logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

XIX Sesja. Twarde prawo, ale prawo.

sesja xixNowe stawki za wodę i ścieki. Brak zgody na bezprzetargową sprzedaż gruntu pod Markasem. Wniosek do PKP o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Wycofanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Warzymic  do dalszych konsultacji. Tak w skrócie można zrelacjonować co działo się na ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się w poniedziałek 25 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Kołbaskowie.

 

Na początku sesji radni gminy podjęli decyzję o niepodjęciu uchwały w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem, bez względu na stanowisko rady – negatywne czy pozytywne i tak nowe taryfy wejdą w życie po 70 dniach, jeśli będą poprawnie skalkulowane (Art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków). PGK jest jednostką budżetową i nie działa dla zysku. Dzięki własnemu operatorowi od lat woda i ścieki w Kołbaskowie należą do najniższych w okolicznych gminach.

Przygotowana taryfa zakłada ujednolicenie ceny za dostarczaną wodę dla mieszkańców całej gminy oraz podwyżkę ceny odbieranych ścieków o 0,02zł. (0,4%) - mówi Izabela Wesołowska-Kośmider, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie. W związku planowanym od czerwca bieżącego roku włączeniem w system wizualizacji wszystkich ujęć wody do centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków w Przecławiu oraz przeniesieniem pracowników z  całodobowej obsługi na ujęciu Ustowo-Szklarnie do całodobowego Pogotowia Technicznego dla terenu całej gminy zmniejszy się koszt eksploatacji ujęcia Ustowo-Szklarnie. Ustalenie jednolitych cen na terenie całej gminy jest niezbędne gdyż utrzymanie jej na zróżnicowanym poziomie od początku czerwca bieżącego roku byłoby bezzasadne. Nowością jest wprowadzenie opłaty abonamentowej za rozliczanie wodomierzy dodatkowych w wysokości 2,05zł.

Mieszkańcy Przecławia i Warzymic korzystający z ujęcia w Ustowie zlokalizowanego na terenach szklarni wcześniej płacili stawkę wyższą niż pozostali. W przypadkach awarii gmina zmuszona była kupować wodę ze Szczecina, która była jeszcze droższa. Teraz awarie są już sporadyczne. PGK w ostatnich latach zainwestował wiele w modernizacją wodociągów, przepompowni i ujęć wodnych na całym terenie. Po zmianach taryf mieszkańcy Przecławia i Warzymic zapłacą tyle samo w zeszłym okresie. Cena wody dla mieszkańców pozostałych miejscowości wzrośnie o 39 groszy/m3. Ścieki dla wszystkich mieszkańców wzrosną o 2 grosze/m3. Komplet opłat za wodę i ścieki wynosić będzie 8,70 zł/m3 i będzie jednolity dla wszystkich mieszkańców.

Dla porównania w Policach mieszkańcy płacą 9,84 zł/m3, w Dobrej 9,06 zł/m3 a w Szczecinie 10,27 zł/m3. Taniej do końca czerwca tego roku jest jedynie w Gryfinie - tam stara stawka wynosi ciągle 8,53 zł/m3. Wszystkie ceny podanno netto.

 

Dużo emocji wywołała sprawa zakończenia na początku przyszłego roku dzierżawy gminnego terenu w Przecławiu przy szkole podstawowej gdzie obecnie stoi bar „Markas”. Obecna na obradach komisji gospodarczej właścicielka baru - Pani Magda, skierowała pismo o wykup działki w trybie bezprzetargowym. Gmina na tym terenie i ogródkach za kontenerem planuje wybudować miejsca postojowe wraz z dojazdem na parking.

Okazuje się, że zgodnie z obowiązującym prawem (art. 37 ust. 3 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami) regulującym kwestię sprzedaży bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy wymagany jest minimalny 10 letni okres dzierżawienia gruntu. W przypadku baru Markas – upłynęło w sumie 7 lat. Ponieważ przepisy na to nie zezwalają,  radni wydali w głosowaniu opinię negatywną.

 

W Kołbaskowie pojawili się także właściciele dużych działek pomiędzy Warzymicami a Przecławiem zlokalizowanych na tyłach hurtowni „Ehrle”. Powodem wizyty było uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów – są one przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe i usługi. Oprócz dyskusji nad rodzajem i gęstością przyszłej zabudowy mieszkaniowej radni podnosili problem wiecznie brakujących miejsc postojowych i konieczności budowy większej ilości miejsc ogólnie dostępnych (a nie tylko podziemnych, które są dodatkowo płatne)
Kością niezgody okazał się przebieg ścieżki pieszo-rowerowej o którą zabiega o kilku lat wójt gminy. Droga miałaby połączyć ciąg pieszy, który biegnie wzdłuż drogi krajowej 13 z Aleją Śliwkową po drugiej stronie osiedli. Ma to być chodnik o szerokości 4m, ogólnie dostępny dla wszystkich. Obecnie z powodu braku możliwości porozumienia się między wspólnotami obecnych osiedli, mieszkańcy nie mają możliwości przejścia przez sąsiednie osiedla.

Projekt uchwały odesłano do dalszych konsultacji, tak aby porozumieć się w sprawie nowego przebiegu tej ścieżki. Koszt budowy chodnika, wraz z wykupem gruntu od właścicieli oszacowano na około 1 mln zł. Takie środki w budżecie gminy będą musiały się znaleźć w 2017 roku.

 

Poruszony został także temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Warzymicach. Przypomnijmy, w weekend doszło do śmiertelnego wypadku. Na obradach sesji był obecny sołtys wsi Marek Stożyński. Ponieważ sprawa jest „rozwojowa” do tematu powrócimy wkrótce.  

 

I jest jeszcze jedna sprawa o której warto wspomnieć. Na sesji pojawili się redaktorzy/wydawcy dwóch nowych mediów na terenie gminy Kołbaskowo. Pan Grzegorz Świstak wydający dodatek do Tygodnika Polickiego „GminaKołbaskowo.info” oraz Mariusz Stępień administrator fanpejdżu „Info Szczecin”. Kilka godzin później można było przeczytać ich relację oraz komentarze na temat poniedziałkowej sesji oraz sposobu procedowania prawa lokalnego. Zarzucono radnym m.in., że nie podjęli dyskusji z właścicielką baru „Markas” mimo, że takowa rzeczywiście się odbyła i trwała prawie ponad 10 minut. Oto ich opinie.
G. Świstak : „Sesja to jeden wielki cyrk”, „Przewodniczący nie wie co mówi”.
M. Stępień : „Gadania o niczym” „To nie była sesja, tylko jakiś kabaret” „Odbębnili obowiązek otwartego spotkania z obywatelami i wynocha obywatele do domu!” Na koniec twierdząc i zastraszając że „Będzie z tego wojna”

Ale przecież sesje i komisje rady gminy odbywają się zgodnie z prawem miejscowym, jest określony porządek obrad, informacje o terminach posiedzeń i ich tematyce są podawane do publicznej wiadomości. Posiedzenia są nagrywane oraz tworzone są z nich protokoły. Nagrania audio są do odsłuchania na stronie bip.kolbaskowo.pl

A dla tych, którzy dalej twierdzą, że wniosek Pani Kasi (a właściwie Pani Magdaleny) z Markasa nie został zaopiniowany i głosowany zamieszczamy nagranie TUTAJ.

 

Pin It