logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Rekordowy budżet na 2017

budzet gminy 2017Na kilka dni przed końcem starego roku rada gminy Kołbaskowo przyjęła budżet na 2017 rok. I jest to budżet rekordowy w porównaniu z latami ubiegłymi. Dochody mają wynieść 68,3 mln zł - a wydatki 74,7 mln zł. Na 2017 rok zabezpieczone zostały m.in. środki na najważniejszą i najkosztowniejsza inwestycję gminną - budowę przedszkola i żłobka w Przecławiu.


 

 

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2017 rok. Głosowanie odbyło się 28 grudnia na XXVI sesji Rady Gminy Kołbaskowo. Budżet przedstawiony przez wójta gminy Małgorzatę Schwarz oraz skarbnika Irenę Ostrowską wraz z autopoprawkami zamyka się kwotą 74.778.704,32 zł po stronie wydatków. Dochody na 2017 rok wynieść mają 68.286.502,32 zł. Deficyt w kwocie 6,5 mln zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych.

W tym roku wydatki majątkowe stanowią aż 25 mln zł. Prześledźmy te najważniejsze :
- 1,85 mln zł budowa wodociągu od Siadła Dolnego do Siadła Górnego wraz z przyłączami,
- 1,58 mln zł przebudowa sieci wodociągowej w Barnisławiu
- 0,50 mln zł budowa sieci wodociągowej z Warnika do Barnisławia
- 1,50 mln zł dotacja dla Powiatu Polickiego na przebudowę fragmentu drogi Szczecin - Siadło Górne
- 3,39 mln zł przebudowa drogi gminnej w Barnisławiu wraz z kanalizacją
- 0,85 mln zł przebudowa drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym
- 2,70 mln zł remont boiska sportowego przy szkole podstawowej w Przecławiu
- 10,3 mln zł budowa przedszkola publicznego w żłobka w Przecławiu

Pozostałe mniejsze kwoty to głównie opłaty za dokumentacje projektowe lub dokończenie rozpoczętych inwestycji.

Radni gminy podjęli także uchwałę nt. ośmiu inwestycji które nie zakończyły się wraz z upływem 2016 roku i będą dokończone w 2017 - są to m.in.
- budowa sieci wod-kan w Warzymicach - etap II
- budowa sieci wodociągowej w Moczyłach
- przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z w Przecławiu
- przebudowa drogi gminnej w Rosówku
- budowa oświetlenia ul. Klonowej w Przecławiu
- zagospodarowanie teren zabytkowych ruin XIII wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach
Dokończenie tych i innych inwestycji nastąpi w pierwszym kwartale 2017.

Całość budżetu gminnego na 2016 rok dostępna jest TUTAJ.

Pin It