Filantropia nie potwierdzona, czyli odpowiedzi na interpelacje.

filantropia nie potwierdzonaPodczas ostatniej sesji Rady Gminy Kołbaskowo, wójt Małgorzata Schwarz, udzieliła odpowiedzi na interpelacje złożone w ostatnim czasie przez radnych Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Radni poprosili m.in. o wyjaśnienie kwestii poruszanych na forach internetowych przez wydawcę „Kołbaskowskiego Punktu Widzenia” Dariusza Jakubowskiego. Pan Jakubowski kreuje się w nich na wielkiego filantropa, od lat udzielającego się bezinteresownie na rzecz gminy. Z treści udzielonych odpowiedzi wynika, że właściciel "Rolhurtu", delikatnie mówiąc, mija się z prawdą.

Pierwsza z interpelacji dotyczyła informacji podanej publicznie przez pana D. Jakubowskiego, że cyt.:  "To moja firma bezpłatnie uporządkowała w naszej gminie otoczenie cmentarzy i parków". Radni zapytali, czy to prawda. Wójt w swojej odpowiedzi kategorycznie zaprzeczyła: „Pan Jakubowski nie wykonywał żadnych prac porządkowych wokół parków i cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kołbaskowo”. (odpowiedź nr 2 poniżej)

Radni oczekiwali również wyjaśnienia w temacie rzekomego finansowania wyjazdu dzieci z terenu gminy na wakacje. D. Jakubowski na łamach swojego miesięcznika pisze.: „Gdy zwróciła się do mnie Pani o pomoc w wysłaniu dzieci z terenu naszej gminy na kolonię, sfinansowałem wyjazd wszystkich dzieci na kolonie do Trzęsacza." Wójt poinformowała, że gmina nie dysponuje dokumentami, w tym dowodami wpłaty dotyczącymi wyjazdu na kolonie do Trzęsacza dzieci z terenu gminy.  (odpowiedź nr 5)

D. Jakubowski  mija się też z prawdą twierdząc, że cyt.: "To ja byłem pomysłodawcą i organizatorem razem z radnym Ryszardem Wierzbickim w 2013roku I Forum Gospodarczego i I Forum Rolnego, które odbyły się w Hotelu Dworski. Wójt w odpowiedzi na interpelację stwierdza, że organizatorem Forum Gospodarczego była Gmina Kołbaskowo i to gmina pokrywała koszt organizacji spotkania.  (odpowiedź nr 6)

Tematem kolejnej interpelacji jest budząca wiele emocji, sprawa ponad osiemdziesięciometrowego mieszkania , zajmowanego przez jedną z rodzin w budynku komunalnym w Kołbaskowie. Rodzina, która kilka lat temu otrzymała przydział lokalu , wyprowadziła się na stałe do Niemiec. Tajemnicą poliszynela jest to, że w lokalu na stałe zamieszkuje tylko jedna osoba, dorosła córka tych państwa. Gmina zwróciła się o wydanie lokalu. Bezskutecznie. Sprawa trafiła do sądu. Wójt w odpowiedzi na interpelację informuje, że rozprawa przed Sądem Rejonowym odbędzie się 8 marca br. (odpowiedź nr 3 poniżej)

Radni zapytali też o kroki jakie zostały poczynione w kierunku poprawy usług świadczonych przez ZDiTM.  Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na jakość  usługi świadczonej przez wyłonionego w przetargu ogłoszonym przez ZDiTM przewoźnika. Autobusy miejskie kursują niepunktualnie, nie zatrzymują się na przystankach, a stan techniczny taboru pozostawia wiele do życzenia. Obszerne wyjaśnienie zamieszczamy w załączeniu. (odpowiedź nr 4 na poniższych 4 stronach)

Ostatnia interpelacja dotyczyła oświadczenia przedsiębiorcy związanego z barem "Markas", który stwierdził na łamach gazety  "Nigdy nie otrzymywałem żadnych lukratywnych zamówień z gminy za czasów pana Żukowskiego. Brałem tylko udział w przetargach i niektóre z nich wygrałem. Liczyła się najniższa cena, terminy i referencje". Nie jest to, jak się okazuje, cała prawda. Owszem, firma pana Szaciłło „Lech Poland”, często wygrywała przetargi w gminie (zestawienie na poniższych dwóch stronach - odpowiedź nr 7). Ale jeszcze częściej otrzymywała zlecenia na prace dodatkowe, które zwykle wydaje się w trybie bezprzetargowym.

Odpowiedź na jeszcze jedną interpelację, dotyczącą umorzeń podatkowych dla Pana Dariusza Jakubowskiego, z uwagi na konieczność pozyskania danych z archiwum, przygotowana zostanie i odczytana na marcowej sesji Rady Gminy. (odpowiedź nr 7) Do tematu jeszcze powrócimy.

1-interpelacja-2-cmentarze.jpg 2-interpelacja-5-wypoczynek.jpg 3-interpelacja-6-forum.jpg

4-interpelacja-3-mieszkanie-socjalne.jpg 5-interpelacja-4-ZDITM-1.jpg 5-interpelacja-4-ZDITM-2.jpg

5-interpelacja-4-ZDITM-3.jpg 5-interpelacja-4-ZDITM-4-.jpg 5-interpelacja-4-ZDITM-5.jpg

6-interpelacja-7-Szacillo-1.jpg 6-interpelacja-7-Szacillo-2.jpg 7-interpelacja-1-umorzenia.jpg