logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Zapraszamy na zebranie sołectwa Warzymice

zebranie soleckie warzymice listopadW najbliższy poniedziałek, 28 listopada odbędzie się zebranie wiejskie. W forum przecławskiego gimnazjum zbiorą się mieszkańcy Warzymic. Przypomnijmy, do sołectwa należą zarówno mieszkańcy wsi jak i nowych osiedli usytuowanych przy drodze krajowej 13, przy ulicy Do Rajkowa oraz przy Aleji Śliwkowej. Warto o tym przypominać ponieważ na zebrania wiejskie przychodzą głownie mieszkańcy starszej części Warzymic. A głos w zebraniu ma każdy prawo zabrać oraz uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami. Na tym polega demokracja.

 

Zebranie wiejskie jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i przedstawienia swoich racji. Mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymania ważnych informacji z pierwszej ręki od sołtysa bądź wójta. Także podczas zebrania przedstawiciele sołectwa i urzędnicy, dowiadują się o problemach wsi, z którymi na co dzień zmagają się jej mieszkańcy.

Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy sołectwa, którego głównymi zadaniami są m.in. uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa, rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa, a także wybór i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Zebranie podejmuje także inicjatywy społeczne i gospodarcze oraz przedstawia je organom gminy. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danej miejscowości dysponujący czynnym prawem wyborczym.

 

Porządek zebrania:

1. Przywitanie.
2. Powołanie protokolanta.
3. Prezentacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Warzymice.
4. Prezentacja poprawionego projektu budowy chodników m. Warzymice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i wydatkowania środków pieniężnych w sołectwie na cele kulturalne.
6. Sprawy różne.
7. Wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.


Pierwszy termin posiedzenia - 28 listopada, poniedziałek, o godz. 17:30
Drugi termin posiedzenia - 28 listopada, poniedziałek, o godz. 17:45

Ginazjum w Przecławiu, sala forum.

 

Pin It