logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Objazdowa Sesja Rady Gminy

objazdowa sesja rady gminy30 maja Rada Gminy Kołbaskowo zebrała się po raz dwudziesty w tej kadencji. Od lat posiedzenia odbywają się w poniedziałkowe popołudnia i wyglądają mniej więcej tak samo. Zaczynają się od prac w komisjach stałych. Potem jest sesja na której m.in. głosowane są projekty uchwał, które stanowią prawo miejscowe. W dalszej części posiedzenia zgłaszane interpelacje, zapytania i wnioski. I na tym sesja się zwykle kończy. Tym razem radni po zakończeniu obrad wyjechali w teren.

 

Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji gospodarczej, powróciła na chwilę sprawa dzierżawy terenu w Przecławiu na którym stoi "Markas". Obecni na sale właściciele baru złożyli wniosek o przedłużenie dzierżawy na kolejne 10 lat. Wedle obowiązującego prawa taki wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż w terminie od dwóch do sześciu miesięcy od zakończenia dzierżawy, a ta kończy się w lutym 2017. Radni uznali ten wniosek za przedwczesny.   

Na komisji budżetowej, a później na sesji radni przesunęli środki w budżecie, które powstały m.in z oszczędności na przetargach oraz z otrzymanego dofinansowania zewnętrznego. 645 tys zł zostanie przeznaczone m.in na wymianę nawierzchni płyt betonowych na płyty typu "Jumbo" w Przecławiu na drodze dojazdowej do firm "BenLER", "Webster i "M-Service". Z tych środków zostanie także naprawiona ul. Turkusowa w Warzymicach, droga gminna w Rosówku oraz przebudowany będzie parking i zatoka autobusowa przy szkole w Będargowie. 80 tys zł dotacji otrzyma biblioteka w Kołbaskowie, która wraz z filią w Przecławiu szykuje się do wprowadzenia zupełnie nowego systemu informatycznego.

Gmina Kołbaskowo odkupi także 4,5ha działkę w Moczyłach leżącą przy Odrze. Na wniosek mieszkańców tej miejscowości ma powstać tutaj ogólnie dostępny teren rekreacji. Powstanie tam prawdopodobnie plaża wraz mariną i parkingami.

Po zakończeniu sesji radni wraz z wójtem wybrali się na dwugodzinną wycieczkę busem po wszystkich miejscowościach gminy. Zapoznali się ze stanem dróg gminnych i powiatowych oraz dyskutowali o problemach mniejszych i większych miejscowości. Obejrzeli także na jakim etapie są inwestycje gminne oraz jaki jest stan mienia gminnego. Wójt gminy poinformowała o planach inwestycyjnych na najbliższe lata, gdzie i kiedy powstaną nowe zakłady pracy oraz na jakich terenach będzie rozwijało się budownictwo.

Większość radnych przyznała, że zna problemy swoich miejscowości oraz znany jest im stan dróg, ponieważ są także ich codziennymi użytkownikami. Na drogach powiatowych, które są obecnie w najgorszym stanie, pojawiły się pierwsze łaty wraz z naniesionymi numerami. Konieczność tworzenia takiej dokumentacji przez wykonawcę jest spowodowana gwarancją którą teraz otrzymuje powiat na każdy naprawiony ubytek w drodze. Jeśli w okresie gwarancji pojawi się w tym miejscu znowu dziura - naprawa będzie bezpłatna w ramach gwarancji.

Wójt gminy pokazała radnym m.in stan dróg gminnych i dojazdowych do pól  oraz przedstawiła prawdziwe powody ustawienia w Kołbaskowie znaku zakaz ruchu na drodze dojazdowej do żwirowni. Zdementowała także nieprawdziwe informacje pojawiające się miesięczniku Gmina Kołbaskowo Info.

Redaktorzy nowej gazety w dwóch pierwszych numerach z pogardą odnoszą się do rady, wójta i obowiązującego prawa miejscowego. Wychodząca od niedawna gazeta ma za zadanie przedstawić mieszkańcom na czarno wizję gminy Kołbaskowo z widmem zarządcy komisarycznego w najbliższych latach. Wystarczy przejrzeć tylko niektóre artykuły i używane w nich sformułowania takie jak np. "Przeleć Szwarcówkę" aby bez ogródek nazwać ją brukowcem czy szmatławcem. Autorzy artykułów nawet nie próbują skontaktować się radą w celu wyjaśnienia problemów i przedstawienia opinii drugiej strony. Nie zamieszczają też nadesłanych przez wójta sprostowań.

 

Pin It