logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Trzydziesta sesja

30 sesjaPo raz trzydziesty w tej kadencji zebrała się rada gminy Kołbaskowo.  Radni podjęli decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w 2018 roku. Do budżetu na ten rok wprowadzono nowe zadanie "Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne". W przypadku tej inwestycji pojawiła się możliwość o aplikowanie o dofinansowanie z funduszu UE.

 

 

Najwięcej dyskusji na poniedziałkowych obradach i komisjach poświęcono funduszowi sołeckiemu. W wyniku konsultacji, które odbyły się we wszystkich sołectwach okazało się, że większość miejscowości - dokładnie dziesięć - jest za. W ośmiu miejscowościach mieszkańcy, sołtysi i rada sołecka byli przeciwni. Ostatecznie kierując się zasadą większości radni zdecydowali o wyodrębnieniu z budżetu kwoty około 350 tys zł na fundusz sołecki dla wszystkich miejscowości. Radni podkreślili, że ważne będzie, aby środki zostały wydane zgodnie z przepisami - czyli służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Potencjalne inwestycje mogą się odbyć wyłącznie na mieniu gminnym.

Dopisano nowe zadanie do listy inwestycji gminnych na lata 2017-18. Będzie to umocnienie i zagospodarowanie nadbrzeża w Sidale Dolnym, postawienie dwóch pomostów pływających dla małych jednostek cumujących takich jak kajaki i jachty, które na zimę będą spławiane. We wsi pojawią się elementy małej architektury, wiaty, miejsca na grilla oraz postoje dla rowerów. Pojawi się także toaleta dla turystów o którą już wcześniej prosili mieszkańcy. Okazuje się jednak, że część mieszkańców wsi zaczyna juz narzekać na przybywających turystów. Gmina w poprzednich latach sporo zainwestowała w Siadle Dolnym. Wykonano nową drogę dojazdową oraz drogę wzdłuż rzeki wraz z infrastrukturą. Wpływają skargi, że weekendowi turyści są głośni a mieszkańcy chcieliby odpocząć.

Gmina Kołbaskowo zamierza przystąpić do "Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Odra+Oder. Po roku 2020 pojawi się możliwość aplikowania w ten sposób o unijne dofinansowania. Jego powołanie daje nam osobowość prawną - mówi wójt Małgorzata Schwarz. W tym momencie możemy występować niezależnie od tych instytucji pośredniczących w dystrybucji środków unijnych zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej. Jesteśmy wtedy podmiotem prawa europejskiego. Głównym celem ugrupowania jest wspieranie rozwoju transgranicznego. Członków ugrupowania jest dokładnie dziesięciu, po pięć z Niemiec i Polski, aby parytety zostały zachowane. Siedziba została wskazana w Rosówku. Konwencja i statut został uzgodniony i zatwierdzony przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych zarówno po stronie niemieckiej jak i Polskiej.

Radni przystąpili także do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla Ustowa i Warzymic. W pierwszym przypadku wystąpił o nie, inwestor budujący salony samochodowe zlokalizowane na końcu drogi w Ustowie za Bemo Motors. Obecnie buduje się tak salon firmy Fiat, Lancia i Alfa Romeo. Dodatkowa powierzchnia pozwoli wybudować obiekt dla aut firmy Land Rover i Jaguar. Przystąpiono także do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Warzymic. Chodzi o teren należący do Ronson Develepment pomiedzy Rolhurtem na Lidlem. W studium zapisana została tutaj zabudowa mieszkaniowa. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Pin It