logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

To będzie trudny start roku szkolnego.

szkola przeclaw 2Maseczki, odkażanie, mierzenie temperatury i zachowanie dystansu. To czeka na naszych uczniów od 1 września. Szkoły ruszają z tradycyjnym, nie zdalnym, nauczaniem już za kilka dni. Patrząc na wytyczne dla szkół i innych placówek oświatowych można śmiało powiedzieć, że nie sposób ich przestrzegać, kiedy przykładowo w przecławskiej podstawówce i punkcie przedszkolnym uczy się razem około 800 dzieci.

 

 

 

Proszę mi wierzyć, że zarówno nauczyciele, tak jak i dzieci i rodzice mają już dość zdalnego nauczania - mówi jedna z przecławskich nauczycielek. Ja już się cieszę z powrotu do tradycyjnej szkoły. Będzie trudno, będzie ciężko, ale musimy sobie dać radę w tych czasach.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej - czytamy w wytycznych MEN skierowanych do szkół

  reklama

Ostoja

 

Rodzice młodszych dzieci będą mogli wejść do szkoły, jeden rodzic na jedno dziecko - mówi Olga Strugała dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. Do szkoły przyprowadza rodzic, dziadkowie niech zostaną w domu. Nie ma wymogu mierzenia temperatury na wejściu, nasza szkoła dysponuje jak najbardziej termometrem bezdotykowym. Uczniowie i nauczyciele mają poruszać się na przerwach w maseczkach. W wielu sprawach czekamy na bardziej szczegółowe wytyczne, mamy je otrzymać do czwartku 27 sierpnia.

W naszej szkole zaplanowane jest tak, że uczniowie nie będą zmieniać klas - mówi Beata Bitel, dyrektor szkoły podstawowej w Przecławiu, czyli przykładowo klasa VC będzie mieć zajęcia w sali 28 i do tej sali będą przychodzić nauczyciele różnych przedmiotów zgodnie z planem lekcji. Uczniowie zakładają maseczki na wejście do szkoły i poruszanie się po korytarzu, w sali lekcyjnej maseczki ściągają. Najmłodsze dzieci z klas I-III mają inne przerwy, jak wyznaczy nauczyciel tej klasy, starsze wedle standardowego dzwonka i będą mieć wyznaczone strefy, tak aby się nie mieszali.

Klasy mają być bez gazetek i zbędnych pomocy. My nie mamy możliwości umieszczenia w klasach pojedynczych ławek - mówi O. Strugała z Kołbaskowa. Szkoła nie dysponuje taką ilością. Dezynfekcja pomieszczeń ma być na bieżąco oraz częste wietrzenie sal. Na dwie klasy mają przypadać na jedną salę maksymalnie. Nasze klasy są mało liczne i jest to możliwe.

  reklama

Ancora

 

Zajęcia z W-F będą się odbywać na sali gimnastycznej oraz na boisku. Dzieci klas I-III przebierają się w swoich salach. Sprzęty sportowe muszą być dezynfekowane, będziemy unikać gier kontaktowych. Mamy do dyspozycji duży zespół boisk i jeśli utrzyma się dobra pogoda, zajęcia będą na dworze - dodaje B. Bitel.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Rekomendowany jest własny środek transportu - czytamy dalej w instrukcji MEN.

Prosimy rodziców o rozmowy z dziećmi aby miały maseczki lub przyłbice podczas poruszania się w szkole, musimy razem współpracować - apeluje dyrektor przecławskiej podstawówki. Proszę przypominać dzieciom aby podczas przerw miały maseczki, nie gromadziły się i zachowały dystans

Na obecną chwilę w szkołach nie będą odbywać się zajęcia dodatkowe czy organizowane przez firmy zewnętrzne. Sprawą otwartą jest też wydawanie obiadów. W Kołbaskowie ruszy ono najwcześniej w połowie września.

Pin It