Droga Przylep-Ostoja-Rajkowo do remontu

droga-w-ostoji-Rozpoczyna się gruntowna przebudowa drogi powiatowej 0626Z (Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin). Do 29 lipca 2011 powinniśmy pojechać zupełnie nowym 2,8km odcinkiem drogi od przejazdu kolejowego przed Rajkowem do wjazdu do Szczecina od ul. Okulickiego. Przetarg wygrała firma STRABAG, umowę w obecności wójta gminy Kołbaskowo podpisał starosta policki.

 

 

Nasza gmina pokrywa 50% wymaganego wkładu własnego (950 tys zł). Całkowity koszt inwestycji wynosi 3,7 mln zł a połowa z tej kowoty pochodzi  z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Inwestycja w swoim zakresem obejmuje:
1) rozbiórkę zdegradowanych przez ciężki ruch fragmentów istniejącej nawierzchni drogi;
2) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscu rozebranej;
3) wykonanie wzmocnienia warstwami bitumicznymi nierozbieranej części drogi powiatowej;
4) wykonanie poszerzeń wzmacnianej jezdni bitumicznej;
5) budowę zatoki autobusowej w m. Rajkowo;
6) budowę nowych odcinków chodników w m. Rajkowo;
7) wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w m. Rajkowo i Ostoja (wyniesione przejścia dla pieszych, maszt pod fotoradar wraz z zainstalowaniem fotoimitatora);
8) remont istniejącego chodnika w m. Rajkowo przebiegającego przy krawędzi jezdni;
9) utwardzenie istniejących zjazdów gruntowych do posesji oraz przebudowa istniejących zjazdów utwardzonych w granicach pasa drogowego;
10) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

mapa-