medentes przeclaw

 reklama

Szukaj w portalu

Zostań prezesem spółdzielni !

prezes-zielone-pole-Ogłoszony został właśnie konkurs na stanowisko prezesa spółdzielni "Przecław - Zielone Pole". Stosowna informacja ukazała się na stronie internetowej przecławskiej spółdzielni. To jedna z kolejnych zmian, które następują po burzliwych czerwcowych obradach walnego zgromadzenia.

 

 

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej - www.smprzeclaw.zielonepole.pl - mówi prezes Jerzy Trędowicz. Docelowo zarząd będzie prawdopodobnie dwuosobowy. Do końca roku prawdopodobnie zwołane zostanie walne zgromadzenie członków na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.

Wg ogłoszenia przygotowanego przez radę nadzorczą spółdzielni, osoba która chciałaby przystąpić do konkursu powinna posiadać :
- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
- znajomość zasad funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej oraz zasad prawa budowlanego,
- minimum 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
- minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
- dobrze widziane jest posiadanie uprawnień zarządcy nieruchomościami,
- umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
- dobrą znajomość obsługi komputera.

Jeśli spełniasz takie warunki - posada może być twoja ! Komplet dokumentów należy dostarczyć do 25 listopada.

Jeszcze jedna ważna informacja dla członków spółdzielni "Przecław - Zielone Pole". W czwartek 28 listopada o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Przecławiu odbędzie się spotkanie informacyjne. Na spotkaniu przedstawiona zostanie mieszkańcom informacja o bieżącej pracy nowego Zarządu i nowej Rady Nadzorczej.

Pin It