Ulicówka z opóźnieniem. Kiedy zakończenie?

ulicowka z opoznieniemDo 16 listopada, według wcześniejszych zapowiedzi Starostwa Powiatowego, miał zakończyć się remont głównej ulicy w Przecławiu. Prace zostały podzielone na trzy etapy i każdy z nich związany był z zamknięciem i otwarciem kolejnych odcinków drogi. Ostatecznie na oddanie całej drogi do użytku przyjedzie nam jeszcze poczekać.

 

 

To miał być ekspresowy remont. Prace rozpoczęły się na początku sierpnia a miały zakończyć w połowie listopada. Zamknięcie najważniejszej drogi w naszej miejscowości to niemałe utrudnienie dla ruchu pojazdów, ale także dla mieszkańców. Poranny i popołudniowy szczyt w okolicach przedszkoli to kumulacja aut stojących w korku, ciężarówek okolicznych budowlańców oraz rodziców śpieszących się z dziećmi do przedszkola.

Inwestycja rzeczywiście nie zostanie ukończona w pierwotnie przewidywanym terminie - mówi Magdalena Sochanowska, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu na 10 grudnia 2018. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale myślę, że raczej przychylimy się do wniosku - trwają rozmowy w tym zakresie. Przedłużenie terminu wykonania inwestycji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w dokumentacji, tj. korekty wysokościowej zjazdów do posesji, przełożenia dodatkowych odcinków chodnika, wymiany gruntu na pierwszym odcinku robót, a także likwidacji kilku kolizji z sieciami.

W sumie w Przecławiu przebudowany zostanie pas drogi o łącznej długości 795m. Jak czytamy w dokumentacji technicznej - istniejąca nawierzchnia jezdni i chodników w/w odcinków drogi jest w złym stanie. Jezdnia posiada liczne spękania, koleiny oraz zawiera nierówności nawierzchni - pochylenia podłużne i poprzeczne nie posiadają wymaganych spadków, co uniemożliwia prawidłowy spływ wód opadowych. Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa chodników zwiększy komfortu mieszkańców, ujednolici rodzaj stosowanej nawierzchni istniejących chodników i zjazdów, co poprawi ład przestrzenny pasa drogowego a przebudowa kanalizacji deszczowej zapewni poprawne jego odwodnienie.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi wykonanie robót:
1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej,
2) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
3) rozbiórkę istniejących chodników i zjazdów,
4) regulacja wysokościowa dojść do posesji i zjazdów, polegająca na dostosowaniu do nowo-projektowanej niwelety;
5) przebudowę jezdni,
6) przebudowa i budowa chodników wraz z dojściami do posesji,
7) przebudowa i budowa zjazdów,
8) budowa miejsc postojowych,
9) przebudowa zatoki autobusowej,
10) przebudowa kanalizacji deszczowej,
11) zabezpieczenie infrastruktury istniejącej linii kablowych elektroenergetycznych i teletechnicznych,
12) regulacja wysokościowa pokryw studni i zaworów,
13) wykonanie oznakowania poziomego,
14) wykonanie oznakowania pionowego,
15) uporządkowanie terenu wokół prowadzonych robót w granicach pasa drogowego (plantowanie i plantowanie)

Wykonawcą prac w Przecławiu jest firma "Eurovia". Koszt całej inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Ponad dwa miliony będą pochodzić z budżetu państwa. Pozostałe środki przekażą Powiat Policki oraz Gmina Kołbaskowo.

 

Przeclaw1.JPG Przeclaw2.JPG Przeclaw3.JPG

Przeclaw4.JPG Przeclaw5.JPG Przeclaw6.JPG

Przeclaw7.JPG Przeclaw8.JPG Przeclaw9.JPG


 

Foto z 30.10.2018