logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Trudne konsultacje w sprawie przebudowy linii 220 kV

spotkanie z pseW czwartek 9 listopada w świetlicy środowiskowej w Siadle Górnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Pinggao Group, której powierzono zadanie przebudowy linii wysokiego napięcia przebiegającej przez naszą gminę. Do rozmów w tym dniu zaproszono mieszkańców Siadła Górnego, Siadła Dolnego oraz Przecławia. W ciągu całego minionego tygodnia zebrania odbyły się także w czterech innych sołectwach. Na niektórych z zebrań dochodziło do ostrej dyskusji i emocjonujących wystąpień.

 

Spotkanie informacyjne i konsultacje z mieszkaniami na temat nowego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV odbyło się najpierw w świetlicy w Bobolinie. Dzień później przedstawiciele Polskich Sieci Energetycznych oraz grupy Pinggao spotkali się z mieszkańcami Karwowa i Będargowa. W środę 8 listopada zebranie odbyło się w świetlicy w Smolęcinie. W czwartek rozmawiano z mieszkańcami Przecławia, Siadła Górnego i Siadła Dolnego. Ostanie spotkanie miało miejsce w Stobnie.

Mieszkańcy na początku każdego z zebrań zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez wykonawcę, a następnie mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Podczas prezentacji można było dowiedzieć się jaką trasą przebiegnie nowa linia, który odcinek zostanie rozebrany i jak wygląda zakres prac. Zapoznać można było się także z informacjami typowo technicznymi, dotyczącymi odległości przewodów od ziemi i szerokości pasa technologicznego czy wysokości słupów. Mierzono także odległości nowej linie do każdego z najbliżej zamieszkałych budynków.

Przedstawiciele inwestorów starali się rzeczowo i konkretnie odpowiedzieć na zadawane im pytania. Mieszkańców interesowało jak będzie wyglądał proces ustanowienia służebności przesyłu między inwestorem a właścicielem działki oraz jak będzie w praktyce przebiegał proces wypłacania odszkodowań. Ze strony negocjatorów nie padły żadne konkretne kwoty, nie podano także na których dokładnie działkach będą posadowione słupy.

Inwestycja, oprócz znacznego poprawienia bezpieczeństwa energetycznego, ma na celu m.in. przesunięcie linii z terenów o gęstej zabudowie - a taka ma miejsce na osiedlach w Przecławiu i Warzymicach i zbudowania jej na obszarach rolniczych. Dodatkowo linia zostanie zmodernizowana oraz stanie się dwutorowa (obecnie przez nasze osiedla przechodzi sieć jednotorowa)

Nowa linia 220 kV w gminie Kołbaskowo ma być zbliżona przebiegiem do planowanej trasy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Co w niektórych miejscowościach nie podobało się poszczególnym właścicielom działek. Zdaniem mieszkańców zbudowanie takiej linie i posadowienie około 30 słupów psuje krajobraz naszych miejscowości a ustanowienie pięćdziesięciometrowego pasa szerokości oddziaływań powoduje, że działki są praktycznie nieużytecznie jeśli chodzi o możliwość przyszłościowej zabudowy mieszkaniowej i stracą mocno na wartości.

Do ostrych wystąpień doszło na dwóch spotkaniach gdzie właściciele konkretnych działek nie zgadzali się z proponowanym przebiegiem. Działki zakupione przez niektórych, były przeznaczone pod budownictwo jedno lub wielorodzinne. Pomimo, iż na zebraniu nie padały żadne konkretne informacje na temat wysokości odszkodowań - to właściciele stwierdzili, że nie będą to dla nich kwoty wystarczające. I na takie przebieg linii się nie zgadzają. W Będargowie mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw przedstawiony na poniższym piśmie i poprosili o udzielenie odpowiedzi na pytania w nim zawarte.

Przedstawiciele inwestora i wykonawcy za każdym razem zapewniali, że dołożą wszelkich starań aby dojść ze wszystkimi właścicielami do porozumienia w sprawie przebiegu linii. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2021 roku.

Mapa przebiegu nowej linii - kolor jasno zielony oraz starej linii przeznaczonej do likwidacji - kolor niebieski.

mapa pse 1

mapa pse 2

mapa pse 3 width=

Pin It