logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Będzie jaśniej w Będargowie, ale co z chodnikiem?

lampy bedargowo warzymiceNowe lampy uliczne pojawią się przy drodze powiatowej między Warzymicami a Będargowem oraz w samym Będargowie. To efekt gminnego przetargu nieograniczonego pod nazwą "Budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo - Warzymice, gmina Kołbaskowo". Dwadzieścia słupów z nowoczesnymi i ekologicznymi oprawami LED zabłysną na zakręcie przed Będargowem, przy cmentarzu, szkole podstawowej i świetlicy środowiskowej.

 

 

 

Ostatnia inwestycja w oświetlenie przy drodze wyjazdowej z Warzymic miała miejsce w listopadzie 2014 roku. Wtedy to w okolicach znaku koniec Warzymic, pojawiło się zaledwie kilka lamp. Zakup sfinansowano z funduszu sołeckiego. Teraz nowe lampy pojawią się na znacznie dłuższy odcinku. Aż do okolic ronda im. Koczocika w Będargowie.

Na przetargu ogłoszonym przez gminę Kołbaskowo wpłynęło w sumie sześć ofert. Najkorzystniejszą pod względem ceny, terminu wykonania oraz długości rękojmi i gwarancji złożyła firma "Optiomedia" Tomasz Siara ze Szczecina. Koszt zadania zamyka się kwotą 123 tys zł.

1 lampy warzymice bedargowo

2 lampy warzymice bedargowo

3 lampy warzymice bedargowo

4 lampy warzymice bedargowo

Nowa inwestycja w obu miejscowościach oczywiście cieszy. Jednak mieszkańcy od dawna proszą o budowę chodnika oraz poprawę nawierzchni drogi powiatowej, która znacząco przyczyni się do bezpieczeństwa. Obecnie piesi zmuszeni są do chodzenia po drodze lub jej poboczem. Dla wielu z mieszkańców ten odcinek to jest także droga do szkoły. Zadanie leży po stronie powiatu polickiego i na obecną chwilę nie znajduje się w bieżącym budżecie starostwa.

Projekt budowy tego chodnika jest już gotowy - tak mówił dokładnie rok temu starosta Andrzej Bednarek. Realizacja projektu nastąpiła ze środków gminy Kołbaskowo, w ramach środków sołeckich Warzymic. Koszt to jednak ok. 4 mln zł. Determinowany jest w szczególności miejscem posadowienia chodnika, a w konsekwencji odcięciem jezdni od rowów odwadniających pas drogowy i budową nowego systemu odwodnienia pasa drogowego. Jako że chodnik zaprojektowany został bezpośrednio przy jezdni, a jezdnia ma niewystarczającą szerokość, koniecznym jest jej poszerzenie. W przeciwnym przypadku auta (w szczególności ciężarowe) w celu wyminięcia się będą wjeżdżać na chodnik, co może stwarzać zagrożenie. Istotnym elementem tej inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej. Bez niej wody opadowe będą zalegać na jezdni, co będzie powodować jej degradację oraz problemy przy zimowym utrzymaniu drogi. Wyprzedzając jednocześnie pana pytanie podkreślam, że ograniczona szerokość istniejącej działki drogowej nie pozwala na zastosowanie innych rozwiązań projektowych.

Ciągle czekamy na aktualne stanowisko starostwa powiatowego w sprawie chodnika - jeśli wpłynie do naszej redakcji natychmiast je zamieścimy.

Pin It