logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Gigantyczne wysypisko śmieci w Przecławiu.

wysypisko przeclawPodobno istnieje już od dłuższego czasu. Na tereny zlokalizowane w najstarszej części Przecławia zwożone są regularnie ogromne ilości gruzu budowlanego, stali, plastiku, gumy czy szkła. Następnie ciężki sprzęt cały ten teren regularnie wyrównuje zakrywając wszystko ziemią. Jak informują mieszkańcy większość dostaw i prac wykonywanych jest po zmroku. I jak się okazuje władze z tym tematem niewiele zrobiły, a niektóre z nich nawet o tym wysypisku nic nie wiedzą.

 

Na kilka dni przed Wielkanocą na adres portalu otrzymaliśmy kilka niepokojących zdjęć. Jeden z czytelników zauważył, że wieczorami w okolicach stacji benzynowej przy wyjeździe z Przecławia w stronę Kołbaskowa pracuje często ciężki sprzęt oraz przyjeżdżają wywrotki z odpadami. Chodzi o tereny zlokalizowane między stawami hodowlanymi a starym młynem porośnięte starodrzewiem. W okolicy znajduje się także poniemiecki cmentarz, po którym nie ma już śladu a na działce obok rośnie jeden z najstarszych drzew w Polsce - dąb "Przecław"

Na ogromnym terenie dzięki przeróżnym odpadom podniesiono już teren o około dwa metry wyżej od stanu pierwotnego. Teren wygląda na zagospodarowany. Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że regularnie pracuje tutaj spychacz, który wszystkie odpady zrównuje a wierzch przykrywa piaskiem. Po emisji filmu z tego terenu na portalu społecznościowym - nie brakuje komentarzy.

Rozumiem że gruz może wywoływać takie reakcje - pisze Pan Mariusz, jeden z czytelników - ale na gruzie zbudowane jest praktycznie każde miasto. Czy to Szczecin czy Warszawa. Jeżeli stawia się budynek bez głębokiego podpiwniczenia, gruz jest materiałem najtańszym. Obecna ustawa o odpadach wskazuje, że odpad najpierw należy wykorzystać w obrębie miejsca jego powstania. Jeżeli to niemożliwe to trzeba go recyklingować, czyli przerobić do ponownego użytku (stąd kruszarki dziś kruszą w miejscach wyburzanych obiektów) i wykorzystać w innym miejscu. Dopiero gdy to jest nie możliwe, odpad należy utylizować. Gruz jest odpowiednim materiałem do utwardzania terenów podmokłych. Stąd prawdopodobnie znalazł się on na tej prywatnej działce. Przykładowo gruz z wyburzenia cukrowni nie trafił do jakiegoś wielkiego zakładu składowania gruzu, a trafił gdzieś pod drogi o mniejszym nacisku na oś, czy pod parkingi przy sklepach. Istotną jest tu tylko frakcja. Czyli gruz powinien mieć bryłki mniejsze niż 30mm.

Problem w tym, że większość tych odpadów budowlanych ma znacznie większy gabaryt niż 30mm co widać wyraźnie na zdjęciach. Na terenie można zobaczyć kompletne sprężyny od materaca, fragmenty okien, potłuczone szyby, kable, plastik, gumę czy folie. Gruz jak najbardziej - komentuje Pani Agnieszka - ale bez dodatków, czy innych śmieci. To wszystko idzie w glebę i wodę. A w finale wraca do nas.

Obecnie władze zajmujące się porządkiem i ochroną środowiska niewiele zrobiły w tym temacie, lub kompletnie o tym nic nie wiedzą. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie otrzymał żadnych informacji od mieszkańców na temat zwożenia dużych ilości odpadów w tych okolicach - informuje Sławomir Konieczny Zastępca Zachodniopomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie prowadziliśmy oględzin i nie podejmowaliśmy żadnych kroków. Nie były wydawane pozwolenia na gromadzenie odpadów, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 decyzje w zakresie wydaje starosta bądź marszałek województwa, jeśli masa odpadów przekracza 3000 Mg (3000 ton - przyp. red.)

O wysypisku w Przecławiu nie wiadomo też nic w starostwie powiatowym w Policach. Naszemu organowi nie zgłaszano faktu zwożenia dużych ilości odpadów - informuje Bogusława Szulc Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Nieruchomość wskazana jako miejsce zanieczyszczenia odpadami budowlanym stanowi własność osoby fizycznej. Starosta Policki nie wydawał żadnych decyzji administracyjnych związanych z zagospodarowaniem ww. nieruchomości, zarówno w zakresie gospodarowania odpadami jak i architektoniczno-budowlanym. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701), osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne. Lista rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 93). Gdyby jednak okazało się, że odpady są magazynowane bądź składowane w miejscu do tego nieprzeznaczonych, wówczas zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Zaś w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania - dodaje na koniec B. Szulc.

Nieco więcej informacji uzyskaliśmy w gminie Kołbaskowo. Powiadomienie od mieszkańców dotyczące zwożenia odpadów budowlanych w okolicach stawów hodowlanych w Przecławiu wpłynęło 19 kwietnia 2019 roku - mówi Komendant Straży Gminnej Łukasz Galczewski. Oględzin miejsca dokonano bezpośrednio po zgłoszeniu. 23 kwietnia informacje w przedmiotowej sprawie przekazano do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kołbaskowo. W dniu 25 kwietnia 2019 roku wraz z przedstawicielami wyżej wymienionego referatu UG Kołbaskowo w obecności właściciela nieruchomości dokonano wizji lokalnej terenu, na którym składowane są odpady budowlane. Po przeprowadzonych czynnościach, właściciel nieruchomości został zobowiązany do złożenia na piśmie wyjaśnień do UG Kołbaskowo, na podstawie których prowadzone będą dalsze czynności w przedmiotowej sprawie.

Do tematu powrócimy.

wysypisko 1

wysypisko przeclaw 3

wysypisko przeclaw 4wysypisko przeclaw 5

wysypisko przeclaw 6

Pin It