logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Wyniki badania jakości wody

wodaJaką mamy wodę w kranach? - to często poruszany problem zgłaszany emailem i na naszym forum. Średnio raz na miesiąc leci coś śmierdzącego, o żółtawym kolorze, zanieczyszczone drobinkami rdzy lub innego proszku - tak jak prezentowana szklanka wody - pobrana i sfotografowana rano 3 listopada. Potem przez kilkanaści dni leci już czysta - ale czy napewno zdatna do picia? Według otrzymanych wyników badań z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach - tak, spełnia swoje normy pod względem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym.

 

Pisemną skargę na jakość wody złożono 5 października, tydzień później pracownik polickiego sanepidu pobrał 500ml próbkę do badania. Po 3 tygodniach - dokładnie 3 listopada wpłynęły wyniki badań które prezentujemy poniżej. I właśnie w tym dniu z kranu znowu leciało coś żółtego - tylko jeśli złożone zostanie kolejne zawiadomienie to sanepid przyjedzie pobrać próbkę za tydzień...

 

Badanie bakteriologiczne (mikrobiologiczne) - mówi o bezpieczeństwie sanitarnym. Wiele spośród bakterii chorobotwórczych rozwija się w jelitach, stąd bada się możliwość zanieczyszczenia wody fekaliami. Bakterie, których obecność określa się w standardowych badaniach, są organizmami wskaźnikowymi. Oznacza to, że nie są one bakteriami chorobotwórczymi, a tylko bakteriami występującymi naturalnie w jelicie człowieka i zwierząt. Jeśli zostanie stwierdzona ich obecność, może to świadczyć o zanieczyszczeniu wody fekaliami. Wówczas przeprowadza się szczegółowe badania co do źródła zanieczyszczenia wody oraz na obecność bakterii chorobotwórczych. Rutynowo bada się trzy grupy bakterii pochodzenia kałowego. Każdy gatunek ma inną biologię.
Bakterie coli typu kałowego, w tym Escherichia coli przeżywają w wodzie krótko - ich pojawienie się może być związane ze świeżym zanieczyszczeniem.
Paciorkowce kałowe żyją w wodzie dłużej - ich obecność świadczy więc o dawnym (trwającym) zanieczyszczeniu.
Bakterie Clostridia wytwarzają przetrwalniki, przeżywają więc w wodzie najdłużej. Ze względu na swą biologię mogą wystąpić tylko w wodzie powierzchniowej (i tylko w próbkach wody powierzchniowej bada się ich obecność). Jeśli są w wodzie, dowodzi to możliwości zanieczyszczenia.
Ponieważ zanieczyszczenie wody bakteriami kałowymi stwarza realne niebezpieczeństwo dla odbiorców, wymagania sanitarne są bardzo ostre. W standardowej w takich badaniach próbce 100 ml wody pitnej nie może być ani jednej komórki bakteryjnej.
Oprócz badania bakterii kałowych określa się też ogólną liczbę bakterii. Pozwala to ocenić ewentualne zagrożenie bakteriami innymi niż pochodzenia kałowego. Sposoby prowadzenia badań, tzn. hodowla bakterii przez odpowiedni czas w odpowiedniej temperaturze nawiązują do biologii znanych bakterii chorobotwórczych. Dzięki temu dopuszcza się w próbce wody pewne ilości bakterii - są to niegroźne dla zdrowia bakterie towarzyszące człowiekowi w codziennym życiu.

Wskaźniki fizykochemiczne - mówią przede wszystkim barwie, zapachu, mętności orazo zawartości substancji chemicznych w wodzie. Chodzi nie tylko o substancje szkodliwe dla zdrowia (metale, szczególnie ołów, kadm, rtęć, chrom; substancje organiczne czy trihalometany THM), ale także o substancje mogące mieć wpływ na instalację (żelazo, fluorki, odczyn pH, twardość).

Jeśli ktoś posiada specjalistyczą wiedzę i potrafi odczytać i skomentować poniższe wyniki - proszę o emial.

Link do forum na temat jakości wody - tutaj

Link do Dziennika Ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - tutaj

źródła : Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417 oraz e-instalacje.pl

Pin It