logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Sesja z absolutorium

sesja z absolutoriumTo było ostatnie, przedwakacyjne posiedzenie Rady Gminy. Na 33 sesji podjęto prawie 20 uchwał dotyczących gminy Kołbaskowo. Na początku obrad przyjęto sprawozdania z pracy na naszym terenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Gminnej. Informacje z działalności za 2016 rok przedstawiła także dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Radni udzielili wójtowi Małgorzacie Schwarz absolutorium z tytułu wykonania budżetu. 

 

 

Przed sesją doszło do kolejnego spotkania radnych z przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych. Omówiony został nowy przebieg linii napowietrznej, która obecnie przechodzi przez tereny o dużym skupisku ludności. Docelowo linia przebiegająca przez m.in. Przecław i Warzymice zostanie rozebrana i przesunięta bardziej na zachód. Optymalnym przebiegiem dla niej będzie planowana Zachodnia Obwodnica Szczecina.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach :
- zmian w budżecie gminy na 2017. Zapewniono środki na budowę łącznika komunikacyjnego pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum w Przecławiu oraz na realizację projektu "LOKOMOTYWA-cja" który otrzymał dofinansowanie z UE. Z oszczędności, które uzyskano po przetargach wybudowana zostanie sieć wodociągowa do posesji 1, 1a, 2 i 3 i Kołbaskowie.

- przyznania Powiatowi Polickiemu pomocy finansowej w kwocie 1,5 mln zł na przebudowę drogi w Siadle Górnym. Na posiedzeniu obecny był starosta - Andrzej Bednarek, który podziękował za partnerstwo w remontowaniu dróg i zapowiedział kolejne inwestycje - w Przecławiu (ulicówka) oraz Stobnie (droga Ostoja - Przylep - Stobno)

- zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okolicach Rosówka. Na 18ha działce usytuowanej przy drodze krajowej 13 pojawią się nowi inwestorzy. Działka będzie przeznaczona pod usługi, produkcję, magazyny i przemysł. Teren leży między Kołbaskowem a Rosówkiem w okolicach toru motocrossowego.

- ustanowienia służebności gruntowej dla budowy i posadowienia sieci elektroenergetycznej. Dzięki niej przyłączona zostanie nowa inwestycja firmy "Amazon" w Kołbaskowie.

- ustanowienia opłat za pobyt dziecka w gminnym żłobku. Będzie to kwota 350 zł. Rodzice posiadający drugie dziecko w placówce otrzymają 25% obniżkę.

- zezwolenia na sprzedaż 2000m2 działki w Kurowie. Na tym terenie będzie można wybudować hotel lub pensjonat.

- nadania nazwy skweru przy kościele w Kołbaskowie "im. Longina Komołowskiego". Zasłużony mieszkaniec gminy został pochowany w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Dzięki tej uchwale na terenie gminy powstanie miejsce gdzie będzie można m.in. złożyć kwiaty i zapalić znicz.

Radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielili wójtowi gminy Kołbaskowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Pozytywnie na temat budżetu zeszłorocznego wypowiedziała się także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Obecny na sesji zastępca Komendanta Policji w Mierzynie potwierdził, że za około 3 miesiące w Kołbaskowie powstanie posterunek Policji. Niestety nie udało się znaleźć dogodnej dla policjantów lokalizacji w Przecławiu i Warzymicach. Posterunek będzie się mieścił w części budynku gdzie wcześniej funkcjonował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radni uznali za bezzasadne wszystkie skargi złożone przez Stowarzyszenie Tym Razem Razem. Zarządowi tego stowarzyszenia - Dariuszowi Jakubowskiemu i Annie Krokoszyńskiej nie spodobało się m.in. bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej na organizację mikołajek w 2016 roku, czy przekazanie cebulek krokusów na coroczną jesienną akcję sadzenia przy ścieżkach rowerowych. Oba wydarzenia zorganizowało Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Wójt wyjaśniła, że mikołajki odbyły się pod jej patronatem i tak jak każda impreza tego typu zwolniona jest z opłat za salę gimnastyczną. W przypadku sadzenia krokusów, Stowarzyszenie KPGK zorganizowało tylko wolontariuszy do pracy, cebulki dostarczył pracownik gminy, który pokazał gdzie i jak trzeba je wkopywać.

Pod koniec obrad radna Dorota Trzebińska złożyła dwie interpelacje - pierwsza dotyczyła przedłużenia chodnika w Kołbaskowie do boiska i punktu wypoczynkowego mieszczącego sie na końcu wsi. Obecnie mieszkańcy, a w szczególności dzieci muszą iść poboczem drogi. Druga interpelacja dotyczyła braku oświetlenia przy drodze dojazdowej do posesji nr 1 i 2 w Kołbaskowie.

Na sam koniec sesji doszło to niemiłych utarczek słownych pomiędzy redaktorem Kołbaskowskiego Punktu Widzenia - Mateuszem Jakubowskim a radnymi i wójtem gminy. Pliki mp3 do pobrania i posłuchania dostępne są TUTAJ i TUTAJ

 

Pin It