logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Kolejna sesja w cieniu linii 220kV

sesja 31W dniu 24 kwietnia po raz trzydziesty pierwszy zebrała się Rada Gminy Kołbaskowo. Radni podczas prac w komisjach stałych zaopiniowali kilkanaście projektów uchwał. Dyskutowano na temat pomocy społecznej, cen wody i ścieków czy konieczności dotowania remontów obiektów zabytkowych. Szczęśliwy finał po trzech latach znalazła inicjatywa wybudowania niewielkiego odcinka chodnika od sklepu "Netto" do osiedla "Promyk"

 

 

Na początku obrad radni przyjęli sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych z realizacji programu profilaktyki oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za ubiegły rok. W dyskusji nad raportami padły stwierdzenia, że obecnie bezrobocie w gminie spadło poniżej 4% i jest na poziomie bezrobocia naturalnego. Oznacza to, że nie pracują jedynie te osoby, którym na pracy nie zależy. Rozbudowane są za to liczne świadczenia socjalne i pomoc społeczna. Mieszkańcy mogą się ubiegać o świadczenie rodzinne, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, świadczenie rodzicielskie (Kosiniakowe) czy wypłatę z funduszu alimentacyjnego. Najwięcej jednak beneficjantów wystąpiło o świadczenie wychowawcze 500+. W 2016 roku budżet GOPS zamknął się kwotą 8,8 mln zł. Mieszkańcy często nie podejmują legalnej pracy. Zatrudniają się w Niemczech "na czarno", a pobierają zasiłki i inne dodatki w kraju, tutaj także mają swoje darmowe ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem Kierownika GOPS jest spore grono osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej. Aby ten stan się zmienił, tutaj musiałyby zostać wprowadzone nowe rozwiązania systemowe na poziomie krajowym, które uszczelniłyby system pomocy społecznej, dać ludziom wędkę a nie rybę.

Na sesji dokonano zmian w tegorocznym budżecie gminy. 240 tys. zł przeznaczono na przebudowę drogi w Siadle Górnym oraz 205 tys zł na drogę w Siadle Dolnym. Powiększono o 100 tys zł fundusz na bieżące remonty dróg wewnętrznych. Z uwagi na ich zły stan, zaplanowana wcześniej kwota 130 tys zł jest obecnie niewystarczająca.
30 tys zł dotacji otrzyma parafia w Będargowie na remont drzwi wejściowych do kościoła oraz remont portalu zachodniego. Taką sama kwotę dotacji otrzymają nowi właściciele pałacu w Rajkowie na odtworzenie parkowej fontanny wraz z ławkami. Gmina dofinansowała także dwa zadania związane z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Powiat Police otrzyma odpowiednio: 21 tys zł na Dom Dzienny Senior-Wigor oraz 32 tys zł na Środowiskowy Dom Samopomocy. Z obu placówek korzystają także mieszkańcy gminy Kołbaskowo.

Ceny wody i ścieków bez zmian. Niezmienioną  taryfę zatwierdzono jednogłośnie. W okresie od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 mieszkańcy zapłacą 3,70 zł.m3 wody oraz 5,00 zł/m3 ścieków. W sumie będzie to 8,70 zł/m3 netto i jest to cena najniższa w regionie. Obecna na obradach dyrektor ZWiK Kołbaskowo podała stawki obowiązujące w gminach ościennych i tak w Gryfinie wynosi - 9,27 zł/m3, w Dobrej - 9,19 zł/m3, w Policach 9,84 zł/m3 a w Szczecinie 10,27 zł/m3.

Na komisji gospodarczej powrócił temat przedłużenia dzierżawy gruntu dla firmy "Markas" w Przecławiu. 30 stycznia Rada Gminy po wielu dyskusjach i spotkaniach na komisjach, podjęła uchwałę o przedłużeniu dzierżawy na kolejne trzy lata. Uchwała stanowiła kompromis między oczekiwaniami właściciela gruntu, czyli gminy i najemcy, czyli państwa Szaciłło. Jednak właściciele do tej pory nie podpisali umowy w gminą, zgłaszając wójtowi swoje uwagi do zapisów w proponowanej umowie. Do kolejnego spotkania z obiema stronami ma dojść ma początku maja. Radni nie widzą powodów, by   po raz kolejny wracać do tego tematu. Najemca może dzierżawić grunt przez następne trzy lata i prowadzić tam dotychczasową działalność. Oddany ma być jedynie teren wokół kontenera, mini ogródek, z którego najemca korzysta tylko w miesiącach letnich. Gmina na tym i sąsiednim terenie zamierza wybudować miejsca parkingowe.

Szczęśliwego finału doczekała się inicjatywa wybudowania niewielkiego chodnika od osiedla "Promyk" do sklepu "Netto" w Warzymicach. Grunt należy do miasta Szczecin. To wynik trzyletniej wymiany korespondencji pomiędzy Kołbaskowem a Szczecinem. Podobno dopiero wizyta jednego z wiceprezydentów Szczecina przyśpieszyła obrót sprawy. Chodnik wybuduje szczeciński ZDiTM ze środków celowych wypłaconych z budżetu gminy Kołbaskowo.

Najwięcej czasu na poniedziałkowych obradach poświęcono przedstawicielom PINGAO, którzy odpowiadają za budowę napowietrznej linii 220kV od stacji Pomorzany do nacięcia Krajnik-Glinki. Przebieg pierwszego odcinka został już wstępnie uzgodniony - linia ma biec częściowo w ziemi i częściowo napowietrznie wzdłuż nowoprojektowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Radnym przestawiono plany dotyczące drugiej inwestycji, polegającej na przesunięciu przebiegu istniejącej linii w stronę zachodnią. Oznacza to, że docelowo linia wysokiego napięcia przebiegająca przez Przecław i Warzymice zostanie za kilka lat rozebrana, a jak jej nowy przebieg będzie wytyczony bliżej granicy z Niemcami, z dala od gęstej zabudowy mieszkaniowej.

sesja 31 124501

sesja 31 124518

sesja 31 134356

sesja 31 134424

sesja 31 135148

Pin It