Jest dobra wola - decyzji o lokalizacji brak

filia-wydziału-komunikacjiFilia Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach ma od kilku lat swoją siedzibę na tyłach budynku Urzędu Gminy w Kołbaskowie. Działa na podstawie umowy zawartej z gminą do 31.03.2013 roku. Filia zajmuje dwa niewielkie pomieszczenia. Warunki pracy dla zatrudnionych tam osób oraz dla interesantów są fatalne. Biorąc to pod uwagę gmina zaproponowała zmianę lokalizacji. Starostwo propozycję przyjmuje, ale stawia warunki. Te są nie do przyjęcia przez gminę.


Kilka dni temu na adresy lokalnych portali internetowych wpłynęło oświadczenie Zarządu Powiatu, będące odpowiedzią na pogłoski o planowanej likwidacji Filii Wydziału Komunikacji w Kołbaskowie. W oświadczeniu czytamy: "Zarząd Powiatu w Policach nie zamierza przeprowadzać likwidacji Filii swojego Wydziału. Jednocześnie uzależnia proponowanąprzez Panią Wójt Kołbaskowa, zmianę jej lokalizacji od spełnienia warunków, które co najmniej na dotychczasowym poziomie umożliwiłyby działalność, mając na uwadze dobro i wygodę mieszkańców oraz szeroką dostępność działania Filii Wydziału Komunikacji w Gminie Kołbaskowo".

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie wójt Małgorzatę Schwarz: - Sprawa ciągnie się od kilku miesięcy. W czerwcu skontaktowałam się z członkiem Zarządu Powiatu Police panem Jackiem Stachyrą. Poinformowałam go o planowanej w UG reorganizacji (potrzebujemy pomieszczenia na serwerownię i dla Wydziału Spraw Obywatelskich). Zaproponowałam przeniesienie Filii Wydziału Komunikacji w inne miejsce: do budynku Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie albo do Rosówka. Pan Stachyra oglądał te lokalizacje i druga z nich zyskała jego aprobatę. Wystosowaliśmy zatem oficjalne pismo do Starostwa, z prośbą o ustosunkowanie się do propozycji zmiany lokalizacji. Starosta Polic odpowiedział, że powiat gotowy jest przenieść Filię, ale pod pewnymi warunkami. Te są dyskusyjne. Zażądano ode mnie rozkładu jazdy autobusu 81. Nie mogę go panu Staroście przedstawić, bo nie ja go ustalam. Mogę tylko zapewnić, że zwróciliśmy się do ZDiTM o przedłużenie linii z Kołbaskowa do Rosówka (12 kursów).
Kolejne kwestie to omówienie kosztów przeprowadzki i tego kto te koszty poniesie oraz ustalenie zasad i wysokości odpłatności za użytkowanie pomieszczeń. Dotychczas Starostwo płaciło za nie 500 zł plus VAT i uważam, że przy tej kwocie powinniśmy pozostać. Kolejny stawiany warunek to ustalenie daty uruchomienia punktu kasowego. Powiem tyle: gminie taki punkt nie jest potrzebny. Prowadzenie Wydziału Komunikacji to zadanie własne powiatu, a nie gminy. Zależy nam jak najbardziej na tym, aby tę Filię Wydziału KD utrzymać i rejestracje pojazdów załatwiać najbliżej miejsca zamieszkania. Ale prawdą jest, że warunki lokalowe, w jakich Wydział pracuje są fatalne. Stąd propozycja zmiany lokalizacji. Z mojej strony jest cały czas dobra wola. Chodzi o to, by poprawić warunki pracy osobom zatrudnionym i co najistotniejsze stworzyć warunki do właściwej obsługi mieszkańców.

Fot / tekst : Dorota Trzebińska "Puls Przecławia", grudzień 2011