logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Będą drogi pod kolejne inwestycje [ROSÓWEK, KOŁBASKOWO, BARNISŁAW]

Rosowek budowaTrwają prace mające na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rosówku. Powstaje między innymi blisko dwa kilometry dróg. A od października zeszłego roku trwa budowa 1,25 km nowej drogi gminnej w pobliżu Kołbaskowa (obręb Barnisław) - za torami w stronę granicy państwowej. Ta budowa pozwoli uwolnić gigantyczne tereny inwestycyjne, które były od lat niewykorzystane.

 

 

 

Przetarg na zadanie „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec” został ogłoszony pod koniec czerwca 2022 roku. Otwarcie ofert miało miejsce 10 sierpnia. 13 września w gmachu Urzędu Gminy w Kołbaskowie podpisana została umowa z wykonawcą zadania,  firmą RSK Wolin.

- Przedsięwzięcie realizowane jest na terenach inwestycyjnych Gminy Kołbaskowo, stanowiących nieużytki, które są bezpośrednio połączone z drogą krajową nr 13 i dalej przez węzeł „Szczecin Zachód” z autostradą A6 oraz drogą szybkiego ruchu S3 - mówi Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

Jakie prace są wykonywane? Powstają nowe drogi gminne o długości około 1,8 km wraz z zjazdami oraz parking. Przebudowywany jest fragment ciągu pieszo-rowerowego. Budowana jest kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepompownią wód deszczowych, jej zasilaniem, oświetleniem i drogą dojazdową oraz budowana kanalizacja drenażowa i kanalizacja sanitarna. Przebudowany zostanie także zjazd z drogi krajowej nr 13. Koszt inwestycji to 19,5 mln zł. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w kwocie 9 mln zł.

  reklama

Hair-House

 

Kolejna inwestycja w okolicach Kołbaskowa podzielona jest na dwa zadania, na które gmina pozyskała odpowiednio dofinansowania z krajowych programów. Pierwsze to budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie stanowi 81,97 % (5 mln zł) całkowitej wartości przedsięwzięcia, która wynosi ok. 6 mln zł. Drugie to budowa drogi gminnej. To przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania (3,95 mln zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

reklama

Botaniczna Kwiaciarnia

 

Inwestycja obejmuje tereny po północnej stronie autostrady A6 na wysokości miejscowości Kołbaskowo (obręb Barnisław). Ma kluczowe znaczenia dla uwolnienia tych terenów i pozyskania potencjalnych inwestorów. - Umożliwi ona rozwój gospodarczy gminy i pozwoli na połączenie 95 ha, w tym 65 ha będących własnością gminy, przeznaczonych pod transport, produkcję i usługi z systemem dróg, krajową trzynastką i autostradą pomijając miejscowość Kołbaskowo – mówiła Małgorzata Schwarz przed ogłoszeniem przetargu.

Zadanie pod nazwą „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, realizuje firma Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski z siedzibą w Glinnej, koło Szczecina. Jego koszt to w sumie 13,7 mln zł.

 

Tekst / foto J Dworzyński UG Kołbaskowo

Pin It