logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Sesja po raz dwudziesty ósmy

sesja 28

Po raz dwudziesty ósmy radni w tej kadencji zebrali się na sesji Rady Gminy. Podczas obrad podjęto kilka ważnych uchwał m.in w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Przecławiu oraz ostatecznego stanowiska dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej 220kV od stacji Pomorzany do nacięcia Krajnik-Glinki.

 

 

Gościem ostatniej sesji był Starosta Policki - Andrzej Bednarek oraz przedstawiciele spółki PDH Polska, którzy poinformowali o planowanej inwestycji przy Zakładach Chemicznych Police. Za kilkanaście miesięcy wybudowana zostanie  najnowocześniejsza w Europie Centralno-Środkowej instalacja do produkcji propylenu. Na czas budowy zakładu pracę znajdzie około 1000 osób wraz z firmami podwykonawczymi. Docelowo już po wybudowaniu zakładu, pracować na stałe przy produkcji propylenu będzie około trzysta osób.
 
Radni gminy zaopiniowali pozytywnie i podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Przecławiu. Od 1 września do nowej placówki przyjmowane będą dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Obecnie w Przecławiu na terenach byłych kortów tenisowych trwa budowa przedszkola i żłobka. Obiekt pomieści w sumie trzystu maluchów. Prace idą dobrym tempem, głównym wykonawcą jest firma Skanska.

Na sesji komisja rewizyjna uznała za bezzasadną skargę na wójta złożoną przez "Kołbaskowski Punkt Widzenia" dotyczącą niewłaściwego wykorzystania gruntu przez gminę Kołbaskowo. Pracownik merytoryczny z ramienia gminy wyjaśnił i udokumentował, że działka gdzie w przyszłości powstanie Dom Kultury wykorzystywana jest do czasowego składowania ziemi pochodzącej z budowy przedszkola. Działka decyzją starosty została trwale wyłączona z produkcji rolnej. Po zakończeniu robót ziemnych, część składowanej ziemi zostanie przewieziona na plac budowy do obsypania fundamentów, a zbędną cześć ziemi wykonawca usunie z terenu i doprowadzi go do stanu pierwotnego. Obecny na sesji redaktor Mateusz Jakubowski, przedstawiciel strony skarżącej ostatecznie nie zabrał głosu w dyskusji.

Radni gminy uchwalili także stanowisko dotyczące budowy linii 220 kV do stacji Pomorzany do nacięcia Krajnik-Glinki. W dokumencie czytamy, że pierwszy odcinek przy projektowanej drodze od Ronda Hakena o długości około 1,5-2,0km ma biec w kablu ułożonym w ziemi, dalej w formie linii napowietrznej. Jednocześnie radni oświadczyli, że jest to ich ostateczne stanowisko.

W zapytaniach i wnioskach powrócił problem stanu nawierzchni dróg powiatowych oraz problem twardej wody w Stobnie. Radni pytali także o termin remontu "ulicówki" w Przecławiu. Obecny na sesji sołtys Bobolinia zaapelował o skorygowanie rozkładu linii 88 oraz zmianę lokalizacji przystanku autobusowego. Sołtys Stobna prosił o uporządkowanie numeracji domów w tzw ."Małym Stobnie" oraz postawienie kilku lamp.

W trakcie sesji odczytano odpowiedzi wójta na siedem interpelacji złożonych przez radnych Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Ponieważ materiał jest bardzo obszerny, wrócimy do niego w najbliższym artykule.