logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

XXXVI Sesja Rady Gminy. Sprawozdania dyrektorów szkół, nowe ścieżki rowerowe i wygaszanie mandatów.

sesja pazdziernik 2017W ostatni poniedziałek po raz kolejny zebrała się Rada Gminy Kołbaskowo. Radni przyjęli od dyrektorów szkół informacje za rok szkolny 2016/2017. Ogłoszone zostało stanowisko Rady w sprawie możliwości naruszenia przez radnego Ryszarda Wierzbickiego zakazów wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

 

 

Dyrektorzy trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum, jak co roku, przedstawili sprawozdania z działalności placówek, którymi kierują. Radni pytali o przebieg i konsekwencje nowej reformy oświatowej. Przecławskie gimnazjum jest w trakcie wygaszania i nie ma już w placówce pierwszej klasy. Część nauczycieli musiała szukać zatrudnienia w innych miejscach. - Czterech nauczycieli zostało przeniesionych służbowo do szkoły podstawowej w Przecławiu - mówi Agnieszka Milczarska, dyrektor gimnazjum - Trzech znalazło zatrudnienie w Szczecinie. Trzech jest zatrudnionych na umowę o pracę w szkołach na terenie gminy. Dwóch nauczycieli w przyszłym roku wybiera się na emeryturę. Jeżeli chodzi o zatrudnienie na przyszłość, to sądzę że pięciu nauczycieli może mieć problem ze znalezieniem pracy, ponieważ nauczają przedmiotów, które są już w programie szkół podstawowych. Dyrektorzy podstawówek podkreślali, że w najbliższym czasie mogą mieć problem ze znalezieniem nauczycieli do nauczania zintegrowanego w klasach 1-3. Dzieci przybywa, zerówki i pierwsze klasy mogą być coraz liczniejsze.

Na koniec dyskusji porównywano i komentowano wyniki nauczania w każdej ze szkół.

Podczas obrad Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowano przeznaczenie funduszy na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" nowych ścieżek rowerowych. Pierwsza z nich skomunikuje okolice toru motocrossowego w Rosówku z budynkami leżącymi na samej granicy państwa. Zlokalizowane są tam mieszkania socjalne, ZWiK, Straż Gminna i GOPS. Druga ścieżka przebiegnie po śladzie  drogi gminnej od Siadła Dolnego do Kurowa i będzie kontynuacją „Szlaku Bielika”.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej omawiano sprawy dotyczące wniosków o wygaszenie mandatów radnych Rady Gminy. Począwszy od września br. Stowarzyszenie, z którym związany jest Dariusz Jakubowski, przesyła do Rady Gminy oraz Wojewody Zachodniopomorskiego kolejne wnioski o wygaszenie radnym mandatów. Tym razem Komisja Rewizyjna rozpatrywała wnioski dotyczące radnych:  Marioli Czołczyńskiej i Moniki Jacyny. Na kolejnym posiedzeniu rozpatrywane będą kolejne dotyczące radnego Piotra Awiżyna, Liliany Jeziorek oraz mandatu wójta Małgorzaty Schwarz.

Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się też do Rady Gminy o zbadanie sprawy Ryszarda Wierzbickiego i określenie, czy istnieją podstawy do wygaśnięcia mandatu w związku z tym, że radny jest członkiem Zarządu Koła Łowieckiego, które w ramach działalności korzysta ze środków przyznawanych przez gminę oraz dzierżawi od niej nieruchomości. Komisja Rewizyjna, na podstawie dokumentów przekazanych przez Koło Łowieckie „Bażant” stwierdziła, że radny jest członkiem zarządu koła, które prowadzi działalność gospodarczą oraz posiada dzierżawę wieczystą nieruchomości w Pargowie. Co w świetle obowiązujących przepisów antykorupcyjnych jest zabronione. Jednak w związku z tym, że Rada Gminy nie ma ani instrumentów, ani możliwości prawnych do zbadania czy powyższe okoliczności stanowią jednoznaczne przesłanki mogące skutkować wygaśnięciem mandatu radnego odsyła sprawę do rozpatrzenia przez Wojewodę.

Pin It
Tags: sesja , gmina , radni , uchwały , mandaty