logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

"Droga Pożarowa" - czy dostaniemy mandat ?

Droga pozarowaOd kilku dni w Przecławiu pojawiły się nowe znaki na drogach osiedlowych. To efekt wcielenia "Planu stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie zasobów mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Przecław – Zielone Pole". Największe zainteresowanie wzbudza znak "droga pożarowa". Czy zapłacimy mandat parkując na niej ?

 

 

Okazuje się, że znaki te mają charakter informacyjny i należą do grupy znaków PPOŻ i BHP. Nie znajdują się one w katalogu znaków i sygnałów drogowych, za które policja może ukarać kierowcę. Ale nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezkarni i nie musimy stosować się do ustawionych tablic. Są bowiem sytuacje, w których pozostawienie auta w takim miejscu może nas sporo kosztować. Możemy bowiem utrudnić akcję ratunkową i przyczynić się do tragedii. Podczas akcji strażaków możemy zostać na ich wniosek surowo ukarani.

Według przepisów, drogę pożarową musi posiadać każdy budynek. Wyznaczenie przebiegu drogi pożarowej oraz dbanie o jej stan należy do obowiązków zarządcy budynku. Administrator powinien zapewnić wszelkim służbom ratunkowym swobodny dojazd przed wejście o każdej porze dnia i nocy, a co za tym idzie, dopilnować, żeby droga pożarowa nie była zastawiana samochodami.

Przepisy regulujące funkcjonowanie dróg przeciwpożarowych to § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, § 12 i 13  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tabliczki "droga pożarowa" na codzień należy traktować jako informację. Dopiero w momencie, gdy występuje ze znakiem drogowym "zakaz postoju" lub "zakaz zatrzymywania się" jest podstawa do interwencji Policji i wystawienia mandatu. A takich w Przecławiu nie spotkaliśmy.

 

Pin It