logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Koniecznie złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin mija 30 czerwca!

Przeclaw smog 3Do 30 czerwca 2022 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. To obowiązek tak ważny, jak np. złożenie rozliczenia PIT. Za jego brak grożą wysokie kary!

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali zobowiązani są do złożenia we właściwym urzędzie gminy deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Termin na jej złożenie upływa 30 czerwca.

  reklama

Fruktolinka

 

Jak złożyć deklaracje CEEB?
Od 1 lipca 2021r. deklarację można złożyć przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB): https://zone.gunb.gov.pl/. Istnieje także możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej w Biurze Podawczym właściwego urzędu gminy. Druk deklaracji można pobrać na stronie: (Wzory deklaracji i wniosków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl) ). W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentu, pracownicy urzędów gmin pomagają w jej wypełnieniu. Najszybciej i najprościej deklaracje można złożyć przez Internet. Należy wówczas podać określone dane. Posiadając kilka nieruchomości należy sporządzić osobne deklaracje dla każdej z nich.

 

  reklama

Hair-House

Co zawiera deklaracja CEEB?
Deklaracja zawiera:
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest konieczna dla rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

  reklama

Magnolia Przeclaw baner medium 22

 

Deklaracja CEEB do 30 czerwca 2022 r., jej nie złożenie zagrożone jest karą
Deklaracje musi złożyć każdy właściciel domu lub mieszkania. Brak złożonej deklaracji może skutkować nałożeniem kary. ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa. Ostateczny termin składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw to 30 czerwca br. Niezłożenie we wskazanym terminie deklaracji może skutkować karą grzywny, zgodnie z art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kara wynosi do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 

ceeb

 

Pin It