logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

XXVII sesja. Wygaszanie gimnazjum.

sesja 27To były chyba jedne z najdłuższych obrad radnych gminy w Kołbaskowie. Pierwsze komisje stałe rozpoczęły prace zaraz po godz. 10.00. O 12.00 odbyło się spotkanie z przedstawicielami API, PSE i Pingao dotyczące budowy linii 220 kV. Kilka minut po godz 14.00 rozpoczęła się XXVII sesja rady gminy, która ostatecznie zakończyła się 16:45. A tematów poruszanych podczas wszystkich obrad było bardzo wiele.

 

 

Rosówek dla biznesu. Na posiedzeniu komisji gospodarczej radni gminy pozytywnie zaopiniowali miejscowy plan zagospodarowania na tym terenie. 40 hektarów gruntów zlokalizowanych przy DK13 przeznaczonych będzie pod usługi, przemysł i produkcję nieuciążliwą. Obecnie w tej lokalizacji otworzyła się firma PMC, co więcej podjęła już decyzję o dalszej rozbudowie swojego zakładu. W najbliższym czasie przedsiębiorców powinno pojawić się jeszcze więcej.

Przedszkole za złotówkę i centralna rekrutacja przez stronę www. Komisja oświaty omówiła i zaopiniowała kilka projektów uchwał dotyczących m.in rekrutacji do przedszkola na rok 2017/18. Zapisy do placówek i punktów przedszkolnych odbędą się w formie elektronicznej, tak jak to ma już miejsce w sąsiednim Szczecinie. Najwięcej punktów otrzymają rodzice maluchów, którzy oboje pracują i zamieszkują na terenie gminy Kołbaskowo (płacą tutaj podatek). Dodatkowe punkty przyznane będą tym rodzeństwom, które kontynuują edukację w tym samym przedszkolu, punkcie przedszkolnym lub szkole. Przyjęto także uchwałę regulującą opłaty przedszkolne dla sześciolatków. Najstarsze przedszkolaki zapłacą 1 zł za godzinę opieki. Pierwsze 5 godzin, podczas których realizowana jest podstawa programowa, pozostaje oczywiście bezpłatne.

Wygaszanie gimnazjum. Zgodnie z przyjętą przez rząd i podpisaną przez prezydenta ustawą - wchodzi w życie reforma oświaty. Jak podkreślali obecni na sesji dyrektorzy placówek gminnych, reforma nie dotyczy tylko gimnazjum, to reforma całego systemu oświaty i dotknie wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy oraz podstawę programową. Po konsultacjach z pracownikami oświaty i w głosowaniu w tajnej ankiecie wybrano wersję najbardziej bezpieczną i spokojną - czyli wygaszenie działalności gimnazjum. Pozostałe dwie propozycje - czyli przekształcenie gimnazjum w kolejną szkołę podstawową oraz włączenie gimnazjum do podstawówki zyskały znikome poparcie. Przy stopniowym wygaszeniu funkcjonowania gimnazjum, nauczyciele będą mieli możliwość uzupełniania godzin w szkołach podstawowych, lub przejścia do nich w późniejszym terminie. Dyrektorzy szkół podstawowych zgłosili największe zapotrzebowanie na nauczycieli chemii, biologii, geografii i fizyki. Do sprawy reformy szkolnictwa jeszcze będziemy powracać.

Sprawozdanie Straży Gminnej. Komendant Łukasz Galczewski przedstawił radnym roczne podsumowanie działalności swojej jednostki. W 2016 roku strażnicy mieli ponad 1600 interwencji, najwięcej z nich dotyczyło Przecławia i Warzymic. Współpracowali ściśle z Komendami Policji w Policach, Szczecinie i Mierzynie. Walczyli z dzikimi wysypiskami śmieci, kontrolowali czym mieszkańcy palą w piecach oraz prowadzili akcje profilaktyczne. Często odwiedzali szkoły i placówki oświatowe gdzie propagowali bezpieczeństwo na drogach.

