logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Wkrótce wybory sołtysów i rad sołeckich

wybory soltysa 201524 lutego o godzinie 18:00 w przecławskim gimnazjum odbędą się wybory sołtysa Przecławia oraz rady sołeckiej. A kilka dni później, 5 marca o tej samej godzinie i także w gimnazjum, mieszkańcy oddadzą głos na sołtysa i radę sołecką Warzymic. Stosowne w tej sprawie zarządzenie Wójta właśnie ukazało się na stronie internetowej gminy. Uprawnieni są do głosowania są wszyscy mieszkańcy naszych wsi.

 

 

Czym zajmuje się sołtys ?
- reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
- zwołuje i organizuje zebranie wiejskie,
- realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców,
- w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
- uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
- zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.


Przed ostatnie 20 lat zaszczytną funkcję sołtysa w Przecławiu pełnili :
1995-1999 - Jerzy Głuchowski
1999-2003 - Teresa Głuchowska
2003-2007 - Dorota Trzebińska
2007-2011 - Dorota Trzebińska
2011 - Tomasz Żurawik
2012-2015 Wojciech Woźniak

A w Warzymicach :
1995-1999 Adolf Siergiej
1999-2003 Adolf Siergiej
2003-2007 Zbigniew Szczuplak
2007-2011 Zbigniew Szczuplak
2011-2015 Zbigniew Szczuplak

Wybory powinny zainteresować osoby, które chcą mieć wpływ na to, kto przez najbliższe cztery lata będzie reprezentował naszą miejscowość. Przypominamy również o konieczności zabrania dokumentu tożsamości z potwierdzonym meldunkiem w danej wsi. Tylko wtedy będziemy mogli wziąć udział w głosowaniu.

zarzadzenie wojta wybor soltysow2015 1

zarzadzenie wojta wybor soltysow2015 2

Pin It