logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

"Sita Jantra" - odbiorcą śmieci z terenu gminy

SITA-JANTRAW zakończonym przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych na właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Spółki SITA JANTRA. W postępowaniu przetargowym wzięło udział tylko dwóch oferentów : Remondis z ofertą na poziomie 1.719.468 zł oraz SITA JANTRA - 1.280.739 zł. Przetarg został zorganizowany w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, jakie wprowadził w zeszłym roku polski parlament. To właśnie gminy od 1 lipca 2013 r. przejmą odpowiedzialność za odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

Do 1 lipca pozostało już niewiele czasu. Przygotowania do wprowadzenia nowej "ustawy śmieciowej" na terenie gminy trwały kilkanaście miesięcy. Na wykonawcy usługi odbioru odpadów ciąży m.in. przekazanie wszystkim mieszkańcom kubłów i worków na odpady. Sita Jantra odbierze i zagospodaruje także wszystkie odpady gromadzone selektywnie : papier, szkło i plastik. Nasze śmieci wywiezione zostaną na wysypisko w Leśnie Górnym.

Tylko do 27 czerwca można składać w pok. nr 1 w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie deklaracje, na podstawie których wyliczona zostanie wysokość miesięcznego rachunku za odbiór śmieci z terenu naszych nieruchomości. Deklaracji nie muszą składać mieszkańcy osiedli - stosowne dokumenty wypełnią za nie spółdzielnie bądź wspólnoty do których należą. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili radzimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. W ostatnich dniach możemy postać w długich kolejkach.

Deklaracje można także złożyć listownie na adres : Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Wzory deklaracji oraz dokumenty do pobrania lub poczytania TUTAJ
 

Ponieważ tematem "rewolicji śmieciowej" portal zajmuje się już od ponad roku - poniżej przedstawiamy cztery archiwalne artykuły na ten temat.

 

smieci-beda-nalezec-do-gminyUstawa "śmieciowa" od przyszłego roku

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma zostać wdrożony przez samorządy najpóźniej do 30 czerwca, by sprawnie zafunkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

WIĘCEJ

 

segregujemy-Ustawa śmieciowa - "dobrowolny" przymus

Od 1 lipca 2013 roku nastąpi rewolucja w zarządzaniu odpadami komunalnymi. Od tego dnia obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie spada na gminę. To ona wybierze w drodze przetargu jednego odbiorcę naszych śmieci, zorganizuje cały system gospodarki odpadami, za co jej zapłacimy według stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy. Nowe przepisy wywołują sporo zamieszania, jednak - czy nam się to podoba, czy nie - są obligatoryjne.

WIĘCEJ

kontener-na-smieci-Wiemy już jak zapłacimy za śmieci !

Za niespełna 9 miesięcy wejdą w życie nowe zasady odbierania śmieci. od 1 lipca 2013 całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne przejmie samorząd, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do płacenia gminie za ich wywóz. Wraz z systemem odbierania odpadów zmienią się także zasady naliczania opłaty za ich odbiór. Na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy Kołbaskowo przyjęto właśnie uchwałę w tej sprawie.

WIĘCEJ

 

stawki-na-smieciZmiana stawki i metody naliczania

Do niedawna gminy mogły wybrać tylko jedną z czterech metod ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych - uzależnioną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zależną od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, związaną z powierzchnią lokalu lub "ryczałtową". Po 6 marca ustawodawca dopuścił metodę mieszaną. Z możliwości tej skorzystała gmina Kołbaskowo.

WIĘCEJ

Pin It