logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Rozpoczynają się konsultacje dotyczące dużych działek w Warzymicach.

warzymice nowe osiedleGmina Kołbaskowo od ponad 30 lat dynamicznie się rozwija, przyciągając firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe. Małe wsie, takie jak Przecław i Warzymice, przeszły ogromne przemiany. Obecnie w tych dwóch miejscowościach mieszka około 10 000 osób, a liczba ta wciąż rośnie, ponieważ trwają budowy nowych bloków, a kolejne tereny są przeznaczane pod zabudowę mieszkaniową.

 

 

21 maja ogłoszono rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działek położonych między osiedlem Różanym i Tęczowym a osiedlem Dębowym w Warzymicach. Tereny te, o łącznej powierzchni 7 ha, znajdują się pomiędzy dawną drogą krajową nr 13 a aleją Śliwkową (działki: 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/4, 47/5, 47/8, 47/9).

Z pełną dokumentacją projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, dla którego prowadzone będą konsultacje społeczne, w tym z wykazem wniosków, uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, można obecnie zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo lub pod adresem https://bip.kolbaskowo.pl/index.php?id_kat=455

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

Konsultacje społeczne obejmują zbieranie uwag, które będzie można wnosić do 17 czerwca 2024. Ważne będzie spotkanie otwarte, które odbędzie się 6 czerwca od godz. 16.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Ale już na początku przyszłego tygodnia odbędą się dwa dyżury projektanta projektu planu. W poniedziałek i wtorek, 27 i 28 maja w godzinach 16.30-17.30 w sali nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Konsultacje mają także dotyczyć części dwóch działek 47/48 i 47/49 obręb Ustowo, gdzie ma być rozbudowane ujęcie wody. Według wstępnego planu, koszty rozbudowy tego ujęcia ma ponieść deweloper.

Właścicielem działek w Warzymicach jest firma Alsecco. To znany deweloper z budowy osiedli "Nowa Cukrownia" i "Harmonia Gumieńce". Na obu tych osiedlach jest 2150 mieszkań i zamieszkało tam około 6000 osób. Nie wiadomo jeszcze, ile mieszkań powstanie w Warzymicach. Tereny objęte konsultacjami są przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. Deweloper od kilku lat stara się o przyłączenie inwestycji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jednak bezskutecznie.

  reklama

Hair-House

 

Pierwszy wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wpłynął do ZWiK Kołbaskowo 6 października 2020 roku. Kolejne wnioski złożono w latach 2021, 2022 i 2023. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie - informuje Grzegorz Niciejewski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Kołbaskowo, dodając, że ZWIK nie planuje rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że żadne duże inwestycje mieszkaniowe nie otrzymają zgody na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponieważ gminna sieć jest już przeciążona.

  reklama

WolneSlowa GIF

 

Jak duże osiedle może powstać w Warzymicach? Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Policach o plany dotyczące tych działek. W marcu ubiegłego roku złożono wniosek dotyczący działek 47/4 i 47/5 na budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi.
- Wniosek o pozwolenie na budowę od firmy Alsecco wpłynął do Starosta Powiatowego w Policach - informuje Starosta Shivan Fate. Następnie wniosek został wycofany, w tym samym postępowanie umorzono.

Na przyszłotygodniowych konsultacjach omówione zostaną czynniki wpływające na zmianę okolicznego środowiska terenów w Warzymicach. Warto także zapoznać się z takimi parametrami jak procent zabudowy działki, powierzchnie biologicznie czynne oraz czy powstanie jakaś infrastruktura zewnętrzna. Największą bolączką ostatnich osiedli była wysoka zabudowa i duża koncentracja mieszkań, brak dogodnych dróg dojazdowych czy miejsc parkingowych w przeliczeniu na mieszkańca.

 reklama

Magnolia Montessori Przecław Przedszkole Żłobek

 

Deweloperzy najczęściej maksymalizują parametry zabudowy na swoją korzyść, kierując się wyłącznie zyskiem z budowy. Zdarzały się nawet sytuacje na sesjach rady gminy, kiedy to warzymicki przedsiębiorca prosił radnych o zredukowanie w planie ilości miejsc parkingowych, tłumacząc to brakiem ekonomicznego uzasadnienia budowy tak wielu parkingów. Efekt jest taki, że na wielu osiedlach są poważne problemy parkingowe. Szczególnie widać to od strony Alei Śliwkowej.

Jak wpłynie na naszą okolicę budowa nowego, tak dużego osiedla? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje.

 

warzymice nowe osiedle