logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Próbny spis z przeszkodami.

spis bledyOd ponad trzech tygodni na terenie gminy Kołbaskowo trwa drugi spis próbny. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że wielu z nich ma kłopot i wątpliwości z wypełnieniem długich ankiet. Są też problemy z zalogowaniem się przez profil zaufany. A spisać się muszą obowiązkowo wszyscy. Czasu pozostało mało. Zakończenie spisu elektronicznego wyznaczono na 30 kwietnia.

 

 

Tylko 16 gmin na terenie całej Polski zostało wyznaczonych do drugiego spisu próbnego. Jest to forma generalnej próby przed ogólnopolskim spisem który odbędzie się w 2021 roku. Wtedy spiszemy się jeszcze raz - tylko, że już na terenie całego kraju.

Ze względu na sytuację w kraju (dla zapewnienia bezpieczeństwa respondentów i pracowników) spis próbny w gminie Kołbaskowo (tak jak i w pozostałych gminach wytypowanych do badania) realizowany jest wyłącznie poprzez samospis internetowy (aplikacja zamieszczona na stronie GUS spis.gov.pl do samodzielnego wypełniania formularza) albo poprzez spis telefoniczny (przy pomocy rachmistrza) - informuje Agnieszka Brzezińska, Kierownik Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Spis próbny nie jest prowadzony w drodze wywiadu bezpośredniego, zatem żaden pracownik statystyki publicznej (ani innej instytucji) nie będzie odwiedzał mieszkańców w domach. II spis próbny jest próbą generalną przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spisy próbne służą zweryfikowaniu przyjętych rozwiązań i dopracowaniu organizacji NSP tak, aby w przyszłym roku każdy z nas mógł wypełnić ustawowy obowiązek sprawnie, bez problemu i w krótkim czasie.

  reklama

Ostoja

No i właśnie z jego samą realizacją jest problem, bo od początku kwietnia otrzymujemy sygnały z problemami technicznymi dotyczącymi zarówno zalogowania się do aplikacji. Mieszkańcy zgłaszają też wątpliwą celowość odpowiedzi na niektóre pytania.

Próbowałem z różnych przeglądarek a nawet mobilnie i mam albo błąd "węzła krajowego" lub "brak możliwości zmiany metody logowania na słabszą" - pisze p. Krzysztof. Dzwoniłem na infolinię tydzień temu, zapisali problem i nikt nie oddzwonił.
Dziwne są pytania dotyczące nieletnich, bo jaki w tym wypadku ma sens pytanie o wykształcenie? - pisze p. Emilia
Pytania są dziwne, zbyt szczegółowe. Po co adres firmy w której się pracuje lub metraż mieszkania? - pyta p. Anna.
Zastanawiam się po co im tle danych? - pisze p. Piotr. Dlaczego pytają się o wykonywanie prac pod koniec marca, kiedy akurat jest pandemia i wiele ludzi siedzi w domach?
Wyskakuje błąd przy logowaniu - pisze p. Anna

 reklama

Montessori 2

Oto kilka wybranych pytań z formularza:
- Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?
- Czy pozostaje Pan(i) w niesformalizowanym związku z inną osobą?
- Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?
- Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
- Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?
- Czy z powodu problemów zdrowotnych ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności trwającą 6 miesięcy lub dłużej?
- Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności
- Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie ustalające niepełnosprawność, niezdolność do pracy lub inwalidztwo?
- Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2020 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej?
- W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
- Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej, miejscowość, ulica, nr budynku

Zakres pytań, które znajdują się w formularzu spisowym określony jest w ww. ustawie i wynika on z uregulowań UE oraz krajowych potrzeb informacyjnych (zawartych w wielu oficjalnych dokumentach) - informuje Agnieszka Brzezińska z Zachodniopomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Odpowiedź na część pytań tzw. ”wrażliwych” m.in. o niepełnosprawność, wyznanie nie jest obowiązkowa (opcja w formularzu „nie chcę odpowiadać na to pytanie”).

I chyba dobrze się stało, że zrobiony został próbny spis. Ten masowy za rok obejmie 38 milionów mieszkańców. Próba zawsze ma na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów, problemów i wątpliwości. A tutaj jest ich zbyt wiele.

spis 1

spis 2

spis 3

Pin It