykaszanie traw, naprawa ogrodzeń i inne zadania z tym związane będą kosztować 347 tys zł. Największą inwestycją w tym dziale będzie zagospodarowanie dwóch nieczynnych cmentarzy w Pargowie i Kamieńcu.

D - jak dochody. W 2018 roku mają wynieść 74,5 mln zł. To rekord. Głównym ich źródłem są wpływy z podatków, opłat, subwencji i dotacji. Cieszą większe dochody z podatków od osób fizycznych oraz prawnych. To znak, że gmina się rozwija, przybywa nowych mieszkańców oraz firm, które tutaj inwestują.

E - jak edukacja, opieka i wychowanie. Na terenie gminy wszystkie placówki oświatowe utrzymywane są z budżetu gminy. Mamy w sumie jedno gimnazjum, 3 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, 2 punkty przedszkolne oraz 2 oddziały przedszkolne. W tym roku na oświatę i wychowanie naszych dzieci wydamy 20,5 mln zł - to ponad 23% wszystkich wydatków budżetowych.

F - jak fotowoltanika. Na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie powstanie instalacja fotowoltaniczna. Na inwestycję w odnawialne źródła energii gmina otrzyma dofinansowanie zewnętrzne do wysokości 85% nakładów. W budżecie zapisano na to zadanie 30 tys zł.

G - jak Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu. To największa inwestycja w historii gminy Kołbaskowo. W pierwszym roku realizacji kosztować będzie 12 mln zł. Zadanie rozpisane jest na dwa lata.

H - jak hydrofornie. Utrzymywane są na koszt gminy i znajdują się tam gdzie mamy ujęcia poboru wody. Zarządza nimi ZWiK Kołbaskowo, który jest samorządowym zakładem budżetowym. W 2018 roku szacowane przychody ZWiK mają wynieść 5,545 mln zł a koszty 5,518 mln zł.

I - jak Izba Wytrzeźwień oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Cały Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamyka się kwotą 634 tys zł. Dofinansowanie do pobytu naszych mieszkańców w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie wynosić będzie 14,7 tys zł.

J - jak jakość wody, która ma się poprawić poprzez budowę nowych ujęć czy przebudowę sieci. Projekt przebudowy ujęcia wody w Stobnie kosztować będzie 26 tys zł, projekt przebudowy sieci wodociągowej Barnisław - Smolęcin ma kosztować 63 tys zł, a projekt budowy sieci wod-kan w Barnisławiu 20 tys zł. 100 tys zł kosztować będzie budowa wodociągu w Kołbaskowie do posesji 1, 1a, 2 i 3 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

K - jak kontenery modułowe. 246 tys zł będzie kosztować zaplecze sportowe wykonane z kontenerów modułowych na boisku w Przecławiu.

L - jak lampy. Nowe oświetlenie pojawi się w Kamieńcu przy ulicy Skowronkowej i Pod Lasem (260 tys zł), w Stobnie (110 tys zł) oraz w Będargowie (125 tys zł). W sumie na oświetlenie ulic, placów i dróg wydamy 1,3 mln zł

M - jak Moczyły. W tej miejscowości szykuje się duża inwestycja. Za 3,5 mln zł przebudowana zostanie droga gminna o numerze 195021Z. Nieodłączną częścią tego zadania będzie przebudowa kanalizacji deszczowej.  

N - jak naprawa i budowa dróg gminnych. W 2018 roku wydamy na nie 10,9 mln zł. Oprócz drogi w Moczyłach za 3,5 mln zł wspomnianej wcześniej wydamy także 2,9 mln na drogę od ronda biszkoptowego w stronę Smolęcina oraz 3 mln zł na odszkodowania dla właścicieli gruntów, które przeznaczone zostaną pod budowę dróg publicznych.

O - jak orliki i inne obiekty sportowe. Na kulturę fizyczną i sport wydamy 937 ty zł. Na tą kwotę składają się wynagrodzenia dla trenerów na Orlikach, zakup ogrodzenia, remonty, konserwacje i oświetlenie.

P - jak Przecław - 920 tys zł przeznaczono na dotację dla powiatu polickiego na przebudowę głównej drogi w Przecławiu, tzw "ulicówki".  

R - jak Rodzina, zasiłki, świadczenia, pomoc w naturze i dodatki mieszkaniowe. Na pomoc przeznaczymy w tym roku 10,8 mln zł. To m.in. świadczenia rodzinne, 500+, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne i inne.

S - jak Subwencja oświatowa. Jest to kwota jak wpłynie z budżetu państwa do budżetu gminy. W 2018 roku będzie to kwota 10,7 mln zł i zaspokoi 52% wydatków na oświatę. Pozostałe 48% gmina musi znaleźć w swoim budżecie.

T - jak turystyka. 4,2 mln zł kosztować będzie zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w Siadle Dolnym co znacznie poprawi walory turystyczne tej miejscowości. Zadanie to jest dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Prace właśnie się rozpoczęły.

U - jak urząd gminy. Funkcjonowanie tego całego zespołu instytucji w Kołbaskowie kosztować będzie 5,1 mln zł.

W - jak wodociągowa i sanitacyjna infrastruktura, która pochłonie w tym roku 1,9 mln zł. To m.in inwestycje w budowę i przebudowy sieci wodociągowych i ujęć w Karwowie (260 tys zł) w Kołbaskowie (1,2 mln zł) w Przylepie (75 tys zł)

Z - jak Zabytki. 155 tys zł w sumie wydamy na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. 95 tys kosztować będzie zagospodarowanie terenu ruin kościoła w Warzymicach oraz 60 tys zł które przeznaczono w formie dotacji na remont kościoła w parafii Będargowo oraz pałacu w Rajkowie.

 

Należy pamiętać, że budżet gminy to prognoza dochodów i wydatków, którą trzeba opracować. Żadna z wspomnianych inwestycji nie ma 100% gwarancji powodzenia. Może się zdarzyć, że wpływy do budżetu z tytułu podatków będą mniejsze niż założono lub jakaś inwestycja nie otrzyma dofinansowania - wtedy konieczne będą cięcia po stronie wydatków. Co miesiąc na każdej sesji radni dokonują kolejnych poprawek w budżecie adekwatnych do aktualnej sytuacji. Pozostaje mi jedynie życzyć Wójtowi, Skarbnikowi i Radzie Gminy pełnej realizacji zamierzonych planów.

Pin It