logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Nie będzie parku przy Cukrowej.

park cukrowa 2Legła w gruzach inicjatywa okolicznych mieszkańców, aby na ostatniej wolnej działce miasto stworzyło park wypoczynkowy. Projekt pod nazwą "Nowy Park przy ulicy Cukrowej" w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego uzyskał ze strony władz miasta Szczecina same negatywne opinie i odpowiedzi.

 

 

 

Jeszcze raz wracamy do przyszłości terenów zlokalizowanych blisko granicy Szczecina oraz Warzymic. W okolicach ulicy Cukrowej, Do Rajkowa, Floriana Krygiera oraz Południowej powstają lub powstaną duże osiedla mieszkaniowe. Problem w tym, że kończą się tereny gdzie można wybudować infrastrukturę dla przyszłych mieszkańców. Na tym terenie z pewnością brakuje parku czy innych terenów zielonych z miejscami do wypoczynku czy spacerowania.

Teren wskazany przez wnioskodawców znajduje się między osiedlem "Harmonia Gumieńce" a drukarnią "Print Group". To działka nr 2/4 z obrębu ewidencyjnego 2124 o powierzchni około 6 hektarów. To na tym terenie kiedyś miasto chciało budować baraki socjalne. Ostatecznie, po protestach mieszkańców, pomysłu zaniechano. Przez następne lata teren pozostał niezagospodarowany. Teraz miasto zamierza wydzielić kawałek działki jako rezerwę pod inwestycję oświatową a resztę prawdopodobnie sprzeda.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało na tym obszarze wiele osiedli oraz domów jednorodzinnych - pisze wnioskodawca projektu Wiktor Motylewski. Z każdym rokiem coraz bardziej brakuje w tym rejonie jakiegokolwiek miejsca, gdzie na świeżym powietrzu można miło spędzić czas, pójść na spacer, odpocząć. Park byłby nieogrodzony, dostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Park zlokalizowany byłby, na od lat nieużytkowanej działce miejskiej nr 2/4, pomiędzy ulicą Cukrową, a torami kolejowymi. Planowany obszar wyniósłby ok 2.6ha (z całości działki ok. 6.2ha). Park zintegrowałby lokalną społeczność oraz pełnił funkcje rekreacyjne. Stanowiłby także ważne kolejne „zielone płuco miasta”.

Inwestycję w teren zielony oszacowano na 300 tys zł. Zaprojektowanie - 15 tys. zł, przygotowanie terenu i wytyczenie alei spacerowych 200 tys. zł, budowa placu zabaw 40 tys. zł oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów - 40 tys zł. Jednak władzom miasta nie jest po drodze z tym pomysłem. Teren po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego ma być sprzedany.

Już w pierwszym etapie weryfikacji projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pomysł utworzenia parku na części tej działki został negatywnie oceniony. Nie został także dopuszczony w trybie odwoławczym. Podtrzymujemy negatywną weryfikację dla projektu po cofnięciu go przez Zespół Odwoławczy - poinformowała w listopadzie Anna Bojek z miejskiego referatu ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecin opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej (...) działka nr 2/4 z obrębu ewidencyjnego 2124 teren jest przygotowywany do zbycia w drodze przetargu. Zgodnie Uchwałą Rady Miasta (...) w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego dyskwalifikuje realizację projektu na niniejszej działce.

I chyba możemy być już pewni, że na tym terenie powstanie kolejne blokowisko.

park cukrowa

Pin It