logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Do Rajkowa bez remontu do 2028

Do Rajkowa 2024Od wielu lat piszemy o postępującej degradacji ulicy Do Rajkowa, która przebiega na granicy gminy Szczecin i Kołbaskowo. Według map odcinek należy do Szczecina, jednak miasto przez najbliższe lata nie zamierza inwestować na swoich peryferiach. Według wstępnych ustaleń, pierwsze możliwe inwestycje będą dopiero po roku 2028.

 

 

Po każdym obfitym deszczu, lub przy długotrwałych opadach, droga i chodnik zlokalizowany przy ulicy Do Rajkowa zamienia się w zbiornik wodny. Brak remontów i odwodnienia powoduje dalszą degradację drogi, a woda w okresie zimowym wypłukuje kolejne dziury w drodze i na poboczach.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

Tu nie wiadomo gdzie jest droga a gdzie chodnik - komentuje Pan Michał. Jeżdżę tedy codziennie i zastanawiam się za co biorą pieniądze ludzie odpowiedzialni za tą drogę.

Nawet po chodniku z wózkiem nie ma możliwości przejść - mówi Pani Mariola - bo wystarczy, że auto przejedzie i jesteśmy zalani wodą od stóp do głów o wózku szkoda mówić.

  reklama

Hair-House

 

Z zapytaniem o stan drogi, plany inwestycyjne złożyliśmy zapytanie do Gminy Szczecin oraz Gminy Kołbaskowo. Zainteresowała nas także sprawa pobliskiego zbiornika retencyjnego powstałego na szklarniach w Ustowie. Podczas jego budowy mówiono o możliwości podłączenia kanalizacji deszczowej do tej właśnie nowej inwestycji. I okazuje się, że otrzymaliśmy dwie zupełnie różne informacje na temat przeprowadzonych rozmów między samorządowcami. Różnie wypowiadają się także obie gminy jeśli chodzi o możliwość odwodnienia tego fragmentu drogi.

Odcinek drogi na załączonych fotografiach przynależy do Gminy Miasto Szczecin - informuje Anna Kalina-Dzwonkowska z UM Szczecin. W Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2024 – 2028 nie zaplanowano przebudowy tej drogi. Na przestrzeni ostatniego roku nie były przeprowadzane rozmowy z Gminą Kołbaskowo w związku ze zgłoszeniami mieszkańców.

  reklama

WolneSlowa GIF

 

Również wymijająco brzmi odpowiedź dotycząca odwodnienia drogi. Zbiornik retencyjny umiejscowiony jest przy ul. Cedrowej w Ustowie. Z pytaniem należy zwrócić się do Gminy Kołbaskowo. Nie dysponujemy informacją w sprawie - dodaje na koniec A. Kalina-Dzwonkowska,

Granica pomiędzy Gminą Kołbaskowo a Gminą Miasto Szczecin przebiega po granicy nieruchomości wspólnot Mieszkaniowych pomiędzy sklepem NETTO a osiedlem przy ul. Spacerowa oraz nieruchomości NETTO. Przebieg granicy uwidoczniony jest na załączonej mapie nr 1 i zaznaczony jest kolorem czerwonym - informuje Janusz Kwidziński Sekretarz Gminy Kołbaskowo. Wszelkie uwagi dotyczące stanu drogi ul. Do Rajkowa przekazywane były do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Odbyły się co najmniej dwa spotkania z z-cą Prezydenta Miasta Szczecina na których poruszano sprawę budowy kanalizacji deszczowej dla odbioru wód deszczowych z osiedli usytuowanych na terenie Gminy Kołbaskowo jak również z ul. Do Rajkowa, ze spotkań tych nie sporządzano protokołów Informujemy ponadto, że przy każdej sposobności poruszana jest ta kwestia podczas rozmów z miastem Szczecin.

 reklama

Ancora Warzymice

 

Zbiornik retencyjny przy ul. Cedrowej jest w stanie przejąć wody opadowe z ul. Do Rajkowa w całości. Informuję ponadto, że Gmina wybudowała kanalizację deszczową od ul. Cedrowej aż do osiedla przy ul. Spacerowej i wykonała w ciągu tej sieci przyłącza w celu wykonania odwodnienia ul. Do Rajkowa. O inwestycji wie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie gdyż dokumentacja techniczna była z nimi uzgodniona - dodaje na koniec J. Kwidziński.

Nam mieszkańcom, tak jak skomentowała jedna z czytelniczek, jest bez znaczenia który metr należy do Szczecina, a który Kołbaskowa. Dwa samorządy po sąsiedzku nie potrafią się dogadać i współpracować.  Jak mamy tu żyć? 

 

Do Rajkowa Granica