logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Zapraszamy na otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej

otwarcie sciezki21 marca uroczyście, ale na wesoło - otwieramy ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek. W tym dniu zwykle witamy Wiosnę. Jest to więc najlepszy czas na wiosenne przywitanie nowej inwestycji gminnej służącej wszystkim mieszkańcom Gminy Kołbaskowo. Zapraszamy do wspólnej zabawy podczas akcji promocyjnej.

 

  

Spotykamy się w Przecławiu. Stąd przedostajemy się do Smętowic: pieszo, truchtem, z kijkami, na rowerze, na hulajnodze, na rolkach, na deskorolkach, w wózkach i innych wedle uznania urządzeniach zasilanych mięśniami. Po oficjalnym przecięciu wstęgi, rozstrzygnięty zostanie konkurs na nazwę ścieżki. Pokaz trialu rowerowego to kolejna propozycja dla wszystkich uczestników. Mile widziane przebranie na Pierwszy Dzień Wiosny.

otwarcie sciezki plakat

PROGRAM:
11.45 zbiórka w Przecławiu (skatepark) przed wyruszeniem do Smętowic
11.50 rajd pieszy i nordic-walking
12.10 rajd rowerowy, na rolkach, itp.
12.45 oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej
13.00 rozstrzygnięcie konkursu na nazwę ścieżki
13.15 pokaz trialu rowerowego i coś na ciepło

Ścieżka pieszo-rowerowa wybudowana została przez Gminę Kołbaskowo w 2014 roku. Łączny koszt budowy całej ścieżki wyniosła 5,0 mln zł. Budowa realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wsparcie finansowe z tego tytułu jakie uzyskała Gmina wynosi 3 415 875,00 zł. Inwestycja wykonywana była w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Generalnym wykonawcą była firma Eurovia Polska S.A., natomiast nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę Project Supervision – Elżbieta Janczyńska. Budowa ścieżki możliwa była dzięki dobrej współpracy Gminy Kołbaskowo ze szczecińskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ścieżka zaczyna swój bieg w południowej części Przecławia, biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 13 przez Smętowice, Kołbaskowo – aż do miejscowości Rosówek, gdzie w okolicach Motocrossu się kończy. Łączna długość to 6,61 km. Ścieżka ma nawierzchnię bitumiczną z wyodrębnionym pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów (za wyjątkiem przejścia przez miejscowość Kołbaskowo, co warunkowane było specyficzną organizacją ruchu drogowego). Na odcinkach między Smętowicami a Kołbaskowem oraz między Kołbaskowem a Rosówkiem umiejscowione są zostały łącznie dwa parkingi rowerowe. Z uwagi na to, iż ze ścieżki mogą korzystać także piesi – usytuowane zostały także dodatkowe 4 miejsca odpoczynku wyposażone w ławki.

Po zrealizowaniu w przyszłości kolejnego, tym razem krótkiego odcinka od Rosówka do granicy państwa za Motocrossem (0,5 km) – Gmina Kołbaskowo połączona zostanie od południa ze szlakiem rowerowym Odra-Nysa wybudowanym po stronie niemieckiej. Ścieżka Przecław-Kołbaskowo-Rosówek, to krok milowy w rozbudowie infrastruktury rowerowej – stanowić będzie oś rozbudowywanej w przyszłości całej sieci ścieżek na terenie Gminy Kołbaskowo. Pozwoli docierać do najciekawszych krajobrazowo i przyrodniczo terenów gminnych oraz przyczyni się do skomunikowania trasami rowerowymi kolejnych miejscowości.

Decyzja o realizacji inwestycji w postaci ścieżki wzdłuż drogi krajowej nr 13 została podjęta przez Wójta Gminy Kołbaskowo – Małgorzatę Schwarz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy musieli pokonywać tę trasę jako piesi lub rowerzyści w bardzo niebezpiecznych warunkach.

Materiały : UG Kołbaskowo

Pin It