logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Wywiad z nowym sołtysem Przecławia

tomaszzurawikOd ponad miesiąca mamy nowego sołtysa - Pana Tomasza Żurawika. Wybraliśmy także nową radę sołecką - Panią Barbarę Tatko, Pana Sławomira Dąbrowskiego oraz Pana Andrzeja Chruściela. Na podstawie pytań przesłanych przez czytelników portalu powstał wywiad przybliżający sylwetkę oraz plany na przyszłość nowego gospodarza sołectwa. Zapraszam do lektury.

 

 

Grzegorz Smolicz : Od 16 marca jest Pan nowym sołtysem Przecławia - proszę powiedzieć coś o sobie
Tomasz Żurawik : Mieszkam w Przecławiu od 1997r. Zawodowo zajmuję się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Wolny czas poświęcam na pracę w społeczną, od roku jestem sekretarzem zarządu LGD Dobre Gminy, a od lutego prezesuję Gminnemu Stowarzyszeniu Promocji Sportu "Fenix".

GS : Jak można się z Panem skontaktować ?
TŻ : Jestem praktycznie dostępny przez cały czas - najprościej telefonicznie : 500295252, email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście Przecław 60/5.

GS : Co należy do obowiązków sołtysa?
TŻ : Obowiązki sołtysa są określone w ustawie o samorządzie gminnym i doprecyzowane w statucie sołectwa Przecław. Zgodnie z w/w przepisami sołtys jest organem wykonawczym a rada sołecka organem uchwałodawczym,. Do podstawowych zadań sołtysa należą:
-organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych;
-reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
-czuwanie nad realizacją uchwał organów gminy na terenie sołectwa, wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
-prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania, odrębną uchwałą;
-opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy;
-organizowanie pomocy sąsiedzkiej w przypadku klęsk żywiołowych do chwili przybycia odpowiednich służb;
-uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta;
-zwoływanie zebrań wiejskich;
-składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności;
-kierowanie pracą rady sołeckiej;
-prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.

GS : Jakich zmian mogą oczekiwać mieszkańcy sołectwa?
TŻ : Moim podstawowym obowiązkiem będzie podejmowanie takich działań by owe przepisy nie były tylko martwym zapisem ale by zaczęły żyć. Jak wspomniałem wcześniej, Statut sołectwa określa, iż zebranie wiejskie musi być zwoływane nie rzadziej niż raz w roku. Doświadczenie moje oraz  mieszkańców Przecławia z którymi rozmawiałem mówi,ze niewielu mieszkańców wie o roli zebrania wiejskiego i niewielu mieszkańców wiedziało kiedy owe zebrania odbywały się. Oczywiście literalna dyspozycja statutu mówiąca iż "o zebraniu wiejskim zawiadamia sołtys poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w czasie nie krótszym niż3 dni przed jego terminem."  była spełniona, niestety takie minimum nie spełniało społecznej roli skutecznego informowania i aktywizowania społeczeństwa.
Dlatego też będę chciał by pierwsze zmiany zachodziły na płaszczyźnie  intensywniejszego niż dotychczas informowania społeczności o mających się odbyć zebraniach., w tym celu lada dzień ruszy strona internetowa sołtysa(www.tomaszzurawik.pl), gdzie będę starał się przybliżyć mieszkańcom Przecławia jakimi dysponują narzędziami ułatwiającymi kształtowanie rzeczywistości w której żyją. Owa strona będzie również miejscem w którym mieszkańcy będą mogli na bieżąco sygnalizować swoje problemy, propozycje. Będę również informował o podejmowanych przez ze mnie działaniach. Mam nadzieję, że szersze działania informacyjne przyczynią się do pobudzenia  w mieszkańcach Przecławia związku z miejscem w którym żyją , żeby Przecław stał się czymś więcej niż tylko urzędowym miejscem zamieszkania.

GS : Mieszkańcy wybrali 3 członków Rady Sołeckiej-zna Pan te osoby?
TŻ : Członkami rady Sołeckiej zostali wybrani Pani Barbara Tatko, Pan  Sławomir Dąbrowski i Pan Andrzej Chruściel. Najdłużej znam się osobiście z Basią, od lat mieszkamy w bliskim sąsiedztwie, lecz ten aspekt raczej będzie miał mniejsze znaczenie w pracy Rady Sołeckiej, gdyż wszyscy troje mają oczy szeroko otwarte na otaczające nas problemy i liczę na aktywny udział Rady w ich rozwiązywaniu.