Dwie skargi w komisji rewizyjnej. Na ostatniej sesji znalazły swój finał dwie skargi na urzędników gminnych. Jedna z nich na bezczynność wójta, druga na kierownika GOPS. Pierwszą z nich złożył wykonawca fragmentu ścieżki rowerowej w Rosówku - Tomasz Cabaj, który zarzucił brak działań w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości w UG Kołbaskowo. Skargę uznano za bezzasadną i poparto licznymi dowodami. Druga skarga dotyczyła skargi na kierownika i pracowników ośrodka pomocy społecznej. Tutaj doszło do sytuacji, kiedy pracownik nie powstrzymał się od komentarzy i oceny dotyczącej sytuacji materialnej obywatela. Skargę uznano za zasadną i uznano konieczność podjęcia działań zmierzających do zmiany sposobu obsługi obywatela.

Dzierżawa bez przetargu i na 3 lata. Do porządku obrad sesji dodano uchwałę dotyczącą dzierżawy części działki 2/26 w Przecławiu, gdzie obecnie stoi bar "Markas". Dotychczasowi najemcy 25 stycznia wyrazili pisemną zgodę na przedłużenie dzierżawy na następne 3 lata na tym samym miejscu, na którym posadowiony jest pawilon gastronomiczny i demontaż wiaty. Tym razem zarówno na komisji gospodarczej, jak i na sesji, nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Linia 220 kV najlepiej okablowana w ziemi. Takie stanowisko Rady Gminy i Wójta przekazano kolejny raz przedstawicielom różnych instytucji zaangażowanych w budowę napowietrznej sieci wysokiego napięcia, która miałaby przebiegać przez tereny gminy. Najbardziej kłopotliwy odcinek w okolicach Auchan o długości 1,5km musiałby przebiec w ziemi. Związane jest to z decyzjami, które zostały już wcześniej wydane inwestorom. Dalsza część linii mogłaby przebiec napowietrznie, ale uzależnione to będzie m.in. od roszczeń i odszkodowań o jakie mogliby się zwrócić właściciele działek przez które przebiegnie linia. Przy obecnym prawie właściciele mogą skarżyć gminę nawet przez 10 lat od zakończenia inwestycji, a według przestawionych dokumentów gwarantem roszczeń przy tej inwestycji ma być azjatycka firma Pingao. A jest to firma z drugiego końca świata, która może podlegać zupełnie innym jurysdykcjom.

Sprawozdanie wójta za IV kwartał. Zwykle radni otrzymują ten dokument drogą mailową i jest publikowany na gminnych stronach www. Tym razem wójt gminy Małgorzata Schwarz postanowiła przeczytać sprawozdanie ze swojej pracy za ostatnie trzy miesiące 2016 roku. Dokument ten ma w sumie 20 stron i odczytywany był przez około pół godziny. Była to z pewnością forma odpowiedzi kilku osobom, które na forach internetowych oraz na fanpejdżu gminy Kołbaskowo twierdziły, że "wójt nic nie robi". Obecni na sali przedstawiciele stowarzyszenia "Tym Razem Razem" oraz dziennikarz M. Jakubowski, pomimo zaproszenia do zadawania pytań, ostatecznie o nic nie zapytali.

Siedem interpelacji. To była także rekordowa sesja jeśli chodzi o ilość interpelacji złożonych przez kluby radnych. Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo złożył ich dokładnie siedem. Większość z zadanych pytań dotyczyła przecławskiego przedsiębiorcy Dariusza Jakubowskiego, wydawcy miesięcznika "Kołbaskowski Punkt Widzenia". Kilka dni wcześniej na profilu gminy Małgorzata Schwarz zaapelowała o zaprzestanie szkalowania radnych i urzędników gminnych oraz podawanie wyłącznie prawdziwych informacji na temat gminy. Pod postem pojawiło się wiele negatywnych i pozytywnych wypowiedzi, ostatecznie ze względu na wiele niecenzuralnych słów post został całkowicie usunięty. Padły w nim także niepotwierdzone informacje nt. finansowej przeszłości Dariusza Jakubowskiego oraz rzekomych zaległości i umorzeniach podatkowych jakie otrzymał od poprzedniego wójta. Sam zainteresowany opublikował swoje oświadczenie na stronie miesięcznika "Kołbaskowski Punkt Widzenia". Jednak radni KPGK chcą tą sprawę zbadać do końca. Wójt gminy musi odpowiedzieć na wszystkie złożone interpelacje najpóźniej do następnej sesji rady gminy, którą zapowiedziano na 27 lutego.

Pełna dokumentacja XXVII sesji, nagrania, protokoły i kopie podjętych uchwał można znaleźć na stronach www.bip.kolbaskowo.pl

 

 

Pin It