logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Pomagamy. To daje nam siłę!

Dorota KrzywickaCo w ostatnim czasie zmieniło się w GOPS w Kołbaskowie i jakie są plany? Opowiada Dorota Krzywicka, dyrektorka placówki. Dorota Krzywicka od 16 lat pracuje w GOPS w Kołbaskowie, w tym 3 lata na stanowisku dyrektora. Współpracowała z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, pełniąc funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przez trzy lata była także członkiem Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w zakresie działań w obszarze ekonomii społecznej naszego województwa.

 

 

 

- Od trzech lat pełni pani funkcję dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie. Co w tym czasie się zmieniło?
- Te trzy lata minęły mi w mgnieniu oka. Myślę, że spowodowane było to ilością zadań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Realizacja wielu programów osłonowych, pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a także zmieniające się z dużą częstotliwością przepisy prawa, stanowiły nie lada wyzwanie dla kadry naszego ośrodka. Zarówno dla mnie, jak i moich współpracowników, był to czas bardzo wytężonej pracy.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

- Pojawił się psycholog, terapeuci, placówka wsparcia dziennego. Coś pominąłem?
- Faktycznie, w ośrodku zmieniło się sporo. Od trzech lat działa u nas punkt konsultacyjny, w którym można skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty ds. uzależnień oraz terapeuty ds. przemocy. Punkt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a jego działalność finansowana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Kołbaskowie. Utworzyliśmy również Placówkę Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej, w której wychowawcy prowadzą zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywają się w dwóch punktach w gminie, w Rosówku i Kołbaskowie. Pod koniec zeszłego roku uruchomiliśmy Szkołę dla Rodziców w formie warsztatowych spotkań dla każdego, kto chciałby poznać metody radzenia sobie z rodzicielskimi wyzwaniami i wypracowania niekrzywdzących metod wychowawczych. Pierwsza edycja Szkoły dla rodziców cieszyła się sporym zainteresowaniem i w związku z tym przymierzamy się do jej kontynuacji. Od trzech lat realizujemy również program opieki wytchnieniowej, który ma na celu wspieranie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej tak, by w tym czasie jej opiekun faktyczny mógł odpocząć, załatwić sprawy w urzędach lub udać się na leczenie.

  reklama

Hair-House

 

- Jest jeszcze sporo innych dodatkowych działań, proszę też o nich powiedzieć.
- Tak, jest tego więcej. W dużym skrócie to coroczne konferencje tematyczne, akcje świąteczne, czyli paczki, warsztaty dedykowane różnym grupom, akcje charytatywne, klub wolontariatu czy popularne już kawiarenki dla seniorów. Współpracujemy z różnymi podmiotami i osobami nie tylko z Gminy Kołbaskowo. Realizujemy różne ciekawe projekty skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Współpracujemy z Bankiem Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział Zachodniopomorski, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Przecławiu, Fundacją Fair and Square Education, Fundacją Sedina HS i wieloma innymi. Współpraca jest dla nas niezwykle ważna, bo tylko wtedy mamy większe możliwości i możemy osiągnąć o wiele więcej.

  reklama

WolneSlowa GIF

 

- Jak wygląda współpraca z władzami samorządowymi?
- Jest dla nas niezmiernie istotna. Działając w ścisłej współpracy z panią wójt, radą gminy, sołtysami oraz szeregiem różnych organizacji pozarządowych, staramy się efektywnie realizować cele i zadania, jakie stawiane są przed naszym ośrodkiem. Pani wójt Małgorzata Schwarz jest osobą pełną empatii, wrażliwą i otwartą na sprawy społeczne, a także w pełni zaangażowaną w pomoc mieszkańcom naszej gminy. Polityka społeczna, jaką realizuje, przyczynia się do podniesienia jakości życia naszej społeczności. Liczymy na dalszą tak owocną współpracę z władzami samorządowymi naszej gminy, jak do chwili obecnej.

 reklama

Ancora Warzymice

 

- A jakie są plany?
- Zdajemy sobie sprawę z różnorodności potrzeb mieszkańców. Staramy się, aby nasz ośrodek był miejscem otwartym na innowacje i elastycznym w dostosowywaniu oferty do zmieniających się realiów społecznych. Chcielibyśmy skupić się intensywnie na realizacji usług skierowanych do różnych grup społecznych. Od kilku lat obserwujemy wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne skierowane do osób w wieku senioralnym. Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze, a chętnych do korzystania z tych usług przybywa z każdym kolejnym rokiem. W planach mamy rozszerzenie oferty usług opiekuńczych o realizację usług sąsiedzkich. We współpracy z Bankiem Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie planujemy w tym roku dystrybucję artykułów żywnościowych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Na koniec dodam, że jesteśmy małym ośrodkiem, realizującym sporo różnych zadań i podejmującym dużo działań na rzecz naszych mieszkańców. Nasza kadra to zespół pełnych empatii, oddanych swojej pracy osób. Świadomość tego, że dzięki naszej pracy ktoś pokonuje trudności życiowe, zmienia swoje życie na lepsze, daje nam siłę i motywację do dalszej pracy oraz poczucie wielkiej satysfakcji.

 

Fot i tekst J.Dworzyński UG Kołbaskowo

Pin It