logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Będzie sygnalizacja DK13 z Do Rajkowa

do-rajkowa200x1501 października  o godzinie 11.00 w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego odbyło się kolejne  spotkanie dotyczące sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Rajkowo - droga krajowa nr13.

 

 Po zamknięciu etapu projektowania i uzgadniania projektu, w piątek zapadła decyzja o jego losach. Projekt przewiduje dwa rozwiązania: sygnalizacja świetlna akomodacyjna albo  pozioma organizacja ruchu. Przypomnijmy: w roku 2007 roku zapadła decyzja o zlokalizowaniu na nim sygnalizacji świetlnej. Decyzję taką podjęli przedstawiciele ZDiTM, GDDKiA  i Gminy Kołbaskowo, w której imieniu występowała wówczas M. Schwarz. Zdecydowano wtedy o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia przez trzy wymienione wyżej podmioty. Dalsze losy sygnalizacji  mieliście Państwo możliwość poznać w "Pulsie Przecławia".

 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele  ZDiTM  jako główny inwestor, GDDKiA , Wójt Gminy Kołbaskowo p. Józef Żukowski, przedstawiciele Komendy Policji Miejskiej, Komendy  Wojewódzkiej Wydziału Ruchu Drogowego, p. radna z Rajkowa Lucyna Koziarska  i z wolnej stopy - w imieniu mieszkańców Przecławia, Warzymic i Rajkowa - p. Małgorzata Schwarz. Zwolennikami rozwiązania problemu kolizyjnego skrzyżowania poprzez sygnalizację byli przedstawiciele ZDiTM oraz Komenda Policji Miejskiej. Wójt Gminy stwierdził, że przychyli się do każdego rozwiązania, które tutaj zostanie zaproponowane. Wiele wątpliwości co do płynności ruchu na drodze krajowej numer 13, przy takim  rozwiązaniu, wnosiła Komenda Wojewódzka. Małgorzata  Schwarz  przedstawiał stanowisko mieszkańców  Warzymic i Rajkowa w tej sprawie. Przedstawiła petycję podpisaną przez 460 mieszkańców Warzymic i Rajkowa, którzy stanowczo wypowiedzieli się za budową sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu . Dodała, że użytkownikami ruchu nie są tylko właściciele pojazdów, ale także piesi. Radna Koziarska poparła to stanowisko dodając, że jest mieszkanką  Rajkowa i sama boryka się z problemem wyjazdu na drogę krajową. Dyrektor ZDiTM  stwierdził stanowczo, że w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu jedynym bezpiecznym rozwiązaniem będzie jednak sygnalizacja. Mimo tego, że wszyscy obecni na spotkaniu mają świadomość faktu, że choć sygnalizacja nie jest najlepszym rozwiązaniem - lepszym byłoby przebudowanie skrzyżowania - to na obecną chwilę jest to jedyne możliwe rozwiązanie,  związane z bezpieczeństwem użytkowników ruchu.

Wszyscy obecni zgodnie podjęli decyzję  o budowie sygnalizacji. Jej koszt to kwota 450.000 zł. Trzej partnerzy: ZDiTM, GDDKiA oraz Gmina Kołbaskowo, mają podpisać  stosowne porozumienie  dotyczące udziału we  współfinansowaniu  inwestycji. ZDiTM ma na realizację  tej inwestycji zabezpieczone środki. W poniedziałek  przekaże informację, czy będzie można zacząć jej realizację w tym, czy dopiero w przyszłym roku.

Pin It