logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Powiat i gmina wyremontują razem dwie drogi.

droga siadlo gornePod koniec sierpnia w Policach i na początku września w Kołbaskowie przyjęto dwie uchwały w sprawie partnerstwa. Dotyczą one porozumienia w sprawie przebudowy dróg w Siadle Dolnym i Barnisławiu. Jeśli uda się pozyskać dodatkowe środki z funduszy zewnętrznych to w 2017 roku samorządy będą mogły ogłosić stosowne przetargi.

 

 

 

Pierwsza umowa dotyczy drogi Szczecin - Siadło Górne. Kompletny remont tego ośmiokilometrowego odcinka może kosztować minimum 20 mln zł. Takich środków w budżecie powiatowym od lat nie było i z pewnością też nie będzie. W projekcie umowy, środki niezbędne na tą inwestycję w wysokości 6 mln zł podzielono w następujący sposób. Połowę środków samorządy mogą otrzymać ze środków zewnętrznych (tzw "schetynówki") a na drugą część po 1,5 mln zł dadzą solidarnie powiat i gmina.

Przypomnę, że projekt tej drogi wykonany został już wcześniej i sfinansowały był przez gminę kwotą 130 tys zł - mówi Andrzej Bednarek Starosta Policki. Jak to było w poprzedniej kadencji to Pani Wójt wie. Na szczęście udało się go uratować. Możemy go teraz dzielić w różne sposoby i zrobić jeden z ważniejszych odcinków. Wiemy że potrzeb jest więcej, ale wydarzyła się rzecz, której będziemy bardzo pilnować. Partnerstwo. Jakiekolwiek czy proporcjonalne czy inne będzie przynosić w przyszłości efekty. My jako radni powiatowi i zarząd powiatu deklarujemy wszelkie działania wspólne, które możemy podjąć w dobrze pojętym lobbowaniu na rzecz projektów i gminnych i powiatowych.

Inwestycja miałaby dotyczyć pierwszego fragmentu drogi nr 3927Z od skrzyżowania z DK13 w Smętowicach do Siadła Górnego, przez całą wieś i zakończyć się przy wyjeździe na Siadło Dolne. Odcinek będzie miał około 1,5 km. Prace mają objąć przebudowę nawierzchni drogi, budowę chodników i kanalizacji deszczowej.

Pierwotnie planowaliśmy zrealizować  odcinek, który oceniamy jako najgorszy to znaczy od  Ustowa w stronę Kurowa - mówi wójt Małgorzata Schwarz – jednak biorąc pod uwagę konieczność wymiany wodociągu i kanalizacji w miejscowości Ustowo, szacowane na ok. 4 mln złotych nie moglibyśmy wesprzeć powiatu kwotą 1,5 mln, a bez naszego wsparcia powiat nie miałby możliwości sfinansowania tej inwestycji. Na zebraniach mieszkańcy proszą, aby zacząć przebudowę od jakiejkolwiek  strony, byle coś w kierunku remontu tej drogi się działo. Projekt techniczny był gotowy już w 2012 roku i gdyby było rzetelne podejście do tego problemu ze strony ówczesnego zarządu powiatu, cała droga przy  wsparciu programu „Przebudowy dróg lokalnych” byłaby już na ten moment skończona. Teraz zaczynamy jej przebudowę po kawałku.  

Druga umowa dotyczy drogi gminnej w Barnisławiu o numerze 195018Z. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2015 roku przez gminę. Celem inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych poprzez budowę drogi i kanalizacji we wsi.

Całość projektu opiewa na 3,4 mln zł. Tutaj także połowa środków miałaby pochodzić ze "schetynówek". Gmina Kołbaskowo wyłoży 1,5 mln zł a Powiat 200 tys zł. Dzięki takiej umowie można otrzymać dodatkowe punkty partnerskie. Wrześniowy nabór projektów do dofinansowania ma charakter konkursu i każdy punkt się liczy.

Trzymamy kciuki.

 

Pin It