logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Złóż swój podpis pod petycją

petycjaInfrastrukturę drogową na terenie gminy Kołbaskowo tworzy sieć dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Tych, nad którymi zarząd sprawuje gmina, mająca w obowiązku ich bieżące utrzymanie, jest zaledwie 18 kilometrów. Drogi gminne są sukcesywnie remontowane i modernizowane.

 

 

 

Najgorzej jest z drogami zarządzanymi przez powiat policki, a tych jest na naszym terenie najwięcej, bo aż 52 kilometry. Stan większości z nich jest od lat opłakany. A mają one dla mieszkańców strategiczne znaczenie: wiodą do miejsc pracy, szkół, przedszkoli, urzędów, ośrodków zdrowia. W wielu miejscowościach ulokowane są firmy, do których też nie ma należytego dojazdu. 

Sytuacja jest już dramatyczna. Odcinek powiatówki Ustowo - Kurów - Siadło Dolne - Siadło Górne kierowcy pokonują jadąc poboczami, bo nie sposób już nawet slalomem ominąć wszystkich dziur w nawierzchni. Jeśli Powiat w szybkim czasie nie przystąpi do remontu, droga może nawet zostać zamknięta. Wójt Gminy Kołbaskowo wystąpiła z inicjatywą przygotowania petycji, zebrania podpisów mieszkańców i wystąpienia do Powiatu z apelem o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy Kołbaskowo.

- Wieloletnia korespondencja i rozmowy z powiatowymi władzami, kończą się zawsze w ten sam sposób. Niezmiennie pada argument o braku środków w budżecie. Skoro Gmina Kołbaskowo potrafi, nie na swoje zadanie, wyasygnować środki (milion złotych na budowę chodnika w Warzymicach), to wypadałby, by Powiat znalezł środków na inwestycję, która jest jego zadaniem własnym. Mimo powszechnej opinii Powiat jest w dobrej kondycji finansowej, stać go na kredyt. Powinien też niezwłocznie zwiększyć środki na bieżące utrzymanie dróg ? mówi wójt Małgorzata Schwarz.

Podpisy pod petycją zbierają sołtysi poszczególnych miejscowości, radni, członkowie stowarzyszeń. Można też podpisać się pod petycją on-line na stronie http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9547

Mieszkańcy Przecławia mogą złożyć swój podpis osobiście u Sołtysa Wojciecha Woźnika od poniedziałku do piątku po godzinie 17:00.

Pin It