GS : Z jakimi problemami aktualnie boryka się Przecław? Co jest najpilniejsze do wykonania?
TŻ : Problemy Przecławia były wielokrotnie podnoszone w trakcie kampanii wyborczej - są to bolączki dotykające wszystkich mieszkańców jak zła jakość wody, brak publicznego przedszkola czy kwestie sporne jak choćby wjazd na osiedle Brzeziny. Rozwiązanie tych dużych społecznych problemów niestety nie leży w gestii sołtysa niemniej jeżeli taka będzie wola mieszkańców można zgodnie z postanowieniami statutu zwrócić się z sołectwa z wnioskami, inicjatywami, zapytaniami do organów gminy czyli Rady Gminy lub Wójta. Problemy Przecławia to również małe sprawy, dotykające nas codziennie. Pełnię funkcję sołtysa od 16 marca br i do tej pory mieszkańcy poinformowali mnie o problemie "zebrań towarzyskich" w okolicach "Biedronki", o problemie niesprzątania psich odchodów. Wydawać się może ,że są to drobne problemy, niemniej z drobnych rzeczy składa się nasza codzienność. W sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, nie tylko w okolicach Biedronki, rozmawiałem z KP w Mierzynie, oraz z zastępcą starosty polickiego Anną Rybakiewicz. Mam nadzieję, że wspólne działania spowodują zwiększenie liczby patroli Policji na terenie Przecławia. Sprawa psich odchodów to przede wszystkim kwestia kultury osobistej właścicieli czworonogów, liczę, że niebawem normalnym będzie widok właściciela sprzątającego po swoim pupilu.

GS : Czy uważa Pan naszą wieś za atrakcyjną? Czy jest szansa na ściągnięcie inwestorów. Jeśli tak to w co?
TŻ : Przecław z racji swojego położenia w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina z jednej strony, a Niemcami z drugiej, może stać się wspaniałym miejscem dla przedsiębiorców. Niemniej jednak kreowanie polityki ekonomicznej , gospodarczej jest rolą Rady Gminy i Wójta. Sołtys może zaopiniować rozstrzygnięcia dotyczące tych kwestii zaproponowane przez organy Gminy. Od trafności decyzji w zakresie polityki ekonomicznej i gospodarczej podejmowanej przez organy Gminy zależy nie tylko powodzenie samego Przecławia ale i całej Gminy. W co inwestować? Gdy przedsiębiorcy uznają,iż Gmina Kołbaskowo sprzyja inwestorom, to tylko od ich pomysłowości zależeć będzie w jaki sposób wykorzystają walory oferowane przez Przecław i czy będą przynosić zysk -nie tylko samym przedsiębiorcom ale i Gminie Kołbaskowo.

GS : W ostatnich wyborach samorządowych startował pan z listy Platformy Obywatelskiej-jest pan dalej członkiem PO?
TŻ : Przynależność partyjna, nie miała wpływu na wybranie mnie sołtysem ani nie ma wpływu na moja służbę społeczeństwu sołectwa Przecław, ale tak należę do PO.

GS : W zeszłym roku wydał Pan kilka numerów "Głosu Kołbaskowa" oraz uruchomił portale warzymice24.pl i przecław24.pl - zamierza Pan kontynuować tą działalność ?
TŻ : Szukam nowej formuły dla obu tych przedsięwzięć. Sądzę, że obydwa projekty mają rację bytu i z pewnością znajdą swoje miejsce i czytelników.

GS : Jakie marzenia na przyszłość ma nowy Sołtys?
TŻ : Jestem realistą i wiem, że marzenia nawet te najpiękniejsze gdy nie mają solidnego osadzenia w realiach niestety kończą się fiaskiem. Przypominają budowanie zamków na piasku. Żeby realizować marzenia,trzeba stworzyć podstawy gwarantujące powodzenie., Taka podstawą, bardzo przyziemną bo finansową, dla sołectwa Przecław jest zagwarantowanie środków finansowych na realizację owych marzeń. I dodam marzeń nie moich, nie sołtysa ale mieszkańców Przecławia i Smętowic-bo te dwie miejscowości tworzą sołectwo Przecław. Sołtys powinien patrzyć realnie na świat i pomagać ludziom w realizowaniu ich potrzeb. Nie marzeniem ale celem piastowania urzędu sołtysa jest zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu wsi w której mieszkają oraz zagwarantowanie środków finansowych w budżecie Gminy w postaci uchwalenia funduszu sołeckiego. Mimo tego,że Radni głosami Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo przyjęli uchwałę o odrzuceniu funduszu sołeckiego to mam nadzieję,ze czerpiąc z doświadczeń innych Gmin uda mi się przekonać radnych, że przyjęcie funduszu sołeckiego zgodnego z Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim jest rozwiązaniem dobrym.

GS : Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Pin It