logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Starostwo likwiduje przecławską filię wydziału komunikacji.

filia wydz komunikacjiNie tego spodziewali się mieszkańcy gmin Kołbaskowo i Dobra. Przecławski punkt, gdzie można było załatwić większość czynności urzędowych zostanie ostatecznie zlikwidowany. Wprawdzie placówka, którą otwarto dokładnie pięć lat temu, jest zamknięta od marca tego roku. Jednak była jeszcze nadzieja, że po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej, po wakacjach może być otworzona. Niestety, według informacji uzyskanych w starostwie powiatowym, kierowcom przyjdzie teraz już na stałe jeździć do Polic. Filia przeznaczona jest do likwidacji.

 

 

Najpierw, z chwilą ogłoszenia stanu epidemii na terenie kraju, zamknięto zarówno policki wydział, jak i przecławską filię. Kierowcom wydłużono terminy rejestracji pojazdów oraz ważności badań. Do "normalnej" obsługi klientów w Policach powrócono w połowie maja. Od dnia 14 maja 2020 r. wznowiona została bezpośrednia obsługa klientów urzędu - mówi Katarzyna Szeremeta z Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach. Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów i uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami można realizować w głównej siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach.

  reklama

Ostoja

Niestety większość spraw w powyższych zakresach wymaga osobistej wizyty w urzędzie, z uwagi na określoną przepisami prawa konieczność okazania oryginałów dokumentów przy składaniu wniosku. Natomiast osoby posiadające profil zaufany mogą poprzez platformę ePUAP zawiadomić Starostę Polickiego np. o zbyciu lub nabyciu pojazdu, a także złożyć wniosek o wydanie wtórnika lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy. Nie jest wymagany do tego podpis kwalifikowany. Do urzędu nie trzeba również przyjeżdżać aby wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy po zdanym egzaminie państwowym. Potwierdzenie wniesienia opłaty można przesłać drogą mailową do odpowiedniego pracownika Wydziału.

Jeśli chodzi o filię Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg z siedzibą w Przecławiu, została ona zawieszona w momencie ogłoszenia stanu epidemii na terenie kraju - mówi Katarzyna Szeremeta ze Starostwa Powiatowego w Policach. Nastąpiło to z uwagi na brak możliwości zapewnienia w tym miejscu warunków umożliwiających przestrzeganie, zarówno przez pracowników, jak i klientów urzędu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Osoby tam zatrudnione zostały skierowane do pracy w głównej siedzibie urzędu. Okres 6 miesięcy funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w zmienionej formule, pokazał szereg korzyści płynących z tego połączenia oraz otworzył możliwość wprowadzenia nowych udogodnień dla klientów urzędu, jak i poprawiających samą organizację pracy Wydziału. Aktualnie aby wyjść naprzeciw wszystkim mieszkańcom Powiatu Polickiego, trwają prace zmierzające do uruchomienia z dniem 1 października 2020 r. telefonicznej, a w kolejnych etapach również internetowej możliwości rezerwacji wizyt w nowo powstającym Wydziale Komunikacji i Transportu. Po uruchomieniu ww. funkcjonalności będzie można zarezerwować termin i godzinę wizyty, co pozwoli na pominięcie czas oczekiwania w kolejce na realizację wniosku, z którym klient przybędzie się do urzędu.

  reklama

Ostoja

Zarząd Powiatu w Policach, biorąc pod uwagę utrzymującą się sytuację epidemiologiczną w kraju oraz planowane od 1 października zmiany organizacyjne w zakresie centralizacji usług publicznych, podjął decyzję o likwidacji filii Wydziału z siedzibą w Przecławiu.

O wszystkich podjętych decyzjach poinformowana została również Pani Wójt Gminy Kołbaskowo, która wspólnie z Radą Gminy, w odpowiedzi na naszą informację wyraziła sprzeciw w tym zakresie - dodaje na koniec K. Szeremeta.

filia wydz przeclaw 02

wydz transp 3