logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Co z obejściem Przecławia z Ronda Hakena ?

Obwodnica6W połowie kwietnia Wójt Małgorzata Schwarz oraz Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Wierzbicki, spotkali się z wiceministrem Infrastruktury - Radosławem Stępniem. Obecny był też inicjator tego spotkania, poseł z naszego terenu - Longin Komołowski, oraz dyrektor GDDKiA. Przedstawiciele Gminy Kołbaskowo udali się do Warszawy z trzema sprawami.


 


Obejście od ronda Hakena

Na miejscu okazało się, że inwestycja najbardziej przez mieszkańców naszej Gminy oczekiwana, nie jest wpisana do Narodowego Programu Rozwoju Dróg.
- Zdziwiło mnie to ogromnie. Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprawdzie informowała dotychczas, że na lata 2007-2015 nie ma możliwości finansowania inwestycji, ale plany i koncepcje były przedstawiane tak, jakby sprawa była już odgórnie zaakceptowana. Tymczasem w Ministerstwie nic o tym nie wiedziano. Nikt nawet nie wnioskował o to do Ministerstwa - mówi wójt M. Schwarz.
Minister przekazał wytyczne, jakie działania należy podjąć, by obejście znalazło się w Narodowym Programie Rozwoju Dróg.
- Otrzymaliśmy kryteria wyboru do realizacji zadań, polegających na budowie obejść miejscowości. Na ich podstawie musimy wykonać szereg prac związanych z przygotowaniem inwestycji. Mamy zatem "zadanie domowe" do wykonania i to zadanie dość trudne - dodał Ryszard Wierzbicki.
Gmina musi wykonać zalecenia zawarte w 7 punktach. Poczynając od zadań oczywistych, takich jak m.in. określenie średniego dobowego  ruchu pojazdów, zapewnienie płynności ruchu w całym ciągu drogowym, przygotowanie programu ochrony przed zabudową terenów przyległych do obejścia, po określenie zakresu współfinansowania prac przygotowawczych i realizacji przez Gminę.
- Dopiero jeśli wpiszemy się w te kryteria i wskaźniki, możemy liczyć na to, że być może uda się inwestycję zrealizować przed 2015 rokiem - zaznacza M. Schwarz - Najtrudniejsza będzie realizacja punktu dotyczącego zakresu finansowania prac przygotowawczych oraz realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Wynika z tego, że to co dotąd zostało zrobione, to jedynie koncepcja. W dalszej kolejności należałoby wybrać konkretny projekt i co najistotniejsze, określić zakres finansowania inwestycji. Budżet Gminy jest ograniczony, należy zatem znaleźć podmioty, którym zależy na obejściu w takim samym stopniu jak Gminie. A pieniędzy trzeba dużo. Minister, w oparciu o posiadane doświadczenie, szacuje inwestycję na ok. 150 mln złotych!
- Mamy stanowisko Ministerstwa i wiemy, co trzeba zrobić. Jeśli chodzi o średni dobowy ruch pojazdów, to przewyższa średnią dla dróg krajowych. Koncepcja już jest, tu nie powinno być problemów, należy "tylko" pozyskać sojuszników, którym, równie mocno jak nam, zależy na realizacji tego zadania. Potrzebujemy partnerów, którzy zechcieliby współfinansować projekt i zobowiązać się do partycypowania w kosztach ewentualnej realizacji. Jeśli jednak nie spełnimy punktu trzeciego,  nie ma po co wracać do Ministerstwa - dodaje Wójt - Będę zwracać się do władz Szczecina, które powinny być skłonne do współpracy. Szczecin również stoi przed koniecznością włączenia S-3 do miasta, obejście z Ronda Hakena jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym.

Ścieżka rowerowa Przecław - Kołbaskowo

Po zapoznaniu się z koncepcją połączenia Przecławia i Kołbaskowa ścieżką rowerową, Minister stwierdził, że raczej nie stosuje się takich połączeń przy drogach krajowych. Konieczne jest zbadanie, czyją własnością jest linia rozgraniczająca, czy leży w granicach własności GDDKiA czy nie. Minister poinformował, że należy przygotować projekt i wskazać, że inwestycja stanowić będzie komunikację alternatywną, w celach nie tylko rekreacyjnych, ale i gospodarczych. Wtedy jest szansa na realizację. Gmina musi jednak sama taki projekt sfinansować. Jeśli chodzi o realizację, możliwe jest współfinansowanie przez GDDKIA. Ta inwestycja wydaje się w najbliższym czasie  najbardziej realna.

Ekrany dźwiękochłonne

- Poruszyliśmy też sprawę ekranów dźwiękochłonnych zabezpieczających przed hałasem od autostrady w Kołbaskowie. Zwrócimy się do oddziału szczecińskiego GDDKiA  by dokonano pomiaru hałasu w tym miejscu. Jeśli wyniki wskażą na przekroczenie  dopuszczalnych norm, wystąpimy do Ministerstwa o wykonanie ekranów - poinformował Przewodniczący RG, Ryszard Wierzbicki.

/"Puls Przecławia" 3/2011/

Pin It