logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Filantropia nie potwierdzona, czyli odpowiedzi na interpelacje.

filantropia nie potwierdzonaPodczas ostatniej sesji Rady Gminy Kołbaskowo, wójt Małgorzata Schwarz, udzieliła odpowiedzi na interpelacje złożone w ostatnim czasie przez radnych Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Radni poprosili m.in. o wyjaśnienie kwestii poruszanych na forach internetowych przez wydawcę „Kołbaskowskiego Punktu Widzenia” Dariusza Jakubowskiego. Pan Jakubowski kreuje się w nich na wielkiego filantropa, od lat udzielającego się bezinteresownie na rzecz gminy. Z treści udzielonych odpowiedzi wynika, że właściciel "Rolhurtu", delikatnie mówiąc, mija się z prawdą.

Pierwsza z interpelacji dotyczyła informacji podanej publicznie przez pana D. Jakubowskiego, że cyt.:  "To moja firma bezpłatnie uporządkowała w naszej gminie otoczenie cmentarzy i parków". Radni zapytali, czy to prawda. Wójt w swojej odpowiedzi kategorycznie zaprzeczyła: „Pan Jakubowski nie wykonywał żadnych prac porządkowych wokół parków i cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kołbaskowo”. (odpowiedź nr 2 poniżej)

Radni oczekiwali również wyjaśnienia w temacie rzekomego finansowania wyjazdu dzieci z terenu gminy na wakacje. D. Jakubowski na łamach swojego miesięcznika pisze.: „Gdy zwróciła się do mnie Pani o pomoc w wysłaniu dzieci z terenu naszej gminy na kolonię, sfinansowałem wyjazd wszystkich dzieci na kolonie do Trzęsacza." Wójt poinformowała, że gmina nie dysponuje dokumentami, w tym dowodami wpłaty dotyczącymi wyjazdu na kolonie do Trzęsacza dzieci z terenu gminy.  (odpowiedź nr 5)

D. Jakubowski  mija się też z prawdą twierdząc, że cyt.: "To ja byłem pomysłodawcą i organizatorem razem z radnym Ryszardem Wierzbickim w 2013roku I Forum Gospodarczego i I Forum Rolnego, które odbyły się w Hotelu Dworski. Wójt w odpowiedzi na interpelację stwierdza, że organizatorem Forum Gospodarczego była Gmina Kołbaskowo i to gmina pokrywała koszt organizacji spotkania.  (odpowiedź nr 6)

Tematem kolejnej interpelacji jest budząca wiele emocji, sprawa ponad osiemdziesięciometrowego mieszkania , zajmowanego przez jedną z rodzin w budynku komunalnym w Kołbaskowie. Rodzina, która kilka lat temu otrzymała przydział lokalu , wyprowadziła się na stałe do Niemiec. Tajemnicą poliszynela jest to, że w lokalu na stałe zamieszkuje tylko jedna osoba, dorosła córka tych państwa. Gmina zwróciła się o wydanie lokalu. Bezskutecznie. Sprawa trafiła do sądu. Wójt w odpowiedzi na interpelację informuje, że rozprawa przed Sądem Rejonowym odbędzie się 8 marca br. (odpowiedź nr 3 poniżej)

Radni zapytali też o kroki jakie zostały poczynione w kierunku poprawy usług świadczonych przez ZDiTM.  Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na jakość  usługi świadczonej przez wyłonionego w przetargu ogłoszonym przez ZDiTM przewoźnika. Autobusy miejskie kursują niepunktualnie, nie zatrzymują się na przystankach, a stan techniczny taboru pozostawia wiele do życzenia. Obszerne wyjaśnienie zamieszczamy w załączeniu. (odpowiedź nr 4 na poniższych 4 stronach)

Ostatnia interpelacja dotyczyła oświadczenia przedsiębiorcy związanego z barem "Markas", który stwierdził na łamach gazety  "Nigdy nie otrzymywałem żadnych lukratywnych zamówień z gminy za czasów pana Żukowskiego. Brałem tylko udział w przetargach i niektóre z nich wygrałem. Liczyła się najniższa cena, terminy i referencje". Nie jest to, jak się okazuje, cała prawda. Owszem, firma pana Szaciłło „Lech Poland”, często wygrywała przetargi w gminie (zestawienie na poniższych dwóch stronach - odpowiedź nr 7). Ale jeszcze częściej otrzymywała zlecenia na prace dodatkowe, które zwykle wydaje się w trybie bezprzetargowym.

Odpowiedź na jeszcze jedną interpelację, dotyczącą umorzeń podatkowych dla Pana Dariusza Jakubowskiego, z uwagi na konieczność pozyskania danych z archiwum, przygotowana zostanie i odczytana na marcowej sesji Rady Gminy. (odpowiedź nr 7) Do tematu jeszcze powrócimy.

 

Pin It