logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Oświadczenie Zarządu Powiatu Police

oswiadczenie-powiatu-polickiegoW związku z nieprawdziwymi pogłoskami jakoby Zarząd Powiatu planował likwidację w mieszczącej się w Kołbaskowie Fili Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach stanowczo dementujemy te nieprawdziwe informacje i w załączeniu przesyłamy oświadczenie Zarządu Powiatu w Policach w tej sprawie. Celem dotarcia do jak najszerszego grona osób zainteresowanych prosimy o zamieszczenie oświadczenia na portalu Przeclaw24.pl - pisze Pan Tomasz Przerwa z Zarządu Powiatu Police.Police, dnia 1 grudnia 2011 r.


OŚWIADCZENIE


      W związku z pojawiającymi się licznymi informacjami i pogłoskami dotyczącymi próby likwidacji Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach (KD), która obecnie znajduje się w Kołbaskowie Zarząd Powiatu w Policach informuje co następuje.
      Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Kołbaskowie funkcjonuje w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim a Gminą Kołbaskowo, która została zawarta na okres do 31.03.2013 roku.
      W dniu 3 listopada 2011 roku Wójt Gminy Kołbaskowo, poinformował Starostę Polickiego, iż pomieszczenia użytkowane przez Filię Wydziału KD są Gminie Kołbaskowo niezbędne do realizacji zadań własnych  i w związku z tym przedstawiono propozycję przeniesienia Filii Wydziału KD, przy czym wskazano dwie możliwe lokalizacje: budynek nr 102 w Kołbaskowie (dawna biblioteka) oraz budynki dawnego przejścia granicznego w Rosówku.
     Zarząd Powiatu w Policach nie zamierza przeprowadzać likwidacji Filii swojego Wydziału. Jednocześnie uzależnia proponowaną przez Panią Wójt Kołbaskowa, zmianę jej lokalizacji od spełnienia warunków, które co najmniej na dotychczasowym poziomie umożliwiłyby działalność, mając na uwadze dobro i wygodę mieszkańców oraz szeroką dostępność działania Filii Wydziału Komunikacji w Gminie Kołbaskowo.


Zarząd Powiatu w Policach

Pin It