logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Starostwo zamyka drogę. Objazdu na razie nie ma.

zamknieta droga bedargowoPowracamy do tematu drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Stobno – Będargowo. Kilka dni temu informowaliśmy o dużej ilości uszkodzonych aut na niewielkim odcinku. Dzień później Starostwo Powiatowej w Policach poinformowało o konieczności zamknięcia tej drogi ze względu na bezpieczeństwo. Starosta chce wyznaczyć objazd drogą gminną przez Stobno. Problem w tym, że mieszkańcy tej wsi na takie rozwiązanie się nie godzą. Protestuje także urząd gminy w Kołbaskowie.

 

 

Rzeczywiście stan techniczny drogi powiatowej w ciągu ostatnich kilku tygodni uległ dramatycznemu pogorszeniu, a zarządca drogi jest świadomy stanu technicznego tego odcinka. Powodem takiego stanu rzeczy jest ogromna ilość wód opadowych napływająca z terenów przyległych do pasa drogowego, które powodują degradację nawierzchni jezdni. Dalsze wykonywanie remontów cząstkowych nie przyniesie oczekiwanych rezultatów z uwagi na brak możliwości zachowania wymogów technologicznych - informuje Andrzej Bednarek, Starosta Policki.

W oświadczeniu czytamy dalej "Stan techniczny omawianego odcinka drogi był przedmiotem dyskusji podczas obrad sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 27 października 2017 r. Podczas sesji poinformowałem, że z uwagi na brak możliwości utrzymania w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie, w szczególności w okresie zimowym, podjęto decyzję o wyłączeniu z użytkowania drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Stobno do skrzyżowania z drogą gminną nr 195002Z / 195003Z. W tym celu zlecono opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wytyczającej objazdy. Jednakże po kontroli stanu technicznego drogi wykonanego przez pracowników urzędu w dniu 6 listopada 2017 r. podjęto decyzję o natychmiastowym wyłączeniu wskazanego odcinka drogi z użytkowania. Jest to związane w szczególności ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwymi do wystąpienia przymrozkami. Stosowne zapory oraz znaki drogowe zostały ustawione w dniu 07.11.2017 r. ok. godz. 13.00. W najbliższych dniach oznakowanie to zostanie uzupełnione o oznaczenie objazdów."

Jednocześnie zapewniam, że podjęto kroki w celu naprawy systemów melioracyjnych na wskazanym odcinku drogi oraz terenach przyległych, jednak jest to proces, który wymaga czasu. Budowa urządzeń odwadniających wymaga uzyskania stosownych pozwoleń wodno-prawnych. W projekcie budżecie Powiatu Polickiego na 2018 r. Wydział Transportu, Komunikacji i Dróg zaplanował kwotę na budowę systemu odwodnienia tego odcinka drogi, jednak do czasu uzyskania wszelkich pozwoleń koniecznym jest wyłączenie wskazanego odcinka drogi z użytkowania - dodaje na koniec Starosta Policki.

Właściciel drogi proponuje kierowcom objaz przez Stobno. Takie rozwiązanie nie podoba się mieszkańcom wsi. Wprawdzie droga gminna w Stobnie jest w lepszym stanie, ale jest węższa i w kilka miejscach ma 90-stopniowe zakręty. Żaden kierowca cieżarówki nie wykona tam manewru skręcania bez zajęcia przeciwnego pasa. A o tragedię w tych miejsach nie trudno. Mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim, które odbyło się w piątek 10 listopada są zaniepokojeni tą propozycją objazdu. Zamierzają protestować i zbierać podpisy pod petycją. W ich ocenie droga wiejska nie jest przystosowana do tak dużego ruchu jak na drodze powiatowej.

Ja jestem zbulwersowana decyzją starostwa o zamknięciu drogi - mówi wójt gminy Małgorzata Schwarz. Stanowi ona alternatywny do drogi krajowej nr 13 wyjazd z terenu gminy w stronę Szczecina, zwłaszcza, że gmina o fatalnym stanie tej drogi informowała od dawna. Niestety nie podjęto żadnych działań. Nie wyobrażam sobie, aby droga w okresie zimowym była zamknięta dla ruchu. Stan większości dróg powiatowych w naszej gminie wymaga natychmiastowej poprawy, która powinna objąć zakres prac szerszy niż tylko łatanie dziur zwłaszcza, że po wszystkich drogach powiatowych kursuje komunikacja miejska.

Od wtorku na drodze po obu stronach pojawiła się zapora oraz znak zakazu ruchu. Z relacji świadków wynika, że większość kierowców nie respektuje tego oznaczenia i jedzie dalej. Na własne ryzyko. Jak długo droga będzie zamknięta - nie wiadomo. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Natomiast w przyszłym tygodniu starosta ma się spotkać z mieszkańcami. Według planów, w przyszłym roku ma powstać projekt modernizacji uszkodzonej drogi.

Pin It