medentes przeclaw

 reklama

Szukaj w portalu

Wiadomości ze Szczecina

Wiejskie zebranie - relacja

zebranie200x150

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Przecławia (i nie tylko) na spotkanie z Radą Sołecką, które odbędzie się 22 września o 18.00 w świetlicy wiejskiej (obok byłego Mex Marketu).

 

Tematem spotkania będą sprawy bieżące oraz informacje o zmianach w Planie Odnowy Miejscowości Przecław. Plan Odnowy Miejscowości Przecław jest dokumentem określającym strategię działań wsi w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2010-2017. Bezpośrednim powodem jego stworzenia jest chęć efektywnego pozyskiwania funduszy strukturalnych na rzecz wsi w obecnym okresie programowania pomocy w Unii Europejskiej (w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Na zebraniu będą omawiane konkretne projekty, które są już w realizacji oraz te które są planowane na lata następne min. budowa stołówki i świetlicy przy Zespole Szkół , budowa skateparku, plany związane z budową Domu Kultury oraz podjęta zostanie ponownie dyskusja w sprawie budowy Publicznego Przedszkola. 

Dokument (POM Przecław) jest umieszczony na naszej stronie w dziale "do pobrania" - lub klikając na link tutaj.


26 września 2010. Na prośbę kilku nieobecnych zamieszczam krótką relację ze spotkania - niestey nie posiadam zdjęć (bateria w aparacie odmówiła posłuszeństwa)

Zebranie rozpoczęło się punktualnie o 18.00 - na listę obecności wpisało się tylko 16 mieszkańców (gościły także 3 osoby z poza Przecławia). Obecny był sekretarz Gminy p. William Łaszcz, Przewodniczący Rady Gminy Edward Sroka oraz Rada Sołecka.

Oto porządek obrad:
1.Przedstawienie głównych zapisów Planu Odnowy Miejscowości
2.Dyskusja nad ww. planem
3.Głosowanie nad przyjęciem uchwały zebrania wiejskiego w sprawie Planu Miejscowości Przecław
4.Informacja na temat Funduszu Sołeckiego: jego wysokości i możliwosci wydatkowania
5.Dyskusja nad pkt.4
6.Informacja na temat wniosku do budżetu złożonego przez Radę Sołecką
7.Sprawy bieżące: sprawa drogi przy posesjach 3,4,5,6, wezwaniach wysłanych do 2 właścicieli działek wzywających ich do uporządkowania terenu, sprawa Brzezin
8.Wnioski mieszkańców
9.Dyskusja

Do POM wpisano: przedszkole, dom kultury, ścieżki rowerowe. Należy pamiętać że dopisanie do POM czegokolwiek nie ma mocy sprawczej - to tylko lista życzeń. Przecław jeśli chodzi o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy swojej liczbie mieszkańców, może liczyć tylko na dotację do 500 tys zł i o taką czynione były starania (skatepark).

Środki z funduszu wiejskiego (5 tys zł) postanowiono jednogłośnie przeznaczyć na zakup sprzętu do świetlicy środowiskowej

Dyskutowano na wiele tematów :
- że plan ma dwóch autorów ponieważ w sprawozdaniu wójta za ostatnie lata pojawiła się dwukrotnie informacja, że podpisano zlecenie na jego utworzenie,
- o tym że dopisanie do POM nowych inwestycji nic nie zmieni - ponieważ możemy otrzymać tylko/aż 500 tys zł i większych inwestycji niż skate park nie sfinansujemy
- konieczność wystąpienia z petycją do wójta w sprawie wjazdu na Brzeziny - ponieważ w obecnej sytuacji grozi nam lokaut w godzinach szczytu (deweloper ma zgodę na wolny wjazd wszystkich mieszkańców bez ograniczeń)
- o uprzątnięciu działek oraz wystawieniu rachunku właścicielom (wysyłane wezwania nie przyniosły skutku)
- o stanie drogi przy posesjach 3,4,5 i 6
- o słabej frekwencji na spotkaniach z sołtysem
- o tym kim jest Jan Chęciński (twórca portalu Przecław24.pl - tego z literką "ł") - padło na to - że jest nim obecny Tomasz Żurawik - który wielokrotnie zaprzeczył

Na zebraniu wyczuć można było atmosferę nadchodzących wyborów - często głos zabierali Panowie Żurawik i Pawelczuk - którzy prawdopodobnie zamierzają kandydować do Rady Gminy Kołbaskowo.

Na zebraniu było mało "zwykłych mieszkańców" - właściwie tylko kilku - ale to żadne zaskoczenie. Możemy jedynie pozazdrościć innym mniejszym wioskom, że u nich na takie spotkania przychodzi nawet 100 osób.

Pin It