logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Umowy na projekt Zachodniej Obwodnicy Szczecina podpisane!

Umowa na projekt ZOS podpisanaPodpisaliśmy umowy na opracowanie projektu budowlanego Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6 - informuje GDDKiA w Szczecinie. Odcinek Kołbaskowo - Police w 13 miesięcy za kwotę 14,94 mln zł zaprojektuje konsorcjum firm TPF i Databout. Dla odcinka Police - Goleniów (w tym tunelu pod Odrą) dokumentację za kwotę 39,8 mln zł wykona firma Voessing Polska, a termin realizacji prac to 15 miesięcy. Po opracowaniu projektów planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie pozyskanie nieruchomości pod drogę.

 

Dwa odcinki dokumentacyjne
Pierwszy odcinek dokumentacyjny ZOS rozpocznie swój bieg od Kołbaskowa (węzeł Szczecin Zachód). Trasa będzie prowadziła w kierunku północnym, omijając od zachodu Szczecin. Odcinek ten zakończy się przed węzłem Police. Łączna długość tego fragmentu to 25,5 km. Drugi odcinek rozpocznie się od węzła Police, który jest zlokalizowany w pobliżu wylotu z tunelu pod Odrą. Ten odcinek będzie biegł głównie w kierunku wschodnim, przechodząc tunelem pod rzeką Odrą i obszarem zakładów chemicznych w Policach. Odcinek o długości 23,41 km zakończy się na węźle Goleniów Północ łączącym obecnie drogi ekspresowe S3 i S6.

  reklama

Fruktolinka

 

Przygotowanie inwestycji
Od 2017 r. jest już wydana decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Dzięki finansowaniu przyznanemu przez Ministra Infrastruktury mogła został przygotowana dokumentacja koncepcyjna oraz wykonane badaniami podłoża. Dokumentacja ta została zakończona i zatwierdzona w czerwcu 2021 r. Pod koniec listopada 2021 r. Minister Infrastruktury przyznał 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla tej inwestycji. Obejmują one również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę. Przyznanie ww. środków umożliwiło płynną kontynuację procesu inwestycyjnego. Przetarg ogłosiliśmy w grudniu ubiegłego roku.

  reklama

Hair-House

Drugi tunel na Pomorzu Zachodnim
Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość ok. 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga na wysokości Polic przejdzie pod Odrą tunelem. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce.

reklama

Auchan rekrutacja

Zachodnie obejście odciąży Szczecin
Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6), trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach. Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej droga była planowana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Umowa na projekt ZOS podpisana przebieg

źródło: GDDKiA Szczecin

Pin It