logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Wywiad z szeryfem Kołbaskowa

karol-antoniukUkończył Wyższą Szkołę Oficerską o profilu Wojsk Ochrony Pogranicza. Wielu mieszkańców doskonale pamięta go z okresu, kiedy pracował jako komendant Strażnicy Straży Granicznej  w Kamieńcu. Na początku roku wraz ze swoimi strażnikami uczestniczył w  szkoleniu i odbywał praktykę zawodową w Straży Miejskiej w Gryfinie. Zapraszamy na wywiad z Karolem Antoniukiem - Komendantem Straży Gminnej w Kołbaskowie.Grzegorz Smolicz: Witam serdecznie Panie Komendancie. Mimo bardzo zajętego dnia dziękuję za znalezienie chwili na rozmowę. Proszę powiedzieć kiedy została powołana Straż Gminna i od kiedy działacie?
Karol Antoniuk: Straż Gminna w Kołbaskowie została powołana Uchwałą Rady Gminy w Kołbaskowie Nr X/90/2011 z dnia 05 września 2011 r. Swoją działalność rozpoczęła 19 marca 2012r. Było to związane  z uprawomocnieniem się wspomnianej uchwały, naborem na stanowisko komendanta i stanowiska strażnicze oraz koniecznością odbycia obowiązkowego szkolenia podstawowego, które 16 marca br. zakończyło się egzaminem przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Obecny skład formacji to komendant i trzech strażników. Nasza siedziba znajduje się w w Rosówku, w budynku po niemieckich służbach granicznych (obok Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej). Rozpoczęliśmy pracę w systemie dwuzmianowym tj. od godz.07.30 do 15.30 i od godz. 14.00 do 22.00. Dysponujemy używanym samochodem osobowo-terenowym  Suzuki Grand Vitara, którego barwa i oznakowanie zostały wykonane zgodnie z mającym niebawem wejść w życie projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel./fax 91 311 00 14. Niezbędne informacje o nas będą ukazywały się na stronie Urzędu Gminy. Tam również przedstawię jakimi miejscowościami będą opiekowali się nasi strażnicy.

GS: Jakie są najważniejsze zadania dla których was powołano ?
KA: Zadania straży gminnych/miejskich wyszczególnione są w art.11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 779 z póź. zm.) Swój główny wysiłek będziemy koncentrowali na:
- ochronie spokoju i porządku publicznego,
- współdziałaniu z innymi służbami w ochronie porządku publicznego, w tym porządku podczas zgromadzeń i imprez masowych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego,
- ochronie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- zabezpieczaniu miejsca przestępstwa lub zdarzenia drogowego,
- informowaniu mieszkańców o występujących na naszym terenie zagrożeniach,
- porządku w komunikacji i kontroli ruchu drogowego.
- profilaktyce w szkołach,
- ujmowaniu sprawców przestępstw i innych wykroczeń nie będących we właściwości straży i przekazywanie ich Policji.
- zwalczaniu masowych przypadków zaśmiecania naszej gminy.

GS: No właśnie porządek i ład w gminie. Czy już odbyła się wizja lokalna naszych okolic i czy opracowane zostały priorytety działań?
KA: W dniu 21 marca dzięki uprzejmości Pani Wójt zostało zorganizowane w Urzędzie Gminy spotkanie z sołtysami naszych miejscowości. Na tym spotkaniu miałem okazję zaprezentować moich strażników, oraz przedstawić zakres naszej działalności. Poinformowałem również, że dokonamy kontroli każdej posesji pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo" i poprosiłem, aby się do tego przygotować. Będziemy zwracać uwagę w szczególności na: umowy i dokumenty potwierdzające odbiór nieczystości komunalnych stałych i płynnych, porządek na posesji, spalanie odpadów w kotłowniach CO i na wolnym powietrzu, brak tabliczek z numeracją domów, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa (szczepienie psów).

GS: Będą mandaty ?
KA: Gdyby ich nie było, to świadczyłoby o tym, że albo w naszej gminie jest idealnie, albo strażnicy nie umieliby egzekwować przestrzegania przepisów prawa. Państwo dobrze wiecie jaki jest stan spokoju i porządku w naszej gminie. Nie w każdym przypadku wystarczającą karą będzie pouczenie sprawcy wykroczenia. Gdybyśmy byli nastawieni tylko i wyłącznie na mandaty to wystarczyłoby udać się do "strefy zamieszkania" w Przecławiu i przyjrzeć się parkowaniu samochodów. Z tym tematem również będziemy musieli się zmierzyć, mam nadzieję, że wspólnie z zarządcą osiedla. Z pewnością mandaty będą wysokie, w stosunku do tych sprawców, którzy popełniają wykroczenia społecznie uciążliwe. Chciałbym, aby nasze działania przyniosły Państwu poczucie większego bezpieczeństwa. Zainteresowanych naszymi uprawnieniami w tym zakresie odsyłam do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2003 Nr 208 poz. 2026).

GS: Jak mieszkańcy mogą przyczynić się do pomocy strażnikom gminnym ?
KA: Dzwoniąc do nas powinni reagować na przejawy chuligaństwa i inne negatywne zachowania. Powinni wskazywać na miejsca zaśmiecone oraz pomagać w ustalaniu sprawców niezgodnego z prawem pozbywania się odpadów. Sami również powinni przestrzegać przepisów wynikających z różnych ustaw oraz prawa miejscowego. Nadto powinni rozwijać w sobie poczucie dbałości o dobro wspólne naszej gminy.

GS: Jak powinna układać się współpraca Straży Gminnej z innymi instytucjami: Policją, Urzędem Gminy, Starostwem, Strażą Pożarną ?
KA: Oczywiście powinna układać się bardzo dobrze. Jesteśmy jednostką organizacyjną działającą w strukturze Urzędu Gminy, wiec nie wyobrażam sobie, abyśmy źle w tych strukturach współpracowali. W dniu 02 kwietnia Pani Wójt zorganizowała u siebie spotkanie, w którym uczestniczyłem wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Mierzynie. Uzgodniono wówczas zakres współdziałania w tym wspólne popołudniowe służby, podczas których będą realizowane zadania każdej ze stron. Strażaków z OSP w Kołbaskowie znam osobiście i również zamierzam z nimi współdziałać podczas zabezpieczania miejsc akcji ratowniczych oraz ścigania sprawców np. wypalania traw. Do Starostwa Powiatowego w Policach jeszcze nie dotarłem. Zima pozostawiła po sobie wiele ubytków w drogach powiatowych, które jestem zobowiązany wskazać zarządcy jako miejsca niebezpieczne w komunikacji.

GS: Mieszkańcy widzieli dziś jak pierwsi byliście na miejscu wypadku samochodowego na wysokości Kresów w Warzymicach. To także zadanie Straży Gminnej ?
KA: Jak już wcześniej wspomniałem jednym z naszych zadań jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego. W tym przypadku na miejsce jako pierwszy przybył nasz strażnik Artur Królikowski, który wezwał Pogotowie Ratunkowe i Policję oraz kierował ruchem drogowym.

GS: W gminie mamy trzy fotoradary - w Warzymicach, Przecławiu i Kołbaskowie. Od lat są nieczynne. Czy nasza straż planuje je przejąć i uruchomić ?
KA: Są takie plany w stosunku do Przecławia i Warzymic, gdyż usytuowane tam maszty należą do naszej gminy, natomiast maszt w Kołbaskowie do Inspekcji Transportu Drogowego. Myślę, że fotoradary w tych miejscowościach przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 13, która biegnie przecież obok dużych osiedli i odbywa się na niej duże natężenie ruchu. Mieszkańcy Kołbaskowa wiedzą z jakimi prędkościami przejeżdżają pojazdy przez ich miejscowość i jakie stwarza to zagrożenie. Być może ITD zechce w przyszłości wydzierżawić nam ten maszt. Nie chcę się teraz na ten temat rozwodzić, gdyż wiem ile różnych kontrowersji budzi kwestia fotoradarów. Chciałbym jednak Państwa uspokoić. W rozmowie z komendantami innych straży słyszałem, że najbardziej "czepiają" się  sprawcy wykroczeń spoza gminy, którzy chcieliby bardzo szybko przejechać nie zważając na ograniczenia prędkości.

GS: Dziękuje za rozmowę
KA:  Ja również dziękuję. Korzystając z okazji w imieniu własnym oraz moich strażników chciałbym wszystkim mieszkańcom naszej gminy złożyć serdeczne życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych. Życzę dużo zdrowia, dużo uśmiechu, radości i wszelkiej życzliwości, a nadto spokoju i rodzinnej atmosfery.

Pin It