logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Zapraszamy na zebranie sołectwa Warzymice

zebranie soleckie warzymice listopadW najbliższą środę, 17 maja odbędzie się zebranie wiejskie. W forum przecławskiego gimnazjum zbiorą się mieszkańcy Warzymic. Przypomnijmy, do sołectwa należą zarówno mieszkańcy wsi jak i nowych osiedli usytuowanych przy drodze krajowej 13, przy ulicy Do Rajkowa oraz przy Aleji Śliwkowej. Warto o tym przypominać ponieważ na zebrania wiejskie przychodzą głownie mieszkańcy starszej części Warzymic. A głos w zebraniu ma każdy prawo zabrać oraz uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami. Na tym polega demokracja.

 

Zebranie wiejskie jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i przedstawienia swoich racji. Mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymania ważnych informacji z pierwszej ręki od sołtysa bądź wójta. Także podczas zebrania przedstawiciele sołectwa i urzędnicy, dowiadują się o problemach wsi, z którymi na co dzień zmagają się jej mieszkańcy.

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców - mówi sołtys Marek Stożyński. Zaprosiłem na nie dyrektora PKP PLK, Komendanta Straży Gminy, Dzielnicowego, Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Panią Wójt.

Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy sołectwa, którego głównymi zadaniami są m.in. uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa, rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa, a także wybór i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Zebranie podejmuje także inicjatywy społeczne i gospodarcze oraz przedstawia je organom gminy. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danej miejscowości dysponujący czynnym prawem wyborczym.

 

Porządek zebrania:

1. Przywitanie.
2. Powołanie protokolanta.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i wydatkowania środków pieniężnych w sołectwie na cele kulturalne.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.


Pierwszy termin posiedzenia - 17 maja, środa, o godz. 17:00
Drugi termin posiedzenia - 17 maja, środa, o godz. 17:15

Miejsce - gimnazjum w Przecławiu, sala forum.

 

Pin